Verenigingen

KVLO

De Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) is de belangenvereniging voor alle professionals die kinderen in en rond de school goed leren bewegen. Als grootste lerarenvereniging van Nederland maakt de KVLO zich al ruim 160 jaar hard voor voldoende en goed bewegingsonderwijs en voor de belangen van de ruim elfduizend leden. Zij zijn de professionals die kinderen op school en daaromheen goed leren bewegen. Daarmee leggen zij de basis voor een actieve leefstijl – nu en in de toekomst.

De KVLO biedt haar leden juridische en onderwijskundige ondersteuning, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, kennisontwikkeling en -deling en informatie over de laatste vakontwikkelingen via LO Magazine dat negen maal per jaar verschijnt.

De KVLO heeft 24 afdelingen die in de eigen regio de verbinding met de leden zoeken door het organiseren van leden- en scholingsactiviteiten.

De KVLO werkt nauw samen met diverse stakeholders zoals NOC*NSF (o.a. Olympic Moves), het Kenniscentrum Sport & Bewegen en SLO. Ook zijn er veelvuldig contacten met het ministerie van OCW, het ministerie van VWS en met de inspectie van het onderwijs met betrekking tot wet- en regelgeving rond het vak lichamelijke opvoeding en de huidige curriculumvernieuwing.

 

Wil je lid worden van de KVLO? Klik dan op deze link. De KVLO verwelkomt je graag.