Archief

Verrassend Passend

Passend onderwijs is continu in ontwikkeling. Betrokkenen in scholen en samenwerkingsverbanden maken keuzes, reflecteren daar […]

Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland

De jeugd heeft de toekomst. Daarom is het essentieel om te weten hoe het met […]

Website nieuwe pensioenregels

Op de website Onsnieuwepensioen.nl kunnen Nederlanders informatie op hoofdlijnen vinden over de voorgenomen nieuwe regels […]

Ziekteverzuimcijfers 2021 VO

Het ziekteverzuimpercentage van het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel is in 2021 ten opzichte van 2020 […]

Nieuwe website Stichting Onderwijsgeschillen

Het is niet eenvoudig om als ouder, leerling, student of werknemer in het onderwijs te […]

Welzijn en communicatie in het PO

Met meer aandacht voor welzijn en goede communicatie kunnen leidinggevenden ervoor zorgen dat medewerkers behouden […]

Online magazine: innovaties in het po

Het magazine Innovaties in het po van het Arbeidsmarkplatform PO blikt terug op een bewogen […]

Onderwijsraad: werkprogramma 2023

Het Werkprogramma 2023 van de Onderwijsraad omvat de adviezen die de Onderwijsraad de komende periode […]

Kom in actie voor diversiteit!

Een nieuw schooljaar staat voor de deur. In september 2022 vragen Young Impact, KRO-NCRV en […]

Informatiemanagement op school; hoe en waarom?

Scholen zijn grootverbruikers van informatie, vaak zonder dat ze zich hiervan bewust zijn. Als je […]

De week van de starter

Van 10 t/m 14 oktober vindt voor de tweede keer de Week van de Starter […]

Kabinet ga aan de slag met eigen oproep!

Vandaag hebben de vier centrales van Overheidspersoneel een brief aan premier Rutte gestuurd. In deze […]

Hoe kan je digitale geletterdheid invoeren in het onderwijs?

Zestien scholen hebben vier maanden gewerkt aan een visie op digitale geletterdheid. Hoe pakte dat […]

Symposium Jong in de 21ste eeuw

Het symposium vindt plaats op woensdag 14 september vanaf 10:30 uur in Utrecht, maar is […]

Oproep: Hoe ben jij schoolleider geworden?

Ben jij schoolleider, afdelingsleider of teamleider en wil je delen hoe en waarom je dit […]

Antwoorden op Kamervragen over burgerschapsonderwijs

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoord op Kamervragen naar aanleiding van enkele berichten […]

SLO zoekt teamleden om de kerndoelen te actualiseren

Welke inhoud is essentieel in het primair onderwijs én in de onderbouw van het voortgezet […]

Finalisten verkiezing Leraar van het jaar

De finalisten voor de Leraar van het jaar-verkiezing zijn bekend. Op 5 oktober is de […]

Wet BHB en Medezeggenschap

Op 1 augustus 2022 is het tweede deel van de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (Wet […]

Webinar Onderwijs vanuit hoge verwachtingen

Verwachtingen die je als leerkracht (onbewust) van leerlingen hebt, kunnen leerprestaties beïnvloeden. Hoe word je […]

Omgaan met autisme in de klas

Door passend onderwijs volgen steeds meer leerlingen met een autismespectrumstoornis regulier onderwijs. Hoe ga je […]

Kamerbrief kansen van nieuwkomers binnen vmbo basis en kader

Op 30 augustus jl. informeerde minister Van Gennip (SZW) de Tweede Kamer over de kansen […]

Matchmakingsbijeenkomst Kennis voor onderwijs van de toekomst

Donderdagmiddag 29 september 2022 organiseert het NRO een online matchmakingsbijeenkomst voor de subsidierondes van het […]

Informatiebijeenkomsten voor lerarenbeurzen

Leraren die overwegen om een onderzoeksbeurs aan te vragen bij het NRO of NWO, kunnen […]

Festival Ontwikkeling Telt!

Meer dan 160 professionals delen op 22 september (online) en 13 oktober (Den Haag) hun […]

Handreiking Signaleren voor het VO

Het Trimbos instituut heeft een handreiking opgesteld die professionals in de school helpt bij het […]

Internetconsultatie aanpak vermindering thuiszitters

Er staan twee consultaties open over de aanpak van de vermindering van het aantal thuiszitters; […]

Sectorplannen Corona Onderwijs niet robuust genoeg!

In de afgelopen tijd heeft er met vele partijen uit de onderwijspolder overleg plaatsgevonden over […]

Subsidie voor de Rijke Schooldag

Van 22 augustus t/m 30 september kunnen scholen subsidie aanvragen voor De Rijke Schooldag. Binnen […]

Bijstelling onderzoekskaders Inspectie

De ministers van onderwijs hebben de bijgestelde onderzoekskaders vastgesteld zoals die per 1 augustus 2022 […]

Subsidie verbeteren basisvaardigheden

Scholen kunnen de subsidie aanvragen van 16 augustus 9.00 uur tot en met 23 september […]

Teksten nieuwe cao po beschikbaar

Na het afsluiten van de bijzondere cao waarin de beloning tussen PO en VO werd […]

Nieuw: Expertisepunt Burgerschap

Het Expertisepunt Burgerschap is een samenwerking tussen Stichting School & Veiligheid, het Kennispunt MBO Burgerschap, […]

Peiling lesobservatieinstrument ICALT

Het Arbeidsmarktplatform PO doet in opdracht van het bestuur een peiling naar de naamsbekendheid en […]

Manifest ondertekend om stagediscriminatie tegen te gaan

Veel studenten in het hoger onderwijs kunnen moeilijk een stageplaats bemachtigen of krijgen te maken […]

Bestuursakkoord hoger onderwijs en onderzoek  

Hogescholen, universiteiten en het ministerie van OCW hebben een bestuursakkoord gesloten. Doel van het akkoord […]

Politieke wensregels en de pensioen werkelijkheid

Blog van CMHF-voorzitter Marc de Natris Onlangs ontving ik een bericht van ABP dat mijn […]

Tussenadvies wetenschappelijke curriculumcommissie

De wetenschappelijke curriculumcommissie heeft het vierde tussenadvies opgeleverd. Dit advies gaat over periodieke herijking van […]

Kamerbrief aanvullend onderwijs

Op 29 juni informeerde minister Wiersma een de Tweede Kamer over de uitvoering van moties […]

Kamerbrief over lerarenstrategie

Op 1 juli informeerde minister Wiersma de Tweede Kamer over maatregelen om het lerarentekort aan […]

‘Er zit zóveel kennis achter Gezonde School’

Gezondheidswetenschapper Vivian Kruitwagen is al geruime tijd betrokken bij de aanpak Gezonde School: “Iedereen die […]

Onderhandelaarsakkoord cao- OMO

De cao-onderhandelingen over een nieuwe cao-OMO werden, in afwachting van de uitkomst van de onderhandelingen […]

Handreiking schoolgaande jongeren & inburgering geactualiseerd

Op 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. Voor scholen, docenten en […]

€140 miljoen voor extra aanpak verbetering ventilatie

Het ministerie van OCW komt met een maatwerkregeling van € 140 miljoen om noodzakelijke urgente […]

Podcast De rol van een primor en didactor

In deze podcast Samen Onderzoeken gaat het  over de meerwaarde van kartrekkers binnen een stichting […]

Aan de slag met diversiteit en inclusie: inspiratiesessies

Het Arbeidsmarktplatform PO zet diversiteit en inclusie op de agenda. De samenleving wordt steeds diverser […]

Leden van FvOv-verenigingen stemmen in met cao’s PO en VO

Tot en met 4 juli konden de leden van de FvOv-verenigingen zich uitspreken over de […]

Klassenboei: zet klasgenoten in bij ‘schoolmissers’

De Stichting JongPIT heeft ten doel dat alle jongeren volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. […]

Cao-mbo

De teksten van de cao-mbo 2022-2023 zijn gepubliceerd en kun je hier downloaden. Klik hier […]

ABP verhoogt de pensioenen

Het ABP heeft besloten om de pensioenen te verhogen met 2,39%. Dit percentage is de […]