Verenigingen

NVORWO

De Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van Reken-WiskundeOnderwijs (NVORWO)
zet in op twee sporen: goed reken-wiskundeonderwijs in de basisschool en goed opleidingsonderwijs op de Pabo’s. De NVORWO is een onafhankelijke vereniging die de belangen verbindt van organisaties die zich richten op het reken-wiskundeonderwijs.

De NVORWO vervult de rol van intermediair tussen politiek, onderzoekers en ontwikkelaars aan de ene kant en de direct betrokkenen bij het reken-wiskundeonderwijs aan de andere kant.

Via het vaktijdschrift Volgens Bartjens en bijbehorende websites deelt de NVORWO informatie over en uit de praktijk van het reken-wiskundeonderwijs en draagt de NVORWO bij aan actuele discussies.

De NVORWO helpt mee om, samen met andere partijen, conferenties en congressen over rekenen te organiseren en stelt de NVORWO subsidie beschikbaar aan diverse individuele niet commerciële initiatieven en projecten op reken-gebied.

 

Wil je lid worden van de NVORWO? Klik dan op deze link. De NVORWO verwelkomt je graag.