Archief

Panelleden gezocht voor het werkendenpanel

Ben jij werknemer of werk je als zelfstandige? Ben je geïnteresseerd in het thema burn-outklachten […]

Informatieve pensioenbijeenkomst Wet Toekomst Pensioenen

Op woensdag 30 maart heeft de Tweede Kamer de Wet Toekomst Pensioenen ontvangen. Om deze […]

Onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs

Op 22 april is er met minister Dennis Wiersma door de vakbonden (waaronder de FvOv) […]

Instructeursbeurs mbo

Ben je instructeur in het mbo en wil je een associate degree of een bacheloropleiding […]

Internetconsultatie studiesucces in het mbo

Iedere dag staat voor jou als docent de kwaliteit van het mbo onderwijs centraal. Want […]

Deel je kennis en ervaring op het Ontwikkeling Telt Festival 2022!

De Rijksoverheid en de SER organiseren dit jaar voor de tweede keer het Ontwikkeling Telt […]

Onderwijs voor Oekraïense vluchtelingen

Steeds meer mensen uit Oekraïne vluchten voor het oorlogsgeweld, ook naar Nederland. Zij vallen onder […]

Checklist LOB

BiOND heeft samen met LAKS en de VO-raad een checklist opgesteld dievoortbouwt op de eerder opgestelde (en […]

Minister: met spoed werken aan kerndoelen basisvaardigheden

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Wiersma aangegeven nog voor de zomer […]

Onderwijsakkoord: 1,5 miljard voor het onderwijs

Elke leerling die van school komt moet goed kunnen lezen, schrijven, rekenen en weten hoe […]

Peiling van OCW over de coronamaatregelen in het onderwijs

De afgelopen twee jaar heeft veel van de onderwijssector gevraagd. Iedereen heeft steeds alles op […]

Onderzoek uitval startende docenten VO

Voion heeft onderzoek uitgevoerd naar uitval van startende docenten in het voortgezet onderwijs. Het onderzoek […]

Nationaal Groeifonds investeert via Ontwikkelkracht in duurzame versterking onderwijs

Op donderdag 14 april is bekendgemaakt dat Ontwikkelkracht financiering ontvangt van het Nationaal Groeifonds. Ontwikkelkracht […]

Oorlog in Oekraïne; handreiking OCW en lesmateriaal

De wereld is opgeschrikt door de oorlog in Oekraïne. Het houdt ons allemaal bezig, ook […]

Voortgangsrapportage NPO

Op 14 april jl. stuurde minister Wiersma de tweede voortgangsrapportage (funderend onderwijs) van het Nationaal […]

Toolkit voor nieuwe MR-leden

Om nieuwe MR-leden op weg te helpen, heeft Sterk Medezeggenschap een starterskit ontwikkeld met handige […]

Gezocht: pilotschool voor methode Veilig Werkklimaat-VO

Een school is een complexe sociale omgeving waar werknemers zich in sommige situaties onveilig kunnen […]

Verlenging subsidie Regionale aanpak personeelstekort (RAP) in 2022-2023

Het ministerie van OCW stelt ook voor het schooljaar 2022-2023 subsidie beschikbaar voor het aanpakken […]

Lancering Kennisagenda Onderwijs

Op 5 april 2022 werd de eerste Kennisagenda voor het onderwijs gelanceerd. In 2021 hebben […]

Principeakkoord cao-hbo door alle onderhandelingspartijen goedgekeurd

De leden van de vakbonden en de Vereniging Hogescholen hebben het principeakkoord cao-hbo 2022-2023 geaccordeerd. […]

Doorontwikkeling menukaart NPO en Toolkit Lesgeven en Leren

De menukaart met effectieve interventies van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is aangepast. Dit betekent […]

Curriculumvernieuwing

Minister Wiersma heeft voorafgaand aan het commissiedebat op 6 april jl. een brief over de […]

Film: Effectief Leesonderwijs

De leesvaardigheid, maar ook het leesplezier van Nederlandse leerlingen daalt. De Nederlandse leerling heeft met […]

Ventilatie: hoe staat het ervoor op jouw school?

Ruimte-OK heeft een format ontwikkeld om in kaart te brengen hoe het staat met de […]

Wijziging testbeleid COVID-19

Vanaf 11 april 2022 verandert het testbeleid. Vanaf dan hoef je na een positieve zelftest geen bevestigingstest […]

Kamerbrief over verzuimcijfers en verzuimaanpak

Minister Wiersma van primair en voortgezet onderwijs informeerde op 28 maart jl. de Tweede Kamer […]

Verkiezing Leraar van het Jaar 2022: de inschrijving is geopend

De inschrijving voor de verkiezing Leraar van het Jaar 2022 is geopend. Tot en met […]

Verantwoordingsorgaan ABP: stem CMHF!

De CMHF vindt het de hoogste tijd voor indexatie van de pensioenen van alle deelnemers, […]

Stand van zaken overleg cao-PO

Werkgevers, werknemers en het ministerie van OCW zijn op dit moment constructief met elkaar in […]

Kwaliteit hoger onderwijs overeind ondanks coronapandemie

De coronapandemie heeft ook op het hoger onderwijs een grote impact gehad. Toch bleef de […]

C02-meters vanuit de lumpsum vergoed

Een klaslokaal dat voorzien is van frisse lucht en goede ventilatie is belangrijk voor de […]

Onderwijs aan Oekraïense kinderen liefst bij bestaand nieuwkomersonderwijs

Alle kinderen die in Nederland verblijven hebben recht op onderwijs en zijn ook leerplichtig. Dat […]

Overzicht verdere versoepelingen coronamaatregelen

De huidige coronavariant is minder ziekmakend en het aantal mensen dat met corona op de […]

Inspectie: update onderzoek tijdens coronapandemie

Tijdens de coronapandemie past de Inspectie van het Onderwijs haar toezicht regelmatig aan. Per 23 […]

Onderwijs aan nieuwkomers

Steeds meer vluchtelingen uit Oekraïne komen aan in Nederland. Er wordt volop gezorgd voor een […]

Nationaal Programma Onderwijs: deel je ervaringen

Het ministerie van OCW wil graag in gesprek met leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel over […]

Gratis cursus – Steun aan vluchtelingenkinderen

Online modules voor professionals in het onderwijs die werken met vluchtelingenkinderen De eerste vluchtelingenkinderen vanuit Oekraïne […]

ABP verkoopt resterende beleggingen in Russische bedrijven

ABP is geschokt door de Russische inval in Oekraïne en het geweld dat daarmee gepaard […]

Verlenging bestedingstermijn Nationaal Programma Onderwijs

De bestedingstermijn van het NPO wordt met twee jaar verlengd. Ook wordt een deel van […]

Versoepelingen coronamaatregelen

Op 25 februari gelden nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen. Op basis van deze versoepelingen zijn […]

Update servicedocumenten Coronamaatregelen mbo en hbo

Naar aanleiding van de meest recente besluiten van het kabinet over de mogelijkheden om onderwijs […]

Meldpunt long COVID

Een aantal mensen houdt langdurige klachten na een COVID besmetting. Deze zogeheten ‘long COVID’ kan […]

Versoepelingen coronamaatregelen

Naar aanleiding van de persconferentie van 15 februari jl. worden een aantal coronamaatregelen stapsgewijs verder […]

Extra investeringen in ventilatie

Goede luchtkwaliteit in schoolgebouwen is belangrijk en corona laat nog beter zien hoe groot het […]

Aangepaste protocollen en richtlijnen

De protocollen en richtlijnen voor de coronamaatregelen in het onderwijs zijn opnieuw bijgewerkt per 2 […]

Nieuwsbrief NPO: vooruitblik 2022 – leraren en schoolleiders aan het woord

In deze nieuwsbrief, specifiek over het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) voor het primair en […]

Update coronamaatregelen in mbo en hbo

Naar aanleiding van de meest recente besluiten van het kabinet over de mogelijkheden om onderwijs […]

Quarantaineregels per 26 januari versoepeld

Per 26 januari 2022 zijn de quarantaineregels verder versoepeld voor leerlingen in het funderend onderwijs. […]

CMHF: ondanks coronapandemie 2021 goed jaar voor ABP

In 2021 steeg de actuele dekkingsgraad van ABP met 16,7% naar 110,2%, zo maakt ABP […]

Versoepeling quarantaineregels

Naar aanleiding van de versoepeing van de quarantaineregels en adviezen met betrekking tot mondkapjes, zijn […]