Archief

Uitkomst Fuwa-onderzoek

Reactie sociale partners (FvOv, AOb, CNV Onderwijs, PO-Raad, FNV en AVS) op rapport Leeuwendaal AanleidingIn […]

FvOv: manifest onderwijshuisvesting blijft actueel

Meerdere belanghebbenden in het onderwijs roepen het kabinet op te zorgen voor goede, gezonde en […]

Uitnodiging breed gesprek governance (mede)zeggenschap

Wil jij helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland? Dan […]

Gratis toegang database wetenschappelijke artikelen

Sinds oktober 2019 kunnen alle leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs […]

CMHF Pensioenpost

In de CMHF Pensioenpost van november is als belangrijkste onderwerp opgenomen: Kaders of details: de […]

Eindtoets wordt doorstroomtoets

In 2023-2024 verandert de eindtoets in het primair onderwijs in een doorstroomtoets en wijzigt het […]

Kamerbrief lerarenstrategie PO en VO

Op 21 oktober jl. stuurde minister Wiersma een update van de lerarenstrategie PO en VO […]

Verbeteraanpak passend onderwijs 2022

Er komt veel informatie af op samenwerkingsverbanden. Het document Maatregelen verbeteraanpak passend onderwijs 2022 geeft een overzicht […]

Advies: Taal en rekenen in het vizier

Pak factoren die de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs bepalen langdurig en in samenhang […]

Regionale data (on)bevoegd en benoembaar gegeven lessen

Gemiddeld wordt 88 procent van de lessen in het voortgezet onderwijs gegeven door een leraar […]

FvOv/ABP-informatieavonden ‘Zo zit dat met jouw pensioen!’

Pensioen is belangrijkOnze samenleving verandert voortdurend en jouw pensioen verandert mee. Veranderingen in AOW-leeftijden, opbouw […]

Wat betekenen de cao-afspraken over werkdrukverlichting voor jouw school?

Via het Onderwijsakkoord is er vanaf schooljaar 2022/2023 structureel 300 miljoen euro per jaar beschikbaar […]

Betaald ouderschapsverlof

Per 2 augustus is de Wet betaald ouderschapsverlof in werking getreden. Welk effect heeft deze […]

Oproep aan Tweede Kamer voor stevige borging kwaliteit en carrière in het mbo

Volgende week debatteert de Tweede Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met minister Dijkgraaf over de […]

Gelijke Kansen Alliantie: 264 interventies

Niet ieder kind of iedere jongere vindt makkelijk zijn weg binnen het onderwijssysteem. Het verschil […]

Webinar werkplaats onderwijsonderzoek POINT

Op donderdag 8 december kan je van 12.00 – 13.00 uur deelnemen aan een interessant […]

Wat zijn voor jou belangrijke onderwijsthema’s voor leidraden po en vo?

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) zoekt onderwijsprofessionals (po/vo) die willen meedenken over thema’s voor de […]

Gezocht: innovatieve oplossingen voor meer duurzaamheid in het onderwijs

Steeds vaker klinkt de roep om meer duurzaamheid in het onderwijs. Ook leraren, leerlingen, studenten […]

Kamerbrief over inzet Werkagenda mbo

Minister Dijkgraaf (OCW) presenteerde op 20 oktober de Tweede Kamer de inzet voor de Werkagenda mbo. […]

Kamerbrief scholen aan de slag met subsidie basisvaardigheden

Op 21 oktober jl. informeerde Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) de Tweede Kamer over […]

Resultaten Centrale Eindtoets 2022

Het College voor Toetsen en Examens publiceerde in Terugblik 2022 de resultaten van de centrale […]

Handreiking Samen naar School-initiatieven

Eind september verscheen de Handreiking Samen naar School-initiatieven. Deze handreiking voorziet het veld van belangrijke informatie […]

Aanmelding LAKS-monitor is geopend

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zet zich in voor de belangen van scholieren. Daarom […]

Webinar Medezeggenschap en NPO

Dinsdag 11 oktober vond het webinar Medezeggenschap en het Nationaal Programma Onderwijs plaats, waarin het […]

Nieuwsbrief Arbeidsmarktplatform PO

De personeelstekorten in het primair onderwijs lopen verder op. Volgens prognoses uit de recent gepubliceerde […]

Inspiratiebijeenkomst Wereldburgerschap PO

Hoe geef je leerlingen internationale ervaring mee op school en werk je daarmee aan (wereld)burgerschap?Niet […]

CMHF Pensioenpost

In de CMHF Pensioenpost van oktober 2022 vind je informatie over o.a. Uitstel nieuwe pensioenwet […]

Symposium Duurzame kansen voor ons pensioen

Op 3 november 2022 organiseert de ambtenarencentrale CMHF samen met ABP het (gratis) symposium: Duurzame kansen […]

Onderzoeksrapport Aanpak coronacrisis

Minister Kuipers (VWS), minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en […]

Alive and clicking: jongeren en digitale participatie

Technologie biedt tal van mogelijkheden om burgers bij de democratie te betrekken. Daarbij kunnen we, […]

Nieuwe publicaties Onderwijsonderzoek Amsterdam

Binnen de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) voeren scholen en kennisinstellingen sinds 2016 samen onderzoek uit naar thema’s […]

Verkenning Inzet intelligente technologie

Leraren, docenten, hun leidinggevenden, bestuurders en de overheid: allen hebben een cruciale rol bij de […]

Leraren van het jaar 2022

Op woensdag 5 oktober, vanuit College de Brink in Laren, namen de vier winnaars van […]

Subsidie onderzoeksprogramma Onderwijsondersteuning

Het onderzoeksprogramma Onderwijsondersteuning 2021-2025 heeft als doel om onderwijsprofessionals binnen scholen en samenwerkingsverbanden voor passend […]

Docentvluchteling voor de klas

DVDK (Docentvluchteling voor de Klas) wil docenten die gevlucht zijn naar Nederland zo goed mogelijk […]

Voion voor informatie en meepraten

Voion ondersteunt besturen en scholen in het voortgezet onderwijs via twee kernopgaven: Optimaliseren onderwijsarbeidsmarkt & […]

Inspectie versterkt toezicht in het funderend onderwijs

De basisvaardigheden staan de afgelopen jaren onder druk, en de urgentie is groot voor alle […]

Mbo Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ICT

De MBO Onderzoekswerkplaats Leren met ict bestaat 4 jaar. Tijd op terug te blikken. De […]

Kennisvraagstukken rondom gepersonaliseerd leren met ICT

De Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict heeft casusonderzoek gedaan naar gepersonaliseerd leren met ict. Daarin werden vraagstukken […]

Nederlandse Onderwijspremie 2023

In oktober opent het NRO de call om onderwijsteams voor te dragen voor de Nederlandse […]

Teksten nieuwe cao vo beschikbaar

De teksten van de nieuwe cao vo 2022-2023 zijn beschikbaar. Hier vind je de cao […]

Opbrengsten TRENDS congres

Vrijdag 23 september vond het TRENDS congres plaats van het SchoolleidersregisterPO; een dag vol inspiratie, kennisdeling […]

Sectoranalyse duurzame inzetbaarheid hbo

De analyse geeft inzicht in de problematiek op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder […]

Onderwijsveld cruciaal bij opmars intelligente technologie

Leraren, docenten, hun leidinggevenden, bestuurders en de overheid: allen hebben een cruciale rol bij de […]

Versterken basisvaardigheden: kennis en handreikingen

Taal en rekenen zijn belangrijke basisvaardigheden om te kunnen meedoen in de samenleving. Dat geldt […]

Onderwijsraad vraagt input voor twee adviezen

Advies Europa en onderwijsVanaf 2023 dient zich een aantal mijlpalen aan die bepalend zijn voor […]

PISA-onderzoek 2022

PISA is een afkorting voor Programme for International Student Assessment. Het is een internationaal vergelijkend onderzoek dat de vaardigheden […]

Website voor les op afstand vernieuwd

Tijdens de coronapandemie was de website lesopafstand.nl een vraagbaak voor onderwijs op afstand. De website […]

Oproep tot herziening van het overlegstelsel funderend onderwijs

Vandaag, 28 september, hebben we als gezamenlijke bonden onze zorgen over het overlegstelsel naar buiten […]

Aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt 2020 en 2021

Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Deze cijfers […]