Verenigingen

NVvW

De Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW) is de vakvereniging voor wiskundeleraren in het voortgezet onderwijs.

Leden van de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren krijgen 7x per jaar het vakblad Euclides en mogen gratis of met korting naar studiedagen, congressen en conferenties die de NVvW organiseert.

De NVvW is een actieve vereniging met ongeveer 3000 leden. Er worden regelmatig meet-ups georganiseerd waarbij collega’s met elkaar in gesprek gaan over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor wiskundeleraren. De NVvW is betrokken bij de curriculumvernieuwingen die nu gaande zijn en heeft een duidelijke rol in de overlegstructuren rondom de curriculumvernieuwingen.
De NVvW werkt nauw samen met Platform Wiskunde Nederland en de NVORWO.