Samenwerking

ArbeidsmarktplatformsDe arbeidsmarktplatforms werken voor en samen met werkgevers en werknemers in het onderwijs. Zij worden bestuurd door de sociale partners (werkgevers en werknemers) in het onderwijs waaronder de FvOv. Samen met scholen zetten de arbeidsmarktplatforms zich in om vraagstukken op te lossen op het gebied van:

  • arbeidsmarkt
  • mobiliteit
  • professionalisering
  • veilig, gezond en vitaal werken.


Zij ondersteunen schoolbesturen, directies, P&O'ers, mr-en, arbocoördinatoren, maar ook docenten, oop’ers en sociale partners.

Arbeidsmarktplatform PO, Voion, Som en Zestor ontsluiten kennis, doen onderzoek, ontwikkelen nieuwe instrumenten en adviseren en begeleiden scholen in (pilot)projecten. Ook initieren en faciliteren ze netwerken op verschillende niveaus, publiceren ze good practices en bieden ze trainingen aan.

 
logo-appo
Het Arbeidsmarktplatform PO is hét expertisecentrum van en voor werknemers en werkgevers in het primair onderwijs op het gebied van de arbeidsmarkt.
voion-logo
Voion ondersteunt besturen en scholen in het voortgezet onderwijs via twee kernopgaven: Optimaliseren onderwijsarbeidsmarkt & Stimuleren veilig en vitaal werken.
SOM 400×266
SOM is de Stichting Onderwijsarbeidsmarkt MBO. SOM investeert in initiatieven, die zijn gericht op de toekomst van het werken in het mbo.
Zestor
Zestor zet zich in voor een gezonde en veilige werkomgeving op hogescholen, waarin medewerkers optimaal kunnen functioneren en zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.
 

Bestuurlijke partijenDe FvOv overlegt regelmatig over verschillende dossiers met andere bestuurlijke partijen zoals bijvoorbeeld: AOb, CNV Onderwijs, AVS, Platform VVVO en de Raden.