Verenigingen

NVO

De NVO is met haar ruim 9000 leden dé beroepsvereniging van en voor universitair opgeleide pedagogen en orthopedagogen; experts in opvoeding en ontwikkeling en afhankelijkheidsrelaties. Haar missie: deze experts in staat stellen hun beroep met passie en vakbekwaam uit te oefenen. De NVO heeft drie kerntaken: belangenbehartiging, dienstverlening, en kwaliteitsborging. 

De NVO wil dat kinderen en jongeren veilig en gezond opgroeien. Ook volwassenen en ouderen in een afhankelijkheidsrelatie moeten zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Het internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap zijn pijlers voor de NVO.

De NVO zorgt dat haar leden kennis blijven opdoen, kennis benutten en onderling delen.   

Samenwerking is essentieel; op de werkvloer, tussen professionals onderling en met andere beroepsverenigingen, brancheorganisaties, kennisinstituten, VNG, ministeries en cliëntorganisaties. De NVO wil haar professionals op de werkvloer hier in verstevigen en is een integere en deskundige partner in samenwerkingsverbanden.

 

Wil je lid worden van de NVO? Klik dan op deze link. De NVO verwelkomt je graag.