Archief

Onderhandelaarsakkoord voor nieuwe cao-mbo

Onderhandelaarsakkoord voor nieuwe cao-mbo De FvOv heeft samen met de andere onderwijsvakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten […]

Onderzoek Gezondheid en Welzijn van Scholieren 2022

Aandacht voor de mentale gezondheid van de jeugd is door de coronacrisis belangrijker dan ooit. […]

Vraagstukken bij gepersonaliseerd leren met ict

Gepersonaliseerd leren met ict heeft in de onderwijspraktijk veel verschillende betekenissen en verschijningsvormen. Scholen hebben vragen […]

SER-advies personeelstekort maatschappelijke sectoren

De SER ziet goede mogelijkheden voor de korte termijn om de krapte op de arbeidsmarkt […]

Voortgang cao-VO overleg

In de afgelopen weken hebben er diverse overleggen plaatsgevonden over een nieuwe cao-VO. De belangrijkste […]

Een akkoord maar niet bij iedereen een hosanna-stemming

Gisteren hebben de FvOv-verenigingen zich uitgesproken voor het onderhandelaarsakkoord voor de cao-po. Daarmee, gegeven het feit […]

Dialoogsessie Nationaal Programma Onderwijs op 29 juni

Nu het Nationaal Programma Onderwijs een jaar loopt leeft bij veel scholen de behoefte aan […]

Nieuwe website met loopbaanperspectieven

In mei 2022 is de website www.loopbaanlerarenpo.nl gelanceerd. Leraren kunnen er zien wat hun ontwikkelmogelijkheden en eventuele […]

Save the date WMS congres

Op 16 november zal het WMS congres plaatsvinden in de ReeHorst in Ede.

Inschrijven voor de 3e landelijke conferentie vso-pro-(v)mbo

Alle jongeren uit het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en de mbo-entreeopleiding hebben talent. Dat […]

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP

De voorlopige uitslag van de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan ABP is bekend gemaakt, helaas met […]

De cao-onderhandelingen in het voortgezet onderwijs verlopen moeizaam

De cao-VO is 1 januari jl. afgelopen en hoewel deze stilzwijgend is verlengd tot eind […]

Masterplan Basisvaardigheden

Op 12 mei stuurde minister Wiersma zijn plannen voor de aanpak van de basisvaardigheden naar […]

Webinar De stem van de lerende

Het Steunpunt Passend Onderwijs, het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en Hogeschool VIAA verzorgden een […]

Jaarverslag Voion 2021: In dialoog met het onderwijsveld

Op 10 mei publiceerde Voion het jaarverslag over het jaar 2021. Hoe heeft Voion het […]

Evaluatierapport referentiekaders taal en rekenen

De afgelopen maanden is in opdracht van OCW door Researchned, het Expertisecentrum Nederlands en SLO […]

Onderzoek duurzame inzetbaarheid in het PO

Met plezier, energiek en vitaal je werk kunnen blijven doen: dat is het idee van […]

Evaluatieonderzoek Lerarenbeurs en professionalisering

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurden op 28 april jl. […]

Aanmeldperiode voorloperstraject ‘Rijke Schooldag’ geopend

De Gelijke Kansen Alliantie nodigt scholen en gemeenten met een bestaande variant van een verlengde […]

Sociale (on)veiligheid van docenten in beeld gebracht

De overgrote meerderheid van de docenten in het voortgezet onderwijs voelt zich veilig op school. […]

Panelleden gezocht voor het werkendenpanel

Ben jij werknemer of werk je als zelfstandige? Ben je geïnteresseerd in het thema burn-outklachten […]

Informatieve pensioenbijeenkomst Wet Toekomst Pensioenen

Op woensdag 30 maart heeft de Tweede Kamer de Wet Toekomst Pensioenen ontvangen. Om deze […]

Onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs

Op 22 april is er met minister Dennis Wiersma door de vakbonden (waaronder de FvOv) […]

Instructeursbeurs mbo

Ben je instructeur in het mbo en wil je een associate degree of een bacheloropleiding […]

Internetconsultatie studiesucces in het mbo

Iedere dag staat voor jou als docent de kwaliteit van het mbo onderwijs centraal. Want […]

Deel je kennis en ervaring op het Ontwikkeling Telt Festival 2022!

De Rijksoverheid en de SER organiseren dit jaar voor de tweede keer het Ontwikkeling Telt […]

Onderwijs voor Oekraïense vluchtelingen

Steeds meer mensen uit Oekraïne vluchten voor het oorlogsgeweld, ook naar Nederland. Zij vallen onder […]

Checklist LOB

BiOND heeft samen met LAKS en de VO-raad een checklist opgesteld dievoortbouwt op de eerder opgestelde (en […]

Minister: met spoed werken aan kerndoelen basisvaardigheden

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Wiersma aangegeven nog voor de zomer […]

Onderwijsakkoord: 1,5 miljard voor het onderwijs

Elke leerling die van school komt moet goed kunnen lezen, schrijven, rekenen en weten hoe […]

Peiling van OCW over de coronamaatregelen in het onderwijs

De afgelopen twee jaar heeft veel van de onderwijssector gevraagd. Iedereen heeft steeds alles op […]

Onderzoek uitval startende docenten VO

Voion heeft onderzoek uitgevoerd naar uitval van startende docenten in het voortgezet onderwijs. Het onderzoek […]

Nationaal Groeifonds investeert via Ontwikkelkracht in duurzame versterking onderwijs

Op donderdag 14 april is bekendgemaakt dat Ontwikkelkracht financiering ontvangt van het Nationaal Groeifonds. Ontwikkelkracht […]

Oorlog in Oekraïne; handreiking OCW en lesmateriaal

De wereld is opgeschrikt door de oorlog in Oekraïne. Het houdt ons allemaal bezig, ook […]

Voortgangsrapportage NPO

Op 14 april jl. stuurde minister Wiersma de tweede voortgangsrapportage (funderend onderwijs) van het Nationaal […]

Toolkit voor nieuwe MR-leden

Om nieuwe MR-leden op weg te helpen, heeft Sterk Medezeggenschap een starterskit ontwikkeld met handige […]

Gezocht: pilotschool voor methode Veilig Werkklimaat-VO

Een school is een complexe sociale omgeving waar werknemers zich in sommige situaties onveilig kunnen […]

Verlenging subsidie Regionale aanpak personeelstekort (RAP) in 2022-2023

Het ministerie van OCW stelt ook voor het schooljaar 2022-2023 subsidie beschikbaar voor het aanpakken […]

Lancering Kennisagenda Onderwijs

Op 5 april 2022 werd de eerste Kennisagenda voor het onderwijs gelanceerd. In 2021 hebben […]

Principeakkoord cao-hbo door alle onderhandelingspartijen goedgekeurd

De leden van de vakbonden en de Vereniging Hogescholen hebben het principeakkoord cao-hbo 2022-2023 geaccordeerd. […]

Doorontwikkeling menukaart NPO en Toolkit Lesgeven en Leren

De menukaart met effectieve interventies van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is aangepast. Dit betekent […]

Curriculumvernieuwing

Minister Wiersma heeft voorafgaand aan het commissiedebat op 6 april jl. een brief over de […]

Film: Effectief Leesonderwijs

De leesvaardigheid, maar ook het leesplezier van Nederlandse leerlingen daalt. De Nederlandse leerling heeft met […]

Ventilatie: hoe staat het ervoor op jouw school?

Ruimte-OK heeft een format ontwikkeld om in kaart te brengen hoe het staat met de […]

Wijziging testbeleid COVID-19

Vanaf 11 april 2022 verandert het testbeleid. Vanaf dan hoef je na een positieve zelftest geen bevestigingstest […]

Kamerbrief over verzuimcijfers en verzuimaanpak

Minister Wiersma van primair en voortgezet onderwijs informeerde op 28 maart jl. de Tweede Kamer […]

Verkiezing Leraar van het Jaar 2022: de inschrijving is geopend

De inschrijving voor de verkiezing Leraar van het Jaar 2022 is geopend. Tot en met […]

Verantwoordingsorgaan ABP: stem CMHF!

De CMHF vindt het de hoogste tijd voor indexatie van de pensioenen van alle deelnemers, […]

Stand van zaken overleg cao-PO

Werkgevers, werknemers en het ministerie van OCW zijn op dit moment constructief met elkaar in […]

Kwaliteit hoger onderwijs overeind ondanks coronapandemie

De coronapandemie heeft ook op het hoger onderwijs een grote impact gehad. Toch bleef de […]