Archief

Pilot praktijkgerichte programma’s vmbo
Het ministerie van OCW heeft de conceptexamenprogramma’s van 13 praktijkgerichte programma’s voor het vmbo (GL&TL) vastgesteld. […]
Informatie en praktijkvoorbeelden vrijwillige ouderbijdrage
Scholen mogen ouders om een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten buiten de lessen om. […]
Uitwerking langetermijnaanpak COVID-19
De ministers Kuipers (VWS), Adriaansens (EZK) en Van Gennip (SZW) stuurden op 13 juni de […]
Subsidieregeling capaciteitentesten 2021-2023
In april 2020 sloten scholen vanwege corona hun deuren. Hierdoor maakten toenmalige leerlingen van groep […]
Suïcidepreventie in het onderwijs
Scholen en universiteiten zijn onmisbaar bij het opvangen van signalen van jongeren met suïcidaal gedrag. Daarnaast […]
Kennis voor onderwijs van de toekomst
Het onderzoek naar landelijke onderwijsthema’s vormt de eerste lijn van de onderzoeksprogrammering van het NRO […]
Onderhandelaarsakkoord over nieuwe cao-PO
Onderhandelaars van de PO-Raad en de vakbonden AOb/FNV, CNV Connectief, FvOv en AVS zijn het […]
Onderhandelaarsakkoord cao-vo
Vakbonden, waaronder de FvOv, en werkgevers zijn tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de cao-vo. Er […]
Leden stemmen in met nieuwe cao-mbo
De leden van de FvOv hebben, net als de achterbannen van de andere onderwijsbonden en […]
Jaarverslag VCP 2021
De Vakcentrale voor Professionals (waarbij de FvOv is aangesloten) heeft op 16 juni de publieksversie […]
Pensioenlabel: grip op arbeidsvoorwaarde pensioen
Grip op je pensioen: dat zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. De VCP vindt daarom […]
Anti-pestprogramma PRIMA
Vanuit het ZonMw Implementatieproject krijgen maximaal 30 scholen het komend schooljaar 2022/2023 de kans om […]
Referentieraming leerlingen en studenten 2022 beschikbaar
De Referentieraming 2022 van leerlingen en studenten in het Nederlandse bekostigde onderwijs is op 23 […]
Beoordeling leerresultaten primair onderwijs schooljaar 2022/2023
Vanwege de coronacrisis besloot de inspectie de resultaten in het schooljaar 2021/2022 niet te beoordelen. […]
Kwaliteit van de RI&E gaat omhoog
Om de kwaliteit van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en daarmee de kwaliteit van de […]
Grootste deel VO-werknemers ook in 2021 tevreden met hun baan
Uit de analyse van de NEA – Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden – voor het voortgezet onderwijs […]
Twee vacatures
De FvOv is op zoek naar: – Twee beleidsmedewerkers voor ieder 0,4 fte (kan ook eventueel […]
Geslaagden: gefeliciteerd!
De FvOv feliciteert alle geslaagden en hun docenten met het behalen van het diploma. Een […]
Beleidsreactie op evaluatie servicedocumenten corona mbo en HO
Minister Dijkgraaf (OCW) stuurde op 1 juni jl. de Tweede Kamer de eindrapportage over de […]
Meisjes in 2020/’21 opnieuw lager schooladvies
Meisjes in groep acht kregen in het schooljaar 2020/’21 een lager schooladvies dan in de […]
Internetconsultatie wet Inburgering
Tot 29 juni a.s. kan je deelnemen aan een internetconsultatie over wijzigingen in het Besluit […]
Webinar: De MR op jouw school professionaliseren
Om je werk als (G)MR-lid goed te kunnen doen, is het belangrijk dat je goed […]
Gezocht: deelnemers kennislabs
SPRONG Voorwaarts is een anders georganiseerd netwerk van onderwijsmensen. Met oog voor eigenheid en gelijkwaardigheid wordt samengewerkt aan […]
CMHF Pensioenbijeenkomst
Op 27 juni a.s. om 10.00 uur organiseert de CMHF in het NBC te Nieuwegein […]
Cao-PO 2022
Op 20 mei jl. is de nieuwe cao-PO definitief vastgesteld en ondertekend door de onderwijsbonden […]
Nederland krijgt nationaal centrum voor wetenschapscommunicatie
Minister Dijkgraaf (OCW) wil dat we als land steviger staan voor de wetenschappelijke feiten en […]
Verantwoordingsonderzoek ministerie OCW 2021
De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2021 en de bedrijfsvoering van het Ministerie […]
Voorstellen kansengelijkheid en basisvaardigheden
Op 13 april jl. werd de Staat van het Onderwijs 2022 gepresenteerd. In vervolg daarop […]
Onderhandelaarsakkoord voor nieuwe cao-mbo
Onderhandelaarsakkoord voor nieuwe cao-mbo De FvOv heeft samen met de andere onderwijsvakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten […]
Onderzoek Gezondheid en Welzijn van Scholieren 2022
Aandacht voor de mentale gezondheid van de jeugd is door de coronacrisis belangrijker dan ooit. […]
Vraagstukken bij gepersonaliseerd leren met ict
Gepersonaliseerd leren met ict heeft in de onderwijspraktijk veel verschillende betekenissen en verschijningsvormen. Scholen hebben vragen […]
SER-advies personeelstekort maatschappelijke sectoren
De SER ziet goede mogelijkheden voor de korte termijn om de krapte op de arbeidsmarkt […]
Voortgang cao-VO overleg
In de afgelopen weken hebben er diverse overleggen plaatsgevonden over een nieuwe cao-VO. De belangrijkste […]
Een akkoord maar niet bij iedereen een hosanna-stemming
Gisteren hebben de FvOv-verenigingen zich uitgesproken voor het onderhandelaarsakkoord voor de cao-po. Daarmee, gegeven het feit […]
Dialoogsessie Nationaal Programma Onderwijs op 29 juni
Nu het Nationaal Programma Onderwijs een jaar loopt leeft bij veel scholen de behoefte aan […]
Nieuwe website met loopbaanperspectieven
In mei 2022 is de website www.loopbaanlerarenpo.nl gelanceerd. Leraren kunnen er zien wat hun ontwikkelmogelijkheden en eventuele […]
Save the date WMS congres
Op 16 november zal het WMS congres plaatsvinden in de ReeHorst in Ede.
Inschrijven voor de 3e landelijke conferentie vso-pro-(v)mbo
Alle jongeren uit het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en de mbo-entreeopleiding hebben talent. Dat […]
Verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP
De voorlopige uitslag van de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan ABP is bekend gemaakt, helaas met […]
De cao-onderhandelingen in het voortgezet onderwijs verlopen moeizaam
De cao-VO is 1 januari jl. afgelopen en hoewel deze stilzwijgend is verlengd tot eind […]
Masterplan Basisvaardigheden
Op 12 mei stuurde minister Wiersma zijn plannen voor de aanpak van de basisvaardigheden naar […]
Webinar De stem van de lerende
Het Steunpunt Passend Onderwijs, het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en Hogeschool VIAA verzorgden een […]
Jaarverslag Voion 2021: In dialoog met het onderwijsveld
Op 10 mei publiceerde Voion het jaarverslag over het jaar 2021. Hoe heeft Voion het […]
Evaluatierapport referentiekaders taal en rekenen
De afgelopen maanden is in opdracht van OCW door Researchned, het Expertisecentrum Nederlands en SLO […]
Onderzoek duurzame inzetbaarheid in het PO
Met plezier, energiek en vitaal je werk kunnen blijven doen: dat is het idee van […]
Evaluatieonderzoek Lerarenbeurs en professionalisering
Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurden op 28 april jl. […]
Aanmeldperiode voorloperstraject ‘Rijke Schooldag’ geopend
De Gelijke Kansen Alliantie nodigt scholen en gemeenten met een bestaande variant van een verlengde […]
Sociale (on)veiligheid van docenten in beeld gebracht
De overgrote meerderheid van de docenten in het voortgezet onderwijs voelt zich veilig op school. […]
Panelleden gezocht voor het werkendenpanel
Ben jij werknemer of werk je als zelfstandige? Ben je geïnteresseerd in het thema burn-outklachten […]
Informatieve pensioenbijeenkomst Wet Toekomst Pensioenen
Op woensdag 30 maart heeft de Tweede Kamer de Wet Toekomst Pensioenen ontvangen. Om deze […]
Onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs
Op 22 april is er met minister Dennis Wiersma door de vakbonden (waaronder de FvOv) […]
Instructeursbeurs mbo
Ben je instructeur in het mbo en wil je een associate degree of een bacheloropleiding […]
Internetconsultatie studiesucces in het mbo
Iedere dag staat voor jou als docent de kwaliteit van het mbo onderwijs centraal. Want […]
Deel je kennis en ervaring op het Ontwikkeling Telt Festival 2022!
De Rijksoverheid en de SER organiseren dit jaar voor de tweede keer het Ontwikkeling Telt […]
Onderwijs voor Oekraïense vluchtelingen
Steeds meer mensen uit Oekraïne vluchten voor het oorlogsgeweld, ook naar Nederland. Zij vallen onder […]
Checklist LOB
BiOND heeft samen met LAKS en de VO-raad een checklist opgesteld dievoortbouwt op de eerder opgestelde (en […]
Minister: met spoed werken aan kerndoelen basisvaardigheden
In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Wiersma aangegeven nog voor de zomer […]
Onderwijsakkoord: 1,5 miljard voor het onderwijs
Elke leerling die van school komt moet goed kunnen lezen, schrijven, rekenen en weten hoe […]
Peiling van OCW over de coronamaatregelen in het onderwijs
De afgelopen twee jaar heeft veel van de onderwijssector gevraagd. Iedereen heeft steeds alles op […]
Onderzoek uitval startende docenten VO
Voion heeft onderzoek uitgevoerd naar uitval van startende docenten in het voortgezet onderwijs. Het onderzoek […]
Nationaal Groeifonds investeert via Ontwikkelkracht in duurzame versterking onderwijs
Op donderdag 14 april is bekendgemaakt dat Ontwikkelkracht financiering ontvangt van het Nationaal Groeifonds. Ontwikkelkracht […]
Oorlog in Oekraïne; handreiking OCW en lesmateriaal
De wereld is opgeschrikt door de oorlog in Oekraïne. Het houdt ons allemaal bezig, ook […]
Voortgangsrapportage NPO
Op 14 april jl. stuurde minister Wiersma de tweede voortgangsrapportage (funderend onderwijs) van het Nationaal […]
Toolkit voor nieuwe MR-leden
Om nieuwe MR-leden op weg te helpen, heeft Sterk Medezeggenschap een starterskit ontwikkeld met handige […]
Gezocht: pilotschool voor methode Veilig Werkklimaat-VO
Een school is een complexe sociale omgeving waar werknemers zich in sommige situaties onveilig kunnen […]
Verlenging subsidie Regionale aanpak personeelstekort (RAP) in 2022-2023
Het ministerie van OCW stelt ook voor het schooljaar 2022-2023 subsidie beschikbaar voor het aanpakken […]
Lancering Kennisagenda Onderwijs
Op 5 april 2022 werd de eerste Kennisagenda voor het onderwijs gelanceerd. In 2021 hebben […]
Principeakkoord cao-hbo door alle onderhandelingspartijen goedgekeurd
De leden van de vakbonden en de Vereniging Hogescholen hebben het principeakkoord cao-hbo 2022-2023 geaccordeerd. […]
Doorontwikkeling menukaart NPO en Toolkit Lesgeven en Leren
De menukaart met effectieve interventies van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is aangepast. Dit betekent […]
Curriculumvernieuwing
Minister Wiersma heeft voorafgaand aan het commissiedebat op 6 april jl. een brief over de […]
Film: Effectief Leesonderwijs
De leesvaardigheid, maar ook het leesplezier van Nederlandse leerlingen daalt. De Nederlandse leerling heeft met […]
Ventilatie: hoe staat het ervoor op jouw school?
Ruimte-OK heeft een format ontwikkeld om in kaart te brengen hoe het staat met de […]
Wijziging testbeleid COVID-19
Vanaf 11 april 2022 verandert het testbeleid. Vanaf dan hoef je na een positieve zelftest geen bevestigingstest […]
Kamerbrief over verzuimcijfers en verzuimaanpak
Minister Wiersma van primair en voortgezet onderwijs informeerde op 28 maart jl. de Tweede Kamer […]
Verkiezing Leraar van het Jaar 2022: de inschrijving is geopend
De inschrijving voor de verkiezing Leraar van het Jaar 2022 is geopend. Tot en met […]
Verantwoordingsorgaan ABP: stem CMHF!
De CMHF vindt het de hoogste tijd voor indexatie van de pensioenen van alle deelnemers, […]
Stand van zaken overleg cao-PO
Werkgevers, werknemers en het ministerie van OCW zijn op dit moment constructief met elkaar in […]
Kwaliteit hoger onderwijs overeind ondanks coronapandemie
De coronapandemie heeft ook op het hoger onderwijs een grote impact gehad. Toch bleef de […]
C02-meters vanuit de lumpsum vergoed
Een klaslokaal dat voorzien is van frisse lucht en goede ventilatie is belangrijk voor de […]
Onderwijs aan Oekraïense kinderen liefst bij bestaand nieuwkomersonderwijs
Alle kinderen die in Nederland verblijven hebben recht op onderwijs en zijn ook leerplichtig. Dat […]
Overzicht verdere versoepelingen coronamaatregelen
De huidige coronavariant is minder ziekmakend en het aantal mensen dat met corona op de […]
Inspectie: update onderzoek tijdens coronapandemie
Tijdens de coronapandemie past de Inspectie van het Onderwijs haar toezicht regelmatig aan. Per 23 […]
Onderwijs aan nieuwkomers
Steeds meer vluchtelingen uit Oekraïne komen aan in Nederland. Er wordt volop gezorgd voor een […]
Nationaal Programma Onderwijs: deel je ervaringen
Het ministerie van OCW wil graag in gesprek met leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel over […]
Gratis cursus – Steun aan vluchtelingenkinderen
Online modules voor professionals in het onderwijs die werken met vluchtelingenkinderen De eerste vluchtelingenkinderen vanuit Oekraïne […]
ABP verkoopt resterende beleggingen in Russische bedrijven
ABP is geschokt door de Russische inval in Oekraïne en het geweld dat daarmee gepaard […]
Verlenging bestedingstermijn Nationaal Programma Onderwijs
De bestedingstermijn van het NPO wordt met twee jaar verlengd. Ook wordt een deel van […]
Versoepelingen coronamaatregelen
Op 25 februari gelden nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen. Op basis van deze versoepelingen zijn […]
Update servicedocumenten Coronamaatregelen mbo en hbo
Naar aanleiding van de meest recente besluiten van het kabinet over de mogelijkheden om onderwijs […]
Meldpunt long COVID
Een aantal mensen houdt langdurige klachten na een COVID besmetting. Deze zogeheten ‘long COVID’ kan […]
Versoepelingen coronamaatregelen
Naar aanleiding van de persconferentie van 15 februari jl. worden een aantal coronamaatregelen stapsgewijs verder […]
Extra investeringen in ventilatie
Goede luchtkwaliteit in schoolgebouwen is belangrijk en corona laat nog beter zien hoe groot het […]
Aangepaste protocollen en richtlijnen
De protocollen en richtlijnen voor de coronamaatregelen in het onderwijs zijn opnieuw bijgewerkt per 2 […]
Nieuwsbrief NPO: vooruitblik 2022 – leraren en schoolleiders aan het woord
In deze nieuwsbrief, specifiek over het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) voor het primair en […]
Update coronamaatregelen in mbo en hbo
Naar aanleiding van de meest recente besluiten van het kabinet over de mogelijkheden om onderwijs […]
Quarantaineregels per 26 januari versoepeld
Per 26 januari 2022 zijn de quarantaineregels verder versoepeld voor leerlingen in het funderend onderwijs. […]
CMHF: ondanks coronapandemie 2021 goed jaar voor ABP
In 2021 steeg de actuele dekkingsgraad van ABP met 16,7% naar 110,2%, zo maakt ABP […]
Versoepeling quarantaineregels
Naar aanleiding van de versoepeing van de quarantaineregels en adviezen met betrekking tot mondkapjes, zijn […]
Wijziging quarantaineregels onderwijspersoneel en leerlingen
De quarantaineregels voor onderwijspersoneel en leerlingen zijn per 11 januari jl. aangescherpt. Eerdere versoepelingen zijn teruggedraaid en […]
Primair en voortgezet onderwijs 10 januari weer open
Op 10 januari 2022 gaan de scholen in het primair en het voortgezet (speciaal) onderwijs weer […]
RIVM-rapport ventilatie van binnenruimten
Het RIVM heeft berekend wat het effect is van verschillende hoeveelheden ventilatie van binnenruimten op […]
Nieuwsbrief Nationaal Programma Onderwijs
Ben je leraar, schoolleider of schoolbestuurder primair of voortgezet onderwijs? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief […]
Bij klachten thuisblijven of kan ik toch naar school of werk? Beslisboom aangepast
BOinK, AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM hebben een Beslisboom 12+ ontwikkeld voor volwassenen, werkende […]
Mogelijke scholensluiting PO: statement vakbonden en PO-Raad
Scholen in het primair onderwijs weten ondanks herhaalde oproepen van de onderwijssector nog altijd niet […]
Leervertragingen en zorgen over welzijn door corona
Als gevolg van corona hebben leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs achterstanden opgelopen. De […]
Extra geld Nationaal Programma Onderwijs in mbo en HO vooral naar intensieve studiebegeleiding en studentenwelzijn
De impact van de coronamaatregelen op studenten is groot. Hun studieverloop en welzijn zijn de […]
Inspectie onderzocht gevolgen van 16 maanden corona voor het onderwijs
Welke gevolgen hadden de coronamaatregelen voor het onderwijs? Uit onderzoek van de Inspectie van het […]
Mulier Instituut: Kinderen motorisch minder vaardig na lockdown
Na de eerste lockdown vanwege corona in het voorjaar van 2020 was een groter deel […]
Praktijkkaart ‘Van thuis weer naar school’
In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs is op verzoek van het ministerie van […]
Monitoring en evaluatie Nationaal Programma Onderwijs
Op 7 juli jl. stuurde demissionair minister Slob een brief aan de Tweede Kamer met […]
Helpdesk NPO-gelden ook open voor leraren: 0800-424 04 24
Het ministerie van OCW heeft de helpdesk voor vragen m.b.t. het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) […]
Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs voor PO en VO
Voor schooljaar 2021-2022 krijgen alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs per leerling een […]
Dialoogplaat Advies- en instemmingsrechten NPO
Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) krijgen scholen in het funderend onderwijs extra middelen om […]
Advies Onderwijsraad Nationaal Programma Onderwijs
De Onderwijsraad adviseert de regering het NPO te verbinden aan structurele investeringen in het onderwijs […]
Mbo, hoger onderwijs en studentenbonden maken bezwaar tegen bezuiniging op onderwijs
De MBO Raad heeft met verbazing kennisgenomen van de bezuiniging in de Voorjaarsnota van het ministerie van […]
Akkoord over uitwerking Nationaal Programma Onderwijs
Het Nationaal Programma Onderwijs waarmee 8,5 miljard euro voor het onderwijs is vrijgemaakt, heeft verdere […]
Bonden sturen brief naar Kamerleden
Er is een gezamenlijke brief van de FvOv, AOb, CNV Onderwijs, FNV en LIA naar […]
Menukaart Nationaal Programma Onderwijs
De menukaart Interventies Funderend Onderwijs van het Nationaal Programma Onderwijs is beschikbaar. Het keuzemenu met bewezen effectieve […]
Nationaal Programma Onderwijs: Stappenplan schoolanalyse voor basis- en voortgezet onderwijs
Veel scholen en hun leerlingen hebben het moeilijk door de coronacrisis. Het is belangrijk om […]
De rol van de MR bij het Nationaal Programma Onderwijs
De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het onderwijs. Door de sluiting van scholen en het […]
Nationaal Programma Onderwijs
Op 23 maart jl. stuurde minister Slob in een brief aan alle schoolbesturen en scholen […]
8,5 Miljard euro voor Nationaal Programma Onderwijs
De onderwijsministers Van Engelshoven en Slob maakten op 17 februari de plannen van het Nationaal […]
Digitaal lesmateriaal beschikbaar
Afstandsonderwijs Heel veel partijen dragen eraan bij dat het onderwijs thuis kan doorgaan. Uitgeverijen en […]

Pilot praktijkgerichte programma’s vmbo

Het ministerie van OCW heeft de conceptexamenprogramma’s van 13 praktijkgerichte programma’s voor het vmbo (GL&TL) vastgesteld. […]

Informatie en praktijkvoorbeelden vrijwillige ouderbijdrage

Scholen mogen ouders om een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten buiten de lessen om. […]

Uitwerking langetermijnaanpak COVID-19

De ministers Kuipers (VWS), Adriaansens (EZK) en Van Gennip (SZW) stuurden op 13 juni de […]

Subsidieregeling capaciteitentesten 2021-2023

In april 2020 sloten scholen vanwege corona hun deuren. Hierdoor maakten toenmalige leerlingen van groep […]

Suïcidepreventie in het onderwijs

Scholen en universiteiten zijn onmisbaar bij het opvangen van signalen van jongeren met suïcidaal gedrag. Daarnaast […]

Kennis voor onderwijs van de toekomst

Het onderzoek naar landelijke onderwijsthema’s vormt de eerste lijn van de onderzoeksprogrammering van het NRO […]

Onderhandelaarsakkoord over nieuwe cao-PO

Onderhandelaars van de PO-Raad en de vakbonden AOb/FNV, CNV Connectief, FvOv en AVS zijn het […]

Leden stemmen in met nieuwe cao-mbo

De leden van de FvOv hebben, net als de achterbannen van de andere onderwijsbonden en […]

Jaarverslag VCP 2021

De Vakcentrale voor Professionals (waarbij de FvOv is aangesloten) heeft op 16 juni de publieksversie […]

Pensioenlabel: grip op arbeidsvoorwaarde pensioen

Grip op je pensioen: dat zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. De VCP vindt daarom […]

Anti-pestprogramma PRIMA

Vanuit het ZonMw Implementatieproject krijgen maximaal 30 scholen het komend schooljaar 2022/2023 de kans om […]

Referentieraming leerlingen en studenten 2022 beschikbaar

De Referentieraming 2022 van leerlingen en studenten in het Nederlandse bekostigde onderwijs is op 23 […]

Beoordeling leerresultaten primair onderwijs schooljaar 2022/2023

Vanwege de coronacrisis besloot de inspectie de resultaten in het schooljaar 2021/2022 niet te beoordelen. […]

Kwaliteit van de RI&E gaat omhoog

Om de kwaliteit van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en daarmee de kwaliteit van de […]

Grootste deel VO-werknemers ook in 2021 tevreden met hun baan

Uit de analyse van de NEA – Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden – voor het voortgezet onderwijs […]

Geslaagden: gefeliciteerd!

De FvOv feliciteert alle geslaagden en hun docenten met het behalen van het diploma. Een […]

Beleidsreactie op evaluatie servicedocumenten corona mbo en HO

Minister Dijkgraaf (OCW) stuurde op 1 juni jl. de Tweede Kamer de eindrapportage over de […]

Meisjes in 2020/’21 opnieuw lager schooladvies

Meisjes in groep acht kregen in het schooljaar 2020/’21 een lager schooladvies dan in de […]

Internetconsultatie wet Inburgering

Tot 29 juni a.s. kan je deelnemen aan een internetconsultatie over wijzigingen in het Besluit […]

Webinar: De MR op jouw school professionaliseren

Om je werk als (G)MR-lid goed te kunnen doen, is het belangrijk dat je goed […]

Gezocht: deelnemers kennislabs

SPRONG Voorwaarts is een anders georganiseerd netwerk van onderwijsmensen. Met oog voor eigenheid en gelijkwaardigheid wordt samengewerkt aan […]

CMHF Pensioenbijeenkomst

Op 27 juni a.s. om 10.00 uur organiseert de CMHF in het NBC te Nieuwegein […]

Cao-PO 2022

Op 20 mei jl. is de nieuwe cao-PO definitief vastgesteld en ondertekend door de onderwijsbonden […]

Nederland krijgt nationaal centrum voor wetenschapscommunicatie

Minister Dijkgraaf (OCW) wil dat we als land steviger staan voor de wetenschappelijke feiten en […]

Verantwoordingsonderzoek ministerie OCW 2021

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2021 en de bedrijfsvoering van het Ministerie […]

Voorstellen kansengelijkheid en basisvaardigheden

Op 13 april jl. werd de Staat van het Onderwijs 2022 gepresenteerd. In vervolg daarop […]

Onderhandelaarsakkoord voor nieuwe cao-mbo

Onderhandelaarsakkoord voor nieuwe cao-mbo De FvOv heeft samen met de andere onderwijsvakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten […]

Onderzoek Gezondheid en Welzijn van Scholieren 2022

Aandacht voor de mentale gezondheid van de jeugd is door de coronacrisis belangrijker dan ooit. […]

Vraagstukken bij gepersonaliseerd leren met ict

Gepersonaliseerd leren met ict heeft in de onderwijspraktijk veel verschillende betekenissen en verschijningsvormen. Scholen hebben vragen […]

SER-advies personeelstekort maatschappelijke sectoren

De SER ziet goede mogelijkheden voor de korte termijn om de krapte op de arbeidsmarkt […]

Masterplan Basisvaardigheden

Op 12 mei stuurde minister Wiersma zijn plannen voor de aanpak van de basisvaardigheden naar […]

Webinar De stem van de lerende

Het Steunpunt Passend Onderwijs, het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en Hogeschool VIAA verzorgden een […]

Jaarverslag Voion 2021: In dialoog met het onderwijsveld

Op 10 mei publiceerde Voion het jaarverslag over het jaar 2021. Hoe heeft Voion het […]

Evaluatierapport referentiekaders taal en rekenen

De afgelopen maanden is in opdracht van OCW door Researchned, het Expertisecentrum Nederlands en SLO […]