Dossier Basisvaardigheden

BerichtenDe minister lanceerde in het voorjaar van 2022 het Masterplan Basisvaardigheden. Sindsdien is er veel gedaan en geschreven over basisvaardigheden. 

mei 25, 2023
Kamerbrief masterplan basisvaardigheden
Op 16 mei stuurde minister Wiersma een Kamerbrief over voortgang van het masterplan basisvaardigheden funderend […]
februari 24, 2023
Kamerbrief tussenbalans bijstelling kerndoelen basisvaardigheden
Minister Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) heeft op 23 februari de Tweede Kamer geïnformeerd over […]
december 15, 2022
Verbeteren leesvaardigheid vraagt om inspanningen op school en thuis
De leesvaardigheid van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs is gedaald ten opzichte van 10 jaar […]
december 8, 2022
SLO ondersteunt bij versterking basisvaardigheden
Als expertisecentrum voor curriculumontwikkeling ondersteunt SLO het onderwijs bij het versterken van de basisvaardigheden van […]
december 2, 2022
Voortgangsrapportage masterplan basisvaardigheden
Op 21 november stuurde minister Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) aan de Tweede Kamer de […]
oktober 27, 2022
Kamerbrief scholen aan de slag met subsidie basisvaardigheden
Op 21 oktober jl. informeerde Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) de Tweede Kamer over […]
oktober 6, 2022
Inspectie versterkt toezicht in het funderend onderwijs
De basisvaardigheden staan de afgelopen jaren onder druk, en de urgentie is groot voor alle […]
september 29, 2022
Versterken basisvaardigheden: kennis en handreikingen
Taal en rekenen zijn belangrijke basisvaardigheden om te kunnen meedoen in de samenleving. Dat geldt […]
augustus 25, 2022
Subsidie verbeteren basisvaardigheden
Scholen kunnen de subsidie aanvragen van 16 augustus 9.00 uur tot en met 23 september […]
juni 3, 2022
Voorstellen kansengelijkheid en basisvaardigheden
Op 13 april jl. werd de Staat van het Onderwijs 2022 gepresenteerd. In vervolg daarop […]
mei 13, 2022
Masterplan Basisvaardigheden
Op 12 mei stuurde minister Wiersma zijn plannen voor de aanpak van de basisvaardigheden naar […]
april 28, 2022
Minister: met spoed werken aan kerndoelen basisvaardigheden
In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Wiersma aangegeven nog voor de zomer […]