Archief

43 scholen ontvangen predicaat Excellente School 2022-2025

Op 27 juni ontvingen 43 scholen het predicaat Excellente School 2022-2025. De predicaten zijn voor […]

Subsidie tweede lerarenopleiding

Leraren die bevoegd zijn en een tweede lerarenopleiding willen volgen waarvoor instellingscollegegeld betaald moet worden, […]

Verslag webinar Professionaliseren MR

Dinsdag 21 juni vond het webinar van Sterk Medezeggenschap plaats, waarin het professionaliseren van de […]

Meer mensen maken een carrièreswitch naar het basisonderwijs

Steeds meer mensen kiezen voor een carrière in het onderwijs. Kozen in 2015 nog nauwelijks […]

Pilot praktijkgerichte programma’s vmbo

Het ministerie van OCW heeft de conceptexamenprogramma’s van 13 praktijkgerichte programma’s voor het vmbo (GL&TL) vastgesteld. […]

Informatie en praktijkvoorbeelden vrijwillige ouderbijdrage

Scholen mogen ouders om een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten buiten de lessen om. […]

Suïcidepreventie in het onderwijs

Scholen en universiteiten zijn onmisbaar bij het opvangen van signalen van jongeren met suïcidaal gedrag. Daarnaast […]

Kennis voor onderwijs van de toekomst

Het onderzoek naar landelijke onderwijsthema’s vormt de eerste lijn van de onderzoeksprogrammering van het NRO […]

Onderhandelaarsakkoord over nieuwe cao-PO

Onderhandelaars van de PO-Raad en de vakbonden AOb/FNV, CNV Connectief, FvOv en AVS zijn het […]

Onderhandelaarsakkoord cao-vo

Vakbonden, waaronder de FvOv, en werkgevers zijn tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de cao-vo. Er […]

Leden stemmen in met nieuwe cao-mbo

De leden van de FvOv hebben, net als de achterbannen van de andere onderwijsbonden en […]

Jaarverslag VCP 2021

De Vakcentrale voor Professionals (waarbij de FvOv is aangesloten) heeft op 16 juni de publieksversie […]

Pensioenlabel: grip op arbeidsvoorwaarde pensioen

Grip op je pensioen: dat zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. De VCP vindt daarom […]

Anti-pestprogramma PRIMA

Vanuit het ZonMw Implementatieproject krijgen maximaal 30 scholen het komend schooljaar 2022/2023 de kans om […]

Referentieraming leerlingen en studenten 2022 beschikbaar

De Referentieraming 2022 van leerlingen en studenten in het Nederlandse bekostigde onderwijs is op 23 […]

Beoordeling leerresultaten primair onderwijs schooljaar 2022/2023

Vanwege de coronacrisis besloot de inspectie de resultaten in het schooljaar 2021/2022 niet te beoordelen. […]

Kwaliteit van de RI&E gaat omhoog

Om de kwaliteit van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en daarmee de kwaliteit van de […]

Grootste deel VO-werknemers ook in 2021 tevreden met hun baan

Uit de analyse van de NEA – Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden – voor het voortgezet onderwijs […]

Twee vacatures

De FvOv is op zoek naar: – Twee beleidsmedewerkers voor ieder 0,4 fte (kan ook eventueel […]

Geslaagden: gefeliciteerd!

De FvOv feliciteert alle geslaagden en hun docenten met het behalen van het diploma. Een […]

Beleidsreactie op evaluatie servicedocumenten corona mbo en HO

Minister Dijkgraaf (OCW) stuurde op 1 juni jl. de Tweede Kamer de eindrapportage over de […]

Meisjes in 2020/’21 opnieuw lager schooladvies

Meisjes in groep acht kregen in het schooljaar 2020/’21 een lager schooladvies dan in de […]

Internetconsultatie wet Inburgering

Tot 29 juni a.s. kan je deelnemen aan een internetconsultatie over wijzigingen in het Besluit […]

Webinar: De MR op jouw school professionaliseren

Om je werk als (G)MR-lid goed te kunnen doen, is het belangrijk dat je goed […]

Gezocht: deelnemers kennislabs

SPRONG Voorwaarts is een anders georganiseerd netwerk van onderwijsmensen. Met oog voor eigenheid en gelijkwaardigheid wordt samengewerkt aan […]

CMHF Pensioenbijeenkomst

Op 27 juni a.s. om 10.00 uur organiseert de CMHF in het NBC te Nieuwegein […]

Cao-PO 2022

Op 20 mei jl. is de nieuwe cao-PO definitief vastgesteld en ondertekend door de onderwijsbonden […]

Nederland krijgt nationaal centrum voor wetenschapscommunicatie

Minister Dijkgraaf (OCW) wil dat we als land steviger staan voor de wetenschappelijke feiten en […]

Verantwoordingsonderzoek ministerie OCW 2021

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2021 en de bedrijfsvoering van het Ministerie […]

Voorstellen kansengelijkheid en basisvaardigheden

Op 13 april jl. werd de Staat van het Onderwijs 2022 gepresenteerd. In vervolg daarop […]

Onderhandelaarsakkoord voor nieuwe cao-mbo

Onderhandelaarsakkoord voor nieuwe cao-mbo De FvOv heeft samen met de andere onderwijsvakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten […]

Onderzoek Gezondheid en Welzijn van Scholieren 2022

Aandacht voor de mentale gezondheid van de jeugd is door de coronacrisis belangrijker dan ooit. […]

Vraagstukken bij gepersonaliseerd leren met ict

Gepersonaliseerd leren met ict heeft in de onderwijspraktijk veel verschillende betekenissen en verschijningsvormen. Scholen hebben vragen […]

SER-advies personeelstekort maatschappelijke sectoren

De SER ziet goede mogelijkheden voor de korte termijn om de krapte op de arbeidsmarkt […]

Voortgang cao-VO overleg

In de afgelopen weken hebben er diverse overleggen plaatsgevonden over een nieuwe cao-VO. De belangrijkste […]

Een akkoord maar niet bij iedereen een hosanna-stemming

Gisteren hebben de FvOv-verenigingen zich uitgesproken voor het onderhandelaarsakkoord voor de cao-po. Daarmee, gegeven het feit […]

Dialoogsessie Nationaal Programma Onderwijs op 29 juni

Nu het Nationaal Programma Onderwijs een jaar loopt leeft bij veel scholen de behoefte aan […]

Nieuwe website met loopbaanperspectieven

In mei 2022 is de website www.loopbaanlerarenpo.nl gelanceerd. Leraren kunnen er zien wat hun ontwikkelmogelijkheden en eventuele […]

Save the date WMS congres

Op 16 november zal het WMS congres plaatsvinden in de ReeHorst in Ede.

Inschrijven voor de 3e landelijke conferentie vso-pro-(v)mbo

Alle jongeren uit het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en de mbo-entreeopleiding hebben talent. Dat […]

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP

De voorlopige uitslag van de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan ABP is bekend gemaakt, helaas met […]

De cao-onderhandelingen in het voortgezet onderwijs verlopen moeizaam

De cao-VO is 1 januari jl. afgelopen en hoewel deze stilzwijgend is verlengd tot eind […]

Masterplan Basisvaardigheden

Op 12 mei stuurde minister Wiersma zijn plannen voor de aanpak van de basisvaardigheden naar […]

Webinar De stem van de lerende

Het Steunpunt Passend Onderwijs, het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en Hogeschool VIAA verzorgden een […]

Jaarverslag Voion 2021: In dialoog met het onderwijsveld

Op 10 mei publiceerde Voion het jaarverslag over het jaar 2021. Hoe heeft Voion het […]

Evaluatierapport referentiekaders taal en rekenen

De afgelopen maanden is in opdracht van OCW door Researchned, het Expertisecentrum Nederlands en SLO […]

Onderzoek duurzame inzetbaarheid in het PO

Met plezier, energiek en vitaal je werk kunnen blijven doen: dat is het idee van […]

Evaluatieonderzoek Lerarenbeurs en professionalisering

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurden op 28 april jl. […]

Aanmeldperiode voorloperstraject ‘Rijke Schooldag’ geopend

De Gelijke Kansen Alliantie nodigt scholen en gemeenten met een bestaande variant van een verlengde […]

Sociale (on)veiligheid van docenten in beeld gebracht

De overgrote meerderheid van de docenten in het voortgezet onderwijs voelt zich veilig op school. […]