Archief

C02-meters vanuit de lumpsum vergoed

Een klaslokaal dat voorzien is van frisse lucht en goede ventilatie is belangrijk voor de […]

Onderwijs aan Oekraïense kinderen liefst bij bestaand nieuwkomersonderwijs

Alle kinderen die in Nederland verblijven hebben recht op onderwijs en zijn ook leerplichtig. Dat […]

Overzicht verdere versoepelingen coronamaatregelen

De huidige coronavariant is minder ziekmakend en het aantal mensen dat met corona op de […]

Inspectie: update onderzoek tijdens coronapandemie

Tijdens de coronapandemie past de Inspectie van het Onderwijs haar toezicht regelmatig aan. Per 23 […]

Onderwijs aan nieuwkomers

Steeds meer vluchtelingen uit Oekraïne komen aan in Nederland. Er wordt volop gezorgd voor een […]

Nationaal Programma Onderwijs: deel je ervaringen

Het ministerie van OCW wil graag in gesprek met leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel over […]

Gratis cursus – Steun aan vluchtelingenkinderen

Online modules voor professionals in het onderwijs die werken met vluchtelingenkinderen De eerste vluchtelingenkinderen vanuit Oekraïne […]

ABP verkoopt resterende beleggingen in Russische bedrijven

ABP is geschokt door de Russische inval in Oekraïne en het geweld dat daarmee gepaard […]

Verlenging bestedingstermijn Nationaal Programma Onderwijs

De bestedingstermijn van het NPO wordt met twee jaar verlengd. Ook wordt een deel van […]

Versoepelingen coronamaatregelen

Op 25 februari gelden nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen. Op basis van deze versoepelingen zijn […]

Update servicedocumenten Coronamaatregelen mbo en hbo

Naar aanleiding van de meest recente besluiten van het kabinet over de mogelijkheden om onderwijs […]

Meldpunt long COVID

Een aantal mensen houdt langdurige klachten na een COVID besmetting. Deze zogeheten ‘long COVID’ kan […]

Versoepelingen coronamaatregelen

Naar aanleiding van de persconferentie van 15 februari jl. worden een aantal coronamaatregelen stapsgewijs verder […]

Extra investeringen in ventilatie

Goede luchtkwaliteit in schoolgebouwen is belangrijk en corona laat nog beter zien hoe groot het […]

Aangepaste protocollen en richtlijnen

De protocollen en richtlijnen voor de coronamaatregelen in het onderwijs zijn opnieuw bijgewerkt per 2 […]

Nieuwsbrief NPO: vooruitblik 2022 – leraren en schoolleiders aan het woord

In deze nieuwsbrief, specifiek over het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) voor het primair en […]

Update coronamaatregelen in mbo en hbo

Naar aanleiding van de meest recente besluiten van het kabinet over de mogelijkheden om onderwijs […]

Quarantaineregels per 26 januari versoepeld

Per 26 januari 2022 zijn de quarantaineregels verder versoepeld voor leerlingen in het funderend onderwijs. […]

CMHF: ondanks coronapandemie 2021 goed jaar voor ABP

In 2021 steeg de actuele dekkingsgraad van ABP met 16,7% naar 110,2%, zo maakt ABP […]

Versoepeling quarantaineregels

Naar aanleiding van de versoepeing van de quarantaineregels en adviezen met betrekking tot mondkapjes, zijn […]

Wijziging quarantaineregels onderwijspersoneel en leerlingen

De quarantaineregels voor onderwijspersoneel en leerlingen zijn per 11 januari jl. aangescherpt. Eerdere versoepelingen zijn teruggedraaid en […]

Primair en voortgezet onderwijs 10 januari weer open

Op 10 januari 2022 gaan de scholen in het primair en het voortgezet (speciaal) onderwijs weer […]

RIVM-rapport ventilatie van binnenruimten

Het RIVM heeft berekend wat het effect is van verschillende hoeveelheden ventilatie van binnenruimten op […]

Nieuwsbrief Nationaal Programma Onderwijs

Ben je leraar, schoolleider of schoolbestuurder primair of voortgezet onderwijs? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief […]

Bij klachten thuisblijven of kan ik toch naar school of werk? Beslisboom aangepast

BOinK, AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM hebben een Beslisboom 12+ ontwikkeld voor volwassenen, werkende […]

Mogelijke scholensluiting PO: statement vakbonden en PO-Raad

Scholen in het primair onderwijs weten ondanks herhaalde oproepen van de onderwijssector nog altijd niet […]

Leervertragingen en zorgen over welzijn door corona

Als gevolg van corona hebben leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs achterstanden opgelopen. De […]

Extra geld Nationaal Programma Onderwijs in mbo en HO vooral naar intensieve studiebegeleiding en studentenwelzijn

De impact van de coronamaatregelen op studenten is groot. Hun studieverloop en welzijn zijn de […]

Inspectie onderzocht gevolgen van 16 maanden corona voor het onderwijs

Welke gevolgen hadden de coronamaatregelen voor het onderwijs? Uit onderzoek van de Inspectie van het […]

Mulier Instituut: Kinderen motorisch minder vaardig na lockdown

Na de eerste lockdown vanwege corona in het voorjaar van 2020 was een groter deel […]

Monitoring en evaluatie Nationaal Programma Onderwijs

Op 7 juli jl. stuurde demissionair minister Slob een brief aan de Tweede Kamer met […]

Helpdesk NPO-gelden ook open voor leraren: 0800-424 04 24

Het ministerie van OCW heeft de helpdesk voor vragen m.b.t. het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) […]

Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs voor PO en VO

Voor schooljaar 2021-2022 krijgen alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs per leerling een […]

Dialoogplaat Advies- en instemmingsrechten NPO

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) krijgen scholen in het funderend onderwijs extra middelen om […]

Mbo, hoger onderwijs en studentenbonden maken bezwaar tegen bezuiniging op onderwijs

De MBO Raad heeft met verbazing kennisgenomen van de bezuiniging in de Voorjaarsnota van het ministerie van […]

Bonden sturen brief naar Kamerleden

Er is een gezamenlijke brief van de FvOv, AOb, CNV Onderwijs, FNV en LIA naar […]

Nationaal Programma Onderwijs: Stappenplan schoolanalyse voor basis- en voortgezet onderwijs

Veel scholen en hun leerlingen hebben het moeilijk door de coronacrisis. Het is belangrijk om […]

De rol van de MR bij het Nationaal Programma Onderwijs

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het onderwijs. Door de sluiting van scholen en het […]

Nationaal Programma Onderwijs

Op 23 maart jl. stuurde minister Slob in een brief aan alle schoolbesturen en scholen […]

8,5 Miljard euro voor Nationaal Programma Onderwijs

De onderwijsministers Van Engelshoven en Slob maakten op 17 februari de plannen van het Nationaal […]

Digitaal lesmateriaal beschikbaar

Afstandsonderwijs Heel veel partijen dragen eraan bij dat het onderwijs thuis kan doorgaan. Uitgeverijen en […]