Archief

mei 26, 2023
Praat mee in ‘Beroepsbeeld on Tour’
Live-sessies over de essentie van het lerarenberoepWe nodigen jullie van harte uit om mee te […]
mei 26, 2023
Voorlopers onderwijsregio’s van start!
In de werkagenda ’Samen voor het beste onderwijs’ tussen de minister voor PO/VO en de sociale partners is opgenomen […]
mei 25, 2023
Nieuwsbrief Arbeidsmarktplatform PO
De nieuwsbrief mei 2023 van het Arbeidsmarktplatform PO heeft als thema Aan de slag met […]
mei 25, 2023
Week tegen het pesten 2023
Stichting School & Veiligheid organiseert van 25 t/m 29 september 2023 de Week Tegen Pesten. […]
mei 25, 2023
Kamerbrief masterplan basisvaardigheden
Op 16 mei stuurde minister Wiersma een Kamerbrief over voortgang van het masterplan basisvaardigheden funderend […]
mei 25, 2023
Petitie voor sociale en emotionele vaardigheden in het curriculum
Op 16 mei hebben diverse Jongerenorganisaties de petitie ‘Neem sociale en emotionele vaardigheden op in […]
mei 23, 2023
Onderhandelingen nieuwe cao-mbo opgestart
Zoals je weet heeft de huidige cao-mbo een looptijd tot 1 juni 2023. De onderhandelingen […]
mei 17, 2023
Adviestabel opsturen examenwerk naar eerste en tweede corrector 2023
Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk […]
mei 17, 2023
Verkennend gesprek deelname Ontwikkelkracht
Scholen kunnen deelnemen aan Ontwikkelkracht en in aanmerking komen voor een subsidieregeling. Voor een school […]
mei 17, 2023
Kamerbrief praktijkgerichte vakken vmbo
Minister Wiersma (primair en voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over praktijkgericht programma’s als examenvak […]
mei 12, 2023
Acties in het voortgezet onderwijs!
We hebben er allemaal last van, een torenhoge inflatie! Ook het personeel in het voortgezet […]
mei 11, 2023
De Staat van het onderwijs: geen rooskleurig beeld
Woensdag 10 mei overhandigde de Inspectie van het Onderwijs de nieuwe Staat van het Onderwijs […]
mei 11, 2023
Aanvragen Schoolleidersbeurs-VO vanaf eind augustus
Als schoolleider in het voortgezet onderwijs weet je als geen ander hoe belangrijk het is […]
mei 11, 2023
Effecten Nationaal Programma Onderwijs voor het werken in het vo
Met het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) kunnen scholen allerlei activiteiten bekostigen om leerachterstanden als […]
mei 11, 2023
Ik teken bezwaar aan!
De CMHF roept leden op om pro-forma bezwaar aan te tekenen tegen de nieuwe pensioenwet. […]
mei 11, 2023
Internetconsultatie wetsvoorstel Strategisch personeelsbeleid
Medewerkers op basisscholen en in het voortgezet onderwijs moeten straks bij goed functioneren na maximaal […]
mei 11, 2023
Jaarverslag Voion 2022: Samen sterker
Voion werkt voor en samen met het voortgezet onderwijs aan een toekomstbestendige onderwijsarbeidsmarkt waar iedereen […]
mei 11, 2023
Cao’s po en vo verlengd – start overleg cao-mbo
De huidige cao’s voor het primair en het voortgezet onderwijs zijn verlopen en stilzwijgend verlengd […]
mei 11, 2023
Werken en leren in externe netwerken en door feedback
Werken en leren in externe netwerkenSteeds meer scholen nemen deel aan netwerken. Het is een […]
mei 11, 2023
Vacature decentraal onderhandelaar arbeidsvoorwaarden
Door het vertrek van een van onze onderhandelaars is er met ingang van het cursusjaar […]
april 26, 2023
Digitale geletterdheid in het vo
Op 12 april jl. vond een diner pensant plaats met als thema de gevolgen van […]
april 26, 2023
Beroepsbeeld Leraar: jouw beroep, jouw beeld – deel jouw verhaal!
Leraren zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Er wordt veel over hen geschreven. Maar […]
april 25, 2023
Leraren en vakexperts gezocht!
Wil jij meedenken over wat leerlingen in primair onderwijs, onderbouw van het voortgezet onderwijs en […]
april 21, 2023
CMHF Pensioenpost
In de Pensioenpost van de CMHF (waarbij de FvOv is aangesloten) lees je het laatste […]
april 21, 2023
Kabinetsreactie Sturing op kwaliteit van onderwijs
Woensdag 19 april stuurde minister Wiersma een brief naar de Tweede Kamer met daarin o.a. […]
april 21, 2023
Moties Tweeminutendebat passend Onderwijs
Op 11 april vond in de Tweede Kamer het Tweeminutendebat passend onderwijs plaats. Tijdens dit […]
april 21, 2023
FvOv/ABP-informatieavonden ‘Zo zit dat met jouw pensioen!’
Pensioen is belangrijkOnze samenleving verandert voortdurend en jouw pensioen verandert mee. Veranderingen in AOW-leeftijden, opbouw […]
april 20, 2023
Monitor passend onderwijs gepubliceerd
Ouders, leraren, schoolleiders en ondersteuners in het primair en voortgezet onderwijs zijn redelijk tevreden over […]
april 20, 2023
Toelatingsexamens hoger onderwijs voor Oekraïense vluchtelingen
Oekraïense vluchtelingen die in Nederland verblijven kunnen in juni het toelatingsexamen (NMT) voor hoger onderwijs […]
april 20, 2023
Informatiebijeenkomsten doorstroomtoets
Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. […]
april 20, 2023
Verlenging subsidie Regionale Aanpak Personeelstekort
De subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort wordt verlengd met vijf maanden. Bestaande RAP-regio’s kunnen van 12 […]
april 14, 2023
Onderhandelingen cao-VO, een update
Inmiddels hebben we er vier overleggen op zitten voor een nieuwe cao-VO. Er ligt een […]
april 14, 2023
Onderhandelingen cao-PO van start
Op 13 april zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao gestart. In het eerste overleg […]
april 14, 2023
Ga stemmen voor medezeggenschap op je hogeschool of universiteit
Deze gezamenlijke oproep doen acht organisaties in het hoger onderwijs en het ministerie van Onderwijs, […]
april 14, 2023
Postcovidgevolgen voor leerlingen en WIA-aanvragen
Advies schooldeelname na vervallen coronamaatregelenCorona heeft een endemische fase bereikt en de laatste coronamaatregelen zijn […]
april 14, 2023
Internetconsultatie wetsvoorstel onderwijshuisvesting
Deze consultatie gaat over het wetsvoorstel Doelmatige aanpak onderwijshuisvesting. Het wetsvoorstel bestaat uit verschillende onderdelen: […]
april 14, 2023
De Inspectie over plaatsing en onderwijsaanbod in de brugklas
Leerlingen met hetzelfde basisschooladvies kunnen in heel verschillende soorten brugklassen terecht komen. De scholen in […]
april 10, 2023
Verkiezing Leraar van het Jaar 2023: inschrijving geopend!
De inschrijving voor de verkiezing Leraar van het Jaar 2023 is geopend. Van 9 april tot en […]
april 6, 2023
Examens 2023: geen extra herkansing
Op 4 april is een motie van Kamerlid De Hoop met betrekking tot een extra […]
april 6, 2023
Webinar Kwaliteitswaaier Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen
De afgelopen decennia is veel wetenschappelijke kennis ontwikkeld over effectief leesonderwijs in begrijpend lezen. Deze […]
april 6, 2023
Online test voor beroep van leraar stopt na vijf jaar
De campagne Helden voor de klas is in 2017 gestart, op initiatief van het Arbeidsmarktplatform […]
maart 31, 2023
Nieuwsbrief Arbeidsmarktplatform PO
In de Nieuwsbrief van het Arbeidsmarktplatform PO lees je o.a. de volgende berichten:– Hoe ziet […]
maart 31, 2023
Pensioennieuwsbrief VCP
De wetgeving voor het nieuwe pensioenstelsel ligt voor bij de Eerste Kamer. Eind vorig jaar […]
maart 31, 2023
Stand van zaken en inzet cao-hbo
De huidige cao loopt tot 1 april 2023. Cao-partijen (Algemene Onderwijsbond, FNV, FvOv, CNV Onderwijs […]
maart 30, 2023
Doe mee aan het onderzoek effectieviteit kansrijke interventies
Heeft jouw school interesse om in schooljaar 2023-2024 mee te doen aan onderzoek naar de effectiviteit […]
maart 30, 2023
Tweede selectieronde onderwijszorgarrangementen
Op 1 januari 2023 is het experiment onderwijszorgarrangementen van start gegaan. Er komt nu een […]
maart 30, 2023
Nieuwe meting Gezondheidsmonitor Jeugd
De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare […]
maart 30, 2023
Subsidie verbetering basisvaardigheden 2023
Elk kind kan goed rekenen en beheerst de Nederlandse taal (lezen, schrijven en mondelinge taalvaardigheid), […]
maart 30, 2023
Uitnodiging tot samenwerking in de regio
In het voorjaar van 2022 is het onderwijsakkoord ’Samen voor het beste onderwijs’ gesloten. Een […]
maart 24, 2023
Flyer Praktijkleren met de praktijkverklaring
Leerlingen in het praktijkonderwijs en uit het vso leren niet alleen uit boeken, maar vooral […]
maart 24, 2023
Impuls open leermateriaal: gebruikers gezocht
Open leermateriaal biedt een kans om het onderwijs verrijken. Het programma Impuls Open Leermateriaal ondersteunt leraren, verbindt […]
maart 24, 2023
Denk mee met OCW – live
Bij het ministerie van OCW vinden we het belangrijk dat leraren en schoolleiders kunnen meepraten […]
maart 24, 2023
Lerarenbeurs verlengd
De lerarenbeurs wordt verlengd. Met de lerarenbeurs kunnen leraren die een opleiding gaan volgen aan […]
maart 24, 2023
Werkagenda Route naar inclusief onderwijs
Minister Wiersma stuurde op 17 maart de ‘Werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035’ naar de […]
maart 24, 2023
Studenten ondersteunen leerlingen
Studentinzet op school biedt sinds 2020 ondersteuning aan leerlingen bij het aanpakken van de (mede […]
maart 21, 2023
Nieuwe cao Onderwijsadviesbureaus
De CAO Onderwijsadviesbureaus 2023 is gereed. De cao heeft een looptijd van 1 januari t/m […]
maart 17, 2023
Meld je aan voor Groeikracht!
Als leraar wil je goede lessen geven. En als schoolleiding wil je goed onderwijs verzorgen. […]
maart 17, 2023
Opbrengsten leerlabs samenwerking vmbo-mbo
Twaalf leerlabs hebben gewerkt aan samenwerking tussen het vmbo en het mbo en het verbeteren […]
maart 16, 2023
Visie kansengelijkheid funderend onderwijs
Op 10 maart stuurde minister Wiersma in een brief zijn visie op de kansengelijkheid in […]
maart 16, 2023
OCW: € 105 miljoen extra om het maximale uit alle leerlingen te halen
In het voortgezet onderwijs trekt minister Wiersma structureel € 105 miljoen uit voor het zogenoemde […]
maart 16, 2023
Einde van corona-adviezen
Het kabinet meldt dat het coronavirus in een nieuwe (endemische) fase is beland, waarin het […]
maart 16, 2023
Onvoldoende veiligheid en ontwikkelmogelijkheden voor nieuwkomerskinderen
Voor kinderen en jongeren die verblijven op gezinslocaties (glo, asielzoekerscentra voor uitgeprocedeerde gezinnen) zijn veiligheid […]
maart 16, 2023
Governance in het mbo
De inspectie heeft het onderzoek ‘Governance in het mbo – een onderzoek naar de rolvervulling […]
maart 16, 2023
Conferentie governance en (mede)zeggenschap
Zet jij je als (G)MR-lid in voor de toekomst van het onderwijs? En wil jij […]
maart 15, 2023
Overleg over cao-vo van start
Op 14 maart is het overleg over de cao-vo van start gegaan. De huidige cao […]
maart 10, 2023
Cao-mbo 2022-2023
In januari informeerden wij jullie over de procesafspraak werkdrukmiddelen VO in cao-mbo. Inmiddels is de […]
maart 10, 2023
10 mei: congres Staat van het onderwijs
Op woensdag 10 mei 2023 presenteert inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers De Staat van […]
maart 10, 2023
Enquête: hoe wordt de (G)MR op jouw school ondersteund?
Om taken goed uit te kunnen voeren, heeft de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad recht op ondersteuning. Denk […]
maart 10, 2023
Teleurstellende reactie onderwijsministers long-COVID-brief onderwijsbonden
In een brief aan de onderwijsbonden reageren de ministers Dijkgraaf en Wiersma op de oproep […]
maart 9, 2023
Aanmelding praktijkgerichte programma’s havo
In samenwerking met scholen ontwikkelt de SLO praktijkgerichte examenprogramma’s voor havo. Dit sluit aan bij […]
maart 9, 2023
Monitor leskwaliteit wijst uit: veel kansen om lessen te verbeteren
De Inspectie van het Onderwijs heeft in samenwerking met de Universiteit Twente een instrument ontwikkeld […]
maart 9, 2023
Leerlingenprognoses
Prognoses Voion en DUO zijn even goedDe leerlingenprognosemodellen van DUO en Voion zijn even goed. […]
maart 3, 2023
Uitnodiging: breed gesprek governance en (mede) zeggenschap
Zet jij je als leraar of ander onderwijspersoneelslid in voor de toekomst van het onderwijs? […]
maart 3, 2023
Medezeggenschap in mbo kan sterker
De medezeggenschap in het mbo kan beter. Dat is een kwestie van goed organiseren, maar […]
maart 3, 2023
Oriënteren op het beroep van leraar via Praktijkroute havo-Educatie
SLO is op zoek naar VO-scholen met havisten met interesse in onderwijs en educatie die […]
maart 3, 2023
Podcast Platform Samen Onderzoeken
De zesde aflevering van de podcast Samen Onderzoeken staat in het teken van de iXperium Onderzoekswerkplaats […]
maart 1, 2023
FvOv zoekt nieuwe voorzitter
In het onderwijs werken de vakbonden samen met de sectorraden om voor alle werknemers in […]
februari 24, 2023
Kamerbrief tussenbalans bijstelling kerndoelen basisvaardigheden
Minister Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) heeft op 23 februari de Tweede Kamer geïnformeerd over […]
februari 23, 2023
Update onderzoek lerarentekort
De omvang van personeelstekort in Nederland groeit, niet op de laatste plaats in het onderwijs. […]
februari 23, 2023
Doe mee aan de monitor LOB!
Leerlingen en studenten goed voorbereiden op hun toekomst is een kerntaak van het onderwijs. Scholen […]
februari 23, 2023
Van kiezen naar leren kiezen
Een handreiking voor loopbaanontwikkeling en begeleiding op havo en vwo. In deze handreiking krijg je […]
februari 23, 2023
Smartphones in de klas?
Wat zijn de effecten van (een verbod op) smartphones, laptops en tablets in de les […]
februari 23, 2023
Stimuleringsregeling Gezonde School
Structurele aandacht voor een gezonde leefstijl op jonge leeftijd vergroot de kans op gezondere kinderen […]
februari 23, 2023
Onderzoek naar vakken en bevoegdheden vo
Onderzoek naar de met Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO) gemeten aantallen gegeven lesuren naar vak en […]
februari 23, 2023
Staat van de medezeggenschapsraad
Elke twee jaar worden MR-leden in het primair en voortgezet onderwijs gevraagd naar hun ervaringen […]
februari 23, 2023
Subsidieronde IV Vrijroosteren leraren 2023-2025
Het bieden van gelijke kansen in het onderwijs is een opdracht waar scholen iedere dag […]
februari 20, 2023
Nieuwe CAO-SBB
Onlangs is er een nieuwe cao ondertekend die van toepassing is op werknemers van de […]
februari 17, 2023
Gespaarde DI-uren hbo
In de cao-hbo 2020 werd vastgelegd dat de mogelijkheid om DI-uren te sparen per 1 […]
februari 16, 2023
Inspiratiebijeenkomst Samen onderzoekend werken in regionale netwerken
Aan de slag met onderwijskwaliteit Onderwijs, wetenschap en beleid werken in regionale netwerken samen aan […]
februari 16, 2023
Nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses
Op basis van data van Centerdata van december 2022 heeft Voion nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses gemaakt […]
februari 16, 2023
Video’s met tips voor de procesbegeleider
Een gesprek over werkdruk kan lastig zijn: er zijn veel verschillende meningen en belevingen van […]
februari 16, 2023
Werkdruknorm goedgekeurd door Nederlandse Arbeidsinspectie
Voion heeft de norm Voorkomen en beperken van werkstress in de Arbocatalogus-VO aangepast aan de […]
februari 10, 2023
Symposium Duurzame kansen voor ons pensioen
Op 14 maart 2023 organiseert ambtenarencentrale CMHF in samenwerking met ABP en de TU Delft het symposium […]
februari 10, 2023
Voortgang ontwikkeling voorbeeldfuncties FUWA VO OOP
In 2021 zijn er afspraken gemaakt om nieuwe voorbeeldfuncties te ontwikkelen voor onderwijsondersteunende functies in […]
februari 9, 2023
Groeikracht van start in schooljaar 2023-2024
Groeikracht is een programma dat valt onder Ontwikkelkracht, een programma waar het Nationaal Groeifonds in […]
februari 9, 2023
Ingediende moties bij tweeminutendebat 7 februari
Op 7 februari werden tijdens het tweeminutendebat over onder meer de onderzoekskaders van de inspectie […]
februari 9, 2023
Congres De Staat van het Onderwijs: 10 mei 2023
De Inspectie van het Onderwijs presenteert op 10 mei 2023 het rapport De Staat van […]
februari 3, 2023
Wet toekomst pensioenen in Eerste Kamer
Nadat de Tweede Kamer vlak voor het Kerstreces heeft ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen […]
februari 2, 2023
Monitoringsonderzoek strategisch personeelsbeleid
De VO-raad roept bestuurders, schoolleiders en leraren in het voortgezet onderwijs op om deel te […]
februari 2, 2023
Mensen met het post-COVID-syndroom meestal volledig arbeidsongeschikt
In de eerste negen maanden van 2022 heeft UWV 1.239 WIA-beoordelingen uitgevoerd bij mensen met […]
februari 2, 2023
Nieuwe themapagina’s, podcast en webinar voor het PO en VO
De website Onderwijskennis.nl is uitgebreid met nieuwe kennis uit onderzoek, praktische handvatten en voorbeelden uit […]
februari 2, 2023
Schoolbesturen Amsterdam slaan flater met normalisering noodmaatregelen
De samenwerkende schoolbesturen voor primair onderwijs in Amsterdam presenteerden op 30 januari in het Parool […]
januari 27, 2023
Arbeidsmarktplatform PO – Onderwijs maken we samen
Wekelijks zetten zo’n 187.000 mensen in het PO zich in voor onze kinderen en hun […]
januari 26, 2023
Basissubsidie maatwerkregeling ventilatie weer opengesteld
Er komt een tweede aanvraagronde voor de basissubsidie van de maatwerkregeling ventilatie. Schoolbesturen kunnen de basissubsidie […]
januari 26, 2023
Hoe krijgen we onze leerlingen weer ‘aan’?
Op 17 januari vond de dialoogsessie ‘Hoe krijgen we onze leerlingen weer ‘aan’?’ plaats, mogelijk […]
januari 26, 2023
Jaarplan Voion 2023
Ook in 2023 helpt Voion besturen en scholen in het voortgezet onderwijs bij de verdere […]
januari 26, 2023
Leidraad: werken aan onderwijsverbetering in het VO
Deze leidraad ondersteunt scholen in het voortgezet onderwijs om zich tot lerende organisaties te ontwikkelen. […]
januari 23, 2023
Eindelijk invulling aan procesafspraak werkdrukmiddelen VO in cao-mbo
Afgelopen voorjaar is er door sociale partners in het primair en voortgezet onderwijs het onderwijsakkoord […]
januari 19, 2023
Onderwijspersoneel en long covid
De FvOv roept met AOb, CNV Onderwijs, FNV en AVS de ministers Wiersma en Dijkgraaf […]
januari 19, 2023
Schoolbeleid voor smartphones
Scholen willen helderheid: hoe ga je om met smartphones op school? Toestaan of verbieden? Wás […]
januari 19, 2023
Plan van aanpak hoogbegaafdheid
Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen staat al een aantal jaren in de belangstelling en er zijn […]
januari 19, 2023
Controlelijst verdiepende RI&E coronavirus
Ondanks dat in Nederland alle maatregelen tegen het coronavirus zo goed als helemaal zijn opgeheven, […]
januari 19, 2023
Subsidieregeling korte scholingstrajecten verlengd
De Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo is verlengd tot en met het kalenderjaar 2023. Werk jij als […]
januari 19, 2023
De week van Samen Opleiden 2023 | Sterk in ontwikkeling
Sterk in ontwikkeling, hét thema dat centraal staat tijdens de Week van Samen Opleiden 2023. […]
januari 19, 2023
Denk mee over onderwijs in het licht van structurele lerarentekorten
Het onderwijs kampt al langer met een tekort aan leraren en dit probleem groeit. Het […]
januari 18, 2023
OCW Dichtbij – NPO onder de loep
Doet jouw school ook mee? Begin dit jaar (van eind januari tot en met half […]
januari 13, 2023
CMHF Pensioenpost
In de editie van de CMHF Pensioenpost december 2022 komen o.a. de volgende onderwerpen aan […]
januari 13, 2023
Schoolontwikkeling en verbetercultuur
Op scholen met een verbetercultuur worden keuzes gemaakt waarbij gebruik gemaakt wordt van bestaande kennis uit […]
januari 13, 2023
Ervaringen en aanpak pestgedrag in het VO
Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurden op 15 december de […]
januari 13, 2023
Rol van inspectie bij overleg onderwijsachterstanden
De inspectie roept op om de wet overleg onderwijsachterstanden te evalueren. Het blijkt dat gemeenten […]
januari 13, 2023
Regionale arbeidsmarktramingen 2022-2027
CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW nieuwe regionale arbeidsmarktramingen (2022-2027) opgesteld. De […]
januari 10, 2023
Geen nieuwe leerweg, wel praktijkgerichte programma’s
In een brief, als antwoord op vragen van D66 heeft minister Wiersma enige duidelijkheid gegeven […]
december 22, 2022
Nieuwe cao AOJ
Na een heel aantal jaren waarin het niet lukte om overeenstemming te krijgen over een […]
december 16, 2022
Nieuwsbrief Arbeidsmarktplatform PO
In deze laatste nieuwsbrief van het jaar wordt aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid en het creëren […]
december 16, 2022
Lerarentekorten stijgen naar 9700 fte!
Op 12 december verscheen de trendrapportage over de onderwijsarbeidsmarkt. Hierin zijn de meest actuele cijfers […]
december 16, 2022
Alles voor jouw (bij)scholing op één website
De website oo.nl biedt een toegankelijk overzicht van alle (bij)scholingsmogelijkheden en vakliteratuur voor onderwijsprofessionals in […]
december 16, 2022
Actieplan Mind Us: het gaat om jou!
Onderzoeken laten verontrustende cijfers zien over de mentale gezondheid van onze jongeren. Jonge mensen ervaren […]
december 15, 2022
Verbeteren leesvaardigheid vraagt om inspanningen op school en thuis
De leesvaardigheid van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs is gedaald ten opzichte van 10 jaar […]
december 15, 2022
Wil jij meer gaan doen aan ontdekkend leren in de klas?
Heb jij behoefte aan ondersteuning bij onderzoekend en ontwerpend leren of W&T projecten? Ben je […]
december 8, 2022
Maatregelen duurzame inzetbaarheid VO
Er zijn steeds meer werknemers die langer moeten doorwerken. Dat vraagt om een aanpassing van […]
december 8, 2022
Voorlichtingsbijeenkomst Collectieve werkdrukmiddelen CAO VO
Het proces voor de besteding van de collectieve werkdrukmiddelen kent op hoofdlijnen duidelijke stappen. De […]
december 8, 2022
Denk mee over digitaal examineren
Op dit moment wordt er gewerkt aan een visie op digitalisering van examens door het […]
december 8, 2022
SLO ondersteunt bij versterking basisvaardigheden
Als expertisecentrum voor curriculumontwikkeling ondersteunt SLO het onderwijs bij het versterken van de basisvaardigheden van […]
december 8, 2022
Buitenschoolse kennis zichtbaar maken en benutten
Hoe kunnen we de kennis en vaardigheden die kinderen buiten school hebben ontwikkeld beter benutten? […]
december 6, 2022
Informatie voor de P(G)MR over de cao-VO 2022
De FvOv organiseert een aantal fysieke bijeenkomsten en online vragenuurtjes voor P(G)MR leden waarin ruimte […]
december 2, 2022
Examenmonitor 2022
Minister Wiersma heeft de examenmonitor 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit de monitor blijkt […]
december 2, 2022
Het ABP verhoogt de pensioenen
Het ABP verhoogt jouw pensioen vanaf 1 januari 2023 met 11,96%. Dit is gelijk aan […]
december 2, 2022
Pilotproject Impuls Open Leermateriaal
In oktober 2022 was de aftrap van het programma Impuls Open Leermateriaal. Partners en stakeholders […]
december 2, 2022
Voortgangsrapportage masterplan basisvaardigheden
Op 21 november stuurde minister Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) aan de Tweede Kamer de […]
december 2, 2022
Kamerbrief Vrij en veilig onderwijs
Op 18 november stuurde minister Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) een brief aan de Tweede […]
december 2, 2022
Kamerbrief Samen voor beter onderwijs, duidelijk over kwaliteit
Minister Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) heeft op 21 november een brief aan de Tweede […]
november 25, 2022
Nieuwsbrief Arbeidsmarktplatform PO
In de nieuwsbrief van november 2022 staat het belang van het goede gesprek centraal. Als […]
november 25, 2022
Examens 2023
De minister heeft besloten om de exameneisen weer te herstellen naar de normale situatie. Versoepelingen […]
november 25, 2022
Nieuwe leerweg vmbo
Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) heeft geantwoord op vragen naar aanleiding van de Verzamelbrief […]
november 25, 2022
Derde voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs
De rapportage blikt terug op de uitvoering en opbrengsten van het programma Nationaal Programma Onderwijs […]
november 25, 2022
Meer meldingen bij vertrouwensinspecteurs
In het schooljaar 2021-2022 hebben de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs 1742 meldingen […]
november 18, 2022
Definitieve teksten cao-VO en cao-PO 2022-2023
De definitieve tekst van de cao-VO 2022-2023 is beschikbaar. Klik hier voor de cao-VO 2022-2023. […]
november 18, 2022
Hoe kun je een langere werkweek stimuleren?
Het primair onderwijs staat bekend als een sector waarin relatief veel in deeltijd wordt gewerkt. […]
november 18, 2022
Terugkijken: webinar Medezeggenschap en het NPO
Dinsdag 11 oktober vond het webinar Medezeggenschap en het Nationaal Programma Onderwijs plaats. Want welke […]
november 18, 2022
Effecten voor- en vroegschoolse educatie
Achterstanden van leerlingen in het basisonderwijs kunnen door goede voor- en vroegschoolse educatie worden teruggedrongen. […]
november 18, 2022
Sectorrapportages 2022 PO en VO
De PO-Raad en de VO-raad publiceerden op 10 november de sectorrapportages voor het primair onderwijs […]
november 18, 2022
Niet-lesgebonden taken in kaart brengen
Hoe kunnen de niet-lesgebonden taken van docenten beter aansluiten bij de wensen, behoeften en competenties […]
november 16, 2022
Uitkomst Fuwa-onderzoek
Reactie sociale partners (FvOv, AOb, CNV Onderwijs, PO-Raad, FNV en AVS) op rapport Leeuwendaal AanleidingIn […]
november 16, 2022
FvOv: manifest onderwijshuisvesting blijft actueel
Meerdere belanghebbenden in het onderwijs roepen het kabinet op te zorgen voor goede, gezonde en […]
november 15, 2022
Uitnodiging breed gesprek governance (mede)zeggenschap
Wil jij helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland? Dan […]
november 11, 2022
Gratis toegang database wetenschappelijke artikelen
Sinds oktober 2019 kunnen alle leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs […]
november 11, 2022
CMHF Pensioenpost
In de CMHF Pensioenpost van november is als belangrijkste onderwerp opgenomen: Kaders of details: de […]
november 11, 2022
Eindtoets wordt doorstroomtoets
In 2023-2024 verandert de eindtoets in het primair onderwijs in een doorstroomtoets en wijzigt het […]
november 11, 2022
Kamerbrief lerarenstrategie PO en VO
Op 21 oktober jl. stuurde minister Wiersma een update van de lerarenstrategie PO en VO […]
november 11, 2022
Verbeteraanpak passend onderwijs 2022
Er komt veel informatie af op samenwerkingsverbanden. Het document Maatregelen verbeteraanpak passend onderwijs 2022 geeft een overzicht […]
november 11, 2022
Advies: Taal en rekenen in het vizier
Pak factoren die de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs bepalen langdurig en in samenhang […]
november 11, 2022
Regionale data (on)bevoegd en benoembaar gegeven lessen
Gemiddeld wordt 88 procent van de lessen in het voortgezet onderwijs gegeven door een leraar […]
november 10, 2022
Wat betekenen de cao-afspraken over werkdrukverlichting voor jouw school?
Via het Onderwijsakkoord is er vanaf schooljaar 2022/2023 structureel 300 miljoen euro per jaar beschikbaar […]
november 10, 2022
Aanvullende afspraak sociale partners werkdrukmiddelen
Onlangs is de Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim VO gepubliceerd. In deze […]
november 9, 2022
Betaald ouderschapsverlof
Per 2 augustus is de Wet betaald ouderschapsverlof in werking getreden. Welk effect heeft deze […]
november 4, 2022
WMS-congres 16 november
Op woensdag 16 november 2022 vindt het 16e WMS congres ‘knap staaltje medezeggenschap’ plaats. Het congres […]
november 3, 2022
Oproep aan Tweede Kamer voor stevige borging kwaliteit en carrière in het mbo
Volgende week debatteert de Tweede Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met minister Dijkgraaf over de […]
november 3, 2022
Gelijke Kansen Alliantie: 264 interventies
Niet ieder kind of iedere jongere vindt makkelijk zijn weg binnen het onderwijssysteem. Het verschil […]
november 3, 2022
Webinar werkplaats onderwijsonderzoek POINT
Op donderdag 8 december kan je van 12.00 – 13.00 uur deelnemen aan een interessant […]
oktober 27, 2022
Wat zijn voor jou belangrijke onderwijsthema’s voor leidraden po en vo?
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) zoekt onderwijsprofessionals (po/vo) die willen meedenken over thema’s voor de […]
oktober 27, 2022
Gezocht: innovatieve oplossingen voor meer duurzaamheid in het onderwijs
Steeds vaker klinkt de roep om meer duurzaamheid in het onderwijs. Ook leraren, leerlingen, studenten […]
oktober 27, 2022
Kamerbrief over inzet Werkagenda mbo
Minister Dijkgraaf (OCW) presenteerde op 20 oktober de Tweede Kamer de inzet voor de Werkagenda mbo. […]
oktober 27, 2022
Kamerbrief scholen aan de slag met subsidie basisvaardigheden
Op 21 oktober jl. informeerde Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) de Tweede Kamer over […]
oktober 20, 2022
Resultaten Centrale Eindtoets 2022
Het College voor Toetsen en Examens publiceerde in Terugblik 2022 de resultaten van de centrale […]
oktober 20, 2022
Handreiking Samen naar School-initiatieven
Eind september verscheen de Handreiking Samen naar School-initiatieven. Deze handreiking voorziet het veld van belangrijke informatie […]
oktober 20, 2022
Aanmelding LAKS-monitor is geopend
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zet zich in voor de belangen van scholieren. Daarom […]
oktober 20, 2022
Webinar Medezeggenschap en NPO
Dinsdag 11 oktober vond het webinar Medezeggenschap en het Nationaal Programma Onderwijs plaats, waarin het […]
oktober 13, 2022
Nieuwsbrief Arbeidsmarktplatform PO
De personeelstekorten in het primair onderwijs lopen verder op. Volgens prognoses uit de recent gepubliceerde […]
oktober 13, 2022
Inspiratiebijeenkomst Wereldburgerschap PO
Hoe geef je leerlingen internationale ervaring mee op school en werk je daarmee aan (wereld)burgerschap?Niet […]
oktober 13, 2022
CMHF Pensioenpost
In de CMHF Pensioenpost van oktober 2022 vind je informatie over o.a. Uitstel nieuwe pensioenwet […]
oktober 13, 2022
Symposium Duurzame kansen voor ons pensioen
Op 3 november 2022 organiseert de ambtenarencentrale CMHF samen met ABP het (gratis) symposium: Duurzame kansen […]
oktober 13, 2022
Voortgangsrapportage NPO en evaluatie servicedocumenten
Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen over de tweede voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs in […]
oktober 13, 2022
Onderzoeksrapport Aanpak coronacrisis
Minister Kuipers (VWS), minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en […]
oktober 13, 2022
Alive and clicking: jongeren en digitale participatie
Technologie biedt tal van mogelijkheden om burgers bij de democratie te betrekken. Daarbij kunnen we, […]
oktober 13, 2022
Nieuwe publicaties Onderwijsonderzoek Amsterdam
Binnen de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) voeren scholen en kennisinstellingen sinds 2016 samen onderzoek uit naar thema’s […]
oktober 13, 2022
Verkenning Inzet intelligente technologie
Leraren, docenten, hun leidinggevenden, bestuurders en de overheid: allen hebben een cruciale rol bij de […]
oktober 6, 2022
Leraren van het jaar 2022
Op woensdag 5 oktober, vanuit College de Brink in Laren, namen de vier winnaars van […]
oktober 6, 2022
Subsidie onderzoeksprogramma Onderwijsondersteuning
Het onderzoeksprogramma Onderwijsondersteuning 2021-2025 heeft als doel om onderwijsprofessionals binnen scholen en samenwerkingsverbanden voor passend […]
oktober 6, 2022
Docentvluchteling voor de klas
DVDK (Docentvluchteling voor de Klas) wil docenten die gevlucht zijn naar Nederland zo goed mogelijk […]
oktober 6, 2022
Voion voor informatie en meepraten
Voion ondersteunt besturen en scholen in het voortgezet onderwijs via twee kernopgaven: Optimaliseren onderwijsarbeidsmarkt & […]
oktober 6, 2022
Inspectie versterkt toezicht in het funderend onderwijs
De basisvaardigheden staan de afgelopen jaren onder druk, en de urgentie is groot voor alle […]
oktober 6, 2022
Mbo Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ICT
De MBO Onderzoekswerkplaats Leren met ict bestaat 4 jaar. Tijd op terug te blikken. De […]
oktober 6, 2022
Kennisvraagstukken rondom gepersonaliseerd leren met ICT
De Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict heeft casusonderzoek gedaan naar gepersonaliseerd leren met ict. Daarin werden vraagstukken […]
oktober 6, 2022
Ventilatie op scholen en langetermijnaanpak onderwijshuisvesting
Op 30 september informeerde Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) de Eerste en Tweede Kamer over […]
oktober 6, 2022
Nederlandse Onderwijspremie 2023
In oktober opent het NRO de call om onderwijsteams voor te dragen voor de Nederlandse […]
september 30, 2022
Teksten nieuwe cao vo beschikbaar
De teksten van de nieuwe cao vo 2022-2023 zijn beschikbaar. Hier vind je de cao […]
september 30, 2022
Wet Toekomst Pensioenstelsel
De Tweede Kamer is afgelopen week begonnen met de parlementaire behandeling van de nieuwe pensioenwet. […]
september 29, 2022
Opbrengsten TRENDS congres
Vrijdag 23 september vond het TRENDS congres plaats van het SchoolleidersregisterPO; een dag vol inspiratie, kennisdeling […]
september 29, 2022
Sectoranalyse duurzame inzetbaarheid hbo
De analyse geeft inzicht in de problematiek op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder […]
september 29, 2022
Onderwijsveld cruciaal bij opmars intelligente technologie
Leraren, docenten, hun leidinggevenden, bestuurders en de overheid: allen hebben een cruciale rol bij de […]
september 29, 2022
Versterken basisvaardigheden: kennis en handreikingen
Taal en rekenen zijn belangrijke basisvaardigheden om te kunnen meedoen in de samenleving. Dat geldt […]
september 29, 2022
Onderwijsraad vraagt input voor twee adviezen
Advies Europa en onderwijsVanaf 2023 dient zich een aantal mijlpalen aan die bepalend zijn voor […]
september 29, 2022
PISA-onderzoek 2022
PISA is een afkorting voor Programme for International Student Assessment. Het is een internationaal vergelijkend onderzoek dat de vaardigheden […]
september 29, 2022
Website voor les op afstand vernieuwd
Tijdens de coronapandemie was de website lesopafstand.nl een vraagbaak voor onderwijs op afstand. De website […]
september 28, 2022
Oproep tot herziening van het overlegstelsel funderend onderwijs
Vandaag, 28 september, hebben we als gezamenlijke bonden onze zorgen over het overlegstelsel naar buiten […]
september 23, 2022
Aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt 2020 en 2021
Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Deze cijfers […]
september 23, 2022
Verrassend Passend
Passend onderwijs is continu in ontwikkeling. Betrokkenen in scholen en samenwerkingsverbanden maken keuzes, reflecteren daar […]
september 23, 2022
Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland
De jeugd heeft de toekomst. Daarom is het essentieel om te weten hoe het met […]
september 23, 2022
Website nieuwe pensioenregels
Op de website Onsnieuwepensioen.nl kunnen Nederlanders informatie op hoofdlijnen vinden over de voorgenomen nieuwe regels […]
september 23, 2022
Ziekteverzuimcijfers 2021 VO
Het ziekteverzuimpercentage van het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel is in 2021 ten opzichte van 2020 […]
september 16, 2022
Nieuwe website Stichting Onderwijsgeschillen
Het is niet eenvoudig om als ouder, leerling, student of werknemer in het onderwijs te […]
september 15, 2022
Welzijn en communicatie in het PO
Met meer aandacht voor welzijn en goede communicatie kunnen leidinggevenden ervoor zorgen dat medewerkers behouden […]
september 15, 2022
Online magazine: innovaties in het po
Het magazine Innovaties in het po van het Arbeidsmarkplatform PO blikt terug op een bewogen […]
september 15, 2022
Onderwijsraad: werkprogramma 2023
Het Werkprogramma 2023 van de Onderwijsraad omvat de adviezen die de Onderwijsraad de komende periode […]
september 15, 2022
Kom in actie voor diversiteit!
Een nieuw schooljaar staat voor de deur. In september 2022 vragen Young Impact, KRO-NCRV en […]
september 15, 2022
Informatiemanagement op school; hoe en waarom?
Scholen zijn grootverbruikers van informatie, vaak zonder dat ze zich hiervan bewust zijn. Als je […]
september 15, 2022
De week van de starter
Van 10 t/m 14 oktober vindt voor de tweede keer de Week van de Starter […]
september 14, 2022
Kabinet ga aan de slag met eigen oproep!
Vandaag hebben de vier centrales van Overheidspersoneel een brief aan premier Rutte gestuurd. In deze […]
september 9, 2022
Hoe kan je digitale geletterdheid invoeren in het onderwijs?
Zestien scholen hebben vier maanden gewerkt aan een visie op digitale geletterdheid. Hoe pakte dat […]
september 9, 2022
Symposium Jong in de 21ste eeuw
Het symposium vindt plaats op woensdag 14 september vanaf 10:30 uur in Utrecht, maar is […]
september 9, 2022
Oproep: Hoe ben jij schoolleider geworden?
Ben jij schoolleider, afdelingsleider of teamleider en wil je delen hoe en waarom je dit […]
september 9, 2022
Antwoorden op Kamervragen over burgerschapsonderwijs
Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoord op Kamervragen naar aanleiding van enkele berichten […]
september 9, 2022
SLO zoekt teamleden om de kerndoelen te actualiseren
Welke inhoud is essentieel in het primair onderwijs én in de onderbouw van het voortgezet […]
september 9, 2022
Finalisten verkiezing Leraar van het jaar
De finalisten voor de Leraar van het jaar-verkiezing zijn bekend. Op 5 oktober is de […]
september 9, 2022
Coronascenario’s doordacht; handreiking voor noodzakelijke keuzes
Op dit moment is het coronavirus niet meer dominant aanwezig in het maatschappelijk leven. Het […]
september 8, 2022
Coronabesmetting: RI&E en sectorplan
Met de invoering van het Sectorplan COVID-19 voor het funderend onderwijs hebben sociale partners besloten […]
september 8, 2022
Wet BHB en Medezeggenschap
Op 1 augustus 2022 is het tweede deel van de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (Wet […]
september 8, 2022
Webinar Onderwijs vanuit hoge verwachtingen
Verwachtingen die je als leerkracht (onbewust) van leerlingen hebt, kunnen leerprestaties beïnvloeden. Hoe word je […]
september 7, 2022
Deel je ervaringen met het Nationaal Programma Onderwijs
Werk je op een school? Dan hoort OCW graag wat jouw ervaring is met het […]
september 1, 2022
Omgaan met autisme in de klas
Door passend onderwijs volgen steeds meer leerlingen met een autismespectrumstoornis regulier onderwijs. Hoe ga je […]
september 1, 2022
Kamerbrief kansen van nieuwkomers binnen vmbo basis en kader
Op 30 augustus jl. informeerde minister Van Gennip (SZW) de Tweede Kamer over de kansen […]
september 1, 2022
Matchmakingsbijeenkomst Kennis voor onderwijs van de toekomst
Donderdagmiddag 29 september 2022 organiseert het NRO een online matchmakingsbijeenkomst voor de subsidierondes van het […]
september 1, 2022
Informatiebijeenkomsten voor lerarenbeurzen
Leraren die overwegen om een onderzoeksbeurs aan te vragen bij het NRO of NWO, kunnen […]
september 1, 2022
Festival Ontwikkeling Telt!
Meer dan 160 professionals delen op 22 september (online) en 13 oktober (Den Haag) hun […]
september 1, 2022
Handreiking Signaleren voor het VO
Het Trimbos instituut heeft een handreiking opgesteld die professionals in de school helpt bij het […]
september 1, 2022
Internetconsultatie aanpak vermindering thuiszitters
Er staan twee consultaties open over de aanpak van de vermindering van het aantal thuiszitters; […]
september 1, 2022
Sectorplannen Corona Onderwijs niet robuust genoeg!
In de afgelopen tijd heeft er met vele partijen uit de onderwijspolder overleg plaatsgevonden over […]
augustus 25, 2022
Subsidie voor de Rijke Schooldag
Van 22 augustus t/m 30 september kunnen scholen subsidie aanvragen voor De Rijke Schooldag. Binnen […]
augustus 25, 2022
Bijstelling onderzoekskaders Inspectie
De ministers van onderwijs hebben de bijgestelde onderzoekskaders vastgesteld zoals die per 1 augustus 2022 […]
augustus 25, 2022
Subsidie verbeteren basisvaardigheden
Scholen kunnen de subsidie aanvragen van 16 augustus 9.00 uur tot en met 23 september […]
augustus 25, 2022
CMHF Pensioenpost
In Pensioenpost nr. 2 van de CMHF kun je o.a. nieuws lezen over de tussentijdse […]
augustus 25, 2022
Webinar Medezeggenschap en het NPO – 13 september
In april stuurde de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma een brief aan […]
juli 15, 2022
Teksten nieuwe cao po beschikbaar
Na het afsluiten van de bijzondere cao waarin de beloning tussen PO en VO werd […]
juli 15, 2022
Nieuw: Expertisepunt Burgerschap
Het Expertisepunt Burgerschap is een samenwerking tussen Stichting School & Veiligheid, het Kennispunt MBO Burgerschap, […]
juli 15, 2022
Peiling lesobservatieinstrument ICALT
Het Arbeidsmarktplatform PO doet in opdracht van het bestuur een peiling naar de naamsbekendheid en […]
juli 15, 2022
Manifest ondertekend om stagediscriminatie tegen te gaan
Veel studenten in het hoger onderwijs kunnen moeilijk een stageplaats bemachtigen of krijgen te maken […]
juli 15, 2022
Bestuursakkoord hoger onderwijs en onderzoek  
Hogescholen, universiteiten en het ministerie van OCW hebben een bestuursakkoord gesloten. Doel van het akkoord […]
juli 7, 2022
Politieke wensregels en de pensioen werkelijkheid
Blog van CMHF-voorzitter Marc de Natris Onlangs ontving ik een bericht van ABP dat mijn […]
juli 7, 2022
Tussenadvies wetenschappelijke curriculumcommissie
De wetenschappelijke curriculumcommissie heeft het vierde tussenadvies opgeleverd. Dit advies gaat over periodieke herijking van […]
juli 7, 2022
Kamerbrief aanvullend onderwijs
Op 29 juni informeerde minister Wiersma een de Tweede Kamer over de uitvoering van moties […]
juli 7, 2022
Kamerbrief over lerarenstrategie
Op 1 juli informeerde minister Wiersma de Tweede Kamer over maatregelen om het lerarentekort aan […]
juli 7, 2022
‘Er zit zóveel kennis achter Gezonde School’
Gezondheidswetenschapper Vivian Kruitwagen is al geruime tijd betrokken bij de aanpak Gezonde School: “Iedereen die […]
juli 7, 2022
Onderhandelaarsakkoord cao- OMO
De cao-onderhandelingen over een nieuwe cao-OMO werden, in afwachting van de uitkomst van de onderhandelingen […]
juli 7, 2022
Schoolscan: vertragingen en behoeften analyseren in PO en VO
Vanaf het vroege voorjaar brengen schoolleiding en leraren, in gesprek met bestuur, gemeente, ouders en […]
juli 7, 2022
Handreiking schoolgaande jongeren & inburgering geactualiseerd
Op 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. Voor scholen, docenten en […]
juli 7, 2022
€140 miljoen voor extra aanpak verbetering ventilatie
Het ministerie van OCW komt met een maatwerkregeling van € 140 miljoen om noodzakelijke urgente […]
juli 7, 2022
Podcast De rol van een primor en didactor
In deze podcast Samen Onderzoeken gaat het  over de meerwaarde van kartrekkers binnen een stichting […]
juli 7, 2022
Aan de slag met diversiteit en inclusie: inspiratiesessies
Het Arbeidsmarktplatform PO zet diversiteit en inclusie op de agenda. De samenleving wordt steeds diverser […]
juli 6, 2022
Leden van FvOv-verenigingen stemmen in met cao’s PO en VO
Tot en met 4 juli konden de leden van de FvOv-verenigingen zich uitspreken over de […]
juli 1, 2022
Klassenboei: zet klasgenoten in bij ‘schoolmissers’
De Stichting JongPIT heeft ten doel dat alle jongeren volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. […]
juni 30, 2022
Cao-mbo
De teksten van de cao-mbo 2022-2023 zijn gepubliceerd en kun je hier downloaden. Klik hier […]
juni 30, 2022
ABP verhoogt de pensioenen
Het ABP heeft besloten om de pensioenen te verhogen met 2,39%. Dit percentage is de […]
juni 30, 2022
43 scholen ontvangen predicaat Excellente School 2022-2025
Op 27 juni ontvingen 43 scholen het predicaat Excellente School 2022-2025. De predicaten zijn voor […]
juni 30, 2022
Subsidie tweede lerarenopleiding
Leraren die bevoegd zijn en een tweede lerarenopleiding willen volgen waarvoor instellingscollegegeld betaald moet worden, […]
juni 30, 2022
Verslag webinar Professionaliseren MR
Dinsdag 21 juni vond het webinar van Sterk Medezeggenschap plaats, waarin het professionaliseren van de […]
juni 30, 2022
Meer mensen maken een carrièreswitch naar het basisonderwijs
Steeds meer mensen kiezen voor een carrière in het onderwijs. Kozen in 2015 nog nauwelijks […]
juni 24, 2022
Pilot praktijkgerichte programma’s vmbo
Het ministerie van OCW heeft de conceptexamenprogramma’s van 13 praktijkgerichte programma’s voor het vmbo (GL&TL) vastgesteld. […]
juni 24, 2022
Informatie en praktijkvoorbeelden vrijwillige ouderbijdrage
Scholen mogen ouders om een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten buiten de lessen om. […]
juni 24, 2022
Uitwerking langetermijnaanpak COVID-19
De ministers Kuipers (VWS), Adriaansens (EZK) en Van Gennip (SZW) stuurden op 13 juni de […]
juni 24, 2022
Subsidieregeling capaciteitentesten 2021-2023
In april 2020 sloten scholen vanwege corona hun deuren. Hierdoor maakten toenmalige leerlingen van groep […]
juni 24, 2022
Suïcidepreventie in het onderwijs
Scholen en universiteiten zijn onmisbaar bij het opvangen van signalen van jongeren met suïcidaal gedrag. Daarnaast […]
juni 24, 2022
Kennis voor onderwijs van de toekomst
Het onderzoek naar landelijke onderwijsthema’s vormt de eerste lijn van de onderzoeksprogrammering van het NRO […]
juni 23, 2022
Onderhandelaarsakkoord over nieuwe cao-PO
Onderhandelaars van de PO-Raad en de vakbonden AOb/FNV, CNV Connectief, FvOv en AVS zijn het […]
juni 22, 2022
Onderhandelaarsakkoord cao-vo
Vakbonden, waaronder de FvOv, en werkgevers zijn tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de cao-vo. Er […]
juni 22, 2022
Leden stemmen in met nieuwe cao-mbo
De leden van de FvOv hebben, net als de achterbannen van de andere onderwijsbonden en […]
juni 17, 2022
Jaarverslag VCP 2021
De Vakcentrale voor Professionals (waarbij de FvOv is aangesloten) heeft op 16 juni de publieksversie […]
juni 16, 2022
Pensioenlabel: grip op arbeidsvoorwaarde pensioen
Grip op je pensioen: dat zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. De VCP vindt daarom […]
juni 16, 2022
Anti-pestprogramma PRIMA
Vanuit het ZonMw Implementatieproject krijgen maximaal 30 scholen het komend schooljaar 2022/2023 de kans om […]
juni 16, 2022
Referentieraming leerlingen en studenten 2022 beschikbaar
De Referentieraming 2022 van leerlingen en studenten in het Nederlandse bekostigde onderwijs is op 23 […]
juni 16, 2022
Beoordeling leerresultaten primair onderwijs schooljaar 2022/2023
Vanwege de coronacrisis besloot de inspectie de resultaten in het schooljaar 2021/2022 niet te beoordelen. […]
juni 16, 2022
Kwaliteit van de RI&E gaat omhoog
Om de kwaliteit van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en daarmee de kwaliteit van de […]
juni 16, 2022
Grootste deel VO-werknemers ook in 2021 tevreden met hun baan
Uit de analyse van de NEA – Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden – voor het voortgezet onderwijs […]
juni 14, 2022
Twee vacatures
De FvOv is op zoek naar: – Twee beleidsmedewerkers voor ieder 0,4 fte (kan ook eventueel […]
juni 9, 2022
Geslaagden: gefeliciteerd!
De FvOv feliciteert alle geslaagden en hun docenten met het behalen van het diploma. Een […]
juni 9, 2022
Beleidsreactie op evaluatie servicedocumenten corona mbo en HO
Minister Dijkgraaf (OCW) stuurde op 1 juni jl. de Tweede Kamer de eindrapportage over de […]
juni 9, 2022
Meisjes in 2020/’21 opnieuw lager schooladvies
Meisjes in groep acht kregen in het schooljaar 2020/’21 een lager schooladvies dan in de […]
juni 9, 2022
Internetconsultatie wet Inburgering
Tot 29 juni a.s. kan je deelnemen aan een internetconsultatie over wijzigingen in het Besluit […]
juni 9, 2022
Webinar: De MR op jouw school professionaliseren
Om je werk als (G)MR-lid goed te kunnen doen, is het belangrijk dat je goed […]
juni 9, 2022
Gezocht: deelnemers kennislabs
SPRONG Voorwaarts is een anders georganiseerd netwerk van onderwijsmensen. Met oog voor eigenheid en gelijkwaardigheid wordt samengewerkt aan […]
juni 3, 2022
CMHF Pensioenbijeenkomst
Op 27 juni a.s. om 10.00 uur organiseert de CMHF in het NBC te Nieuwegein […]
juni 3, 2022
Cao-PO 2022
Op 20 mei jl. is de nieuwe cao-PO definitief vastgesteld en ondertekend door de onderwijsbonden […]
juni 3, 2022
Nederland krijgt nationaal centrum voor wetenschapscommunicatie
Minister Dijkgraaf (OCW) wil dat we als land steviger staan voor de wetenschappelijke feiten en […]
juni 3, 2022
Verantwoordingsonderzoek ministerie OCW 2021
De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2021 en de bedrijfsvoering van het Ministerie […]
juni 3, 2022
Voorstellen kansengelijkheid en basisvaardigheden
Op 13 april jl. werd de Staat van het Onderwijs 2022 gepresenteerd. In vervolg daarop […]
juni 2, 2022
Onderhandelaarsakkoord voor nieuwe cao-mbo
Onderhandelaarsakkoord voor nieuwe cao-mbo De FvOv heeft samen met de andere onderwijsvakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten […]
juni 2, 2022
Onderzoek Gezondheid en Welzijn van Scholieren 2022
Aandacht voor de mentale gezondheid van de jeugd is door de coronacrisis belangrijker dan ooit. […]
juni 2, 2022
Vraagstukken bij gepersonaliseerd leren met ict
Gepersonaliseerd leren met ict heeft in de onderwijspraktijk veel verschillende betekenissen en verschijningsvormen. Scholen hebben vragen […]
juni 2, 2022
SER-advies personeelstekort maatschappelijke sectoren
De SER ziet goede mogelijkheden voor de korte termijn om de krapte op de arbeidsmarkt […]
mei 23, 2022
Voortgang cao-VO overleg
In de afgelopen weken hebben er diverse overleggen plaatsgevonden over een nieuwe cao-VO. De belangrijkste […]
mei 20, 2022
Een akkoord maar niet bij iedereen een hosanna-stemming
Gisteren hebben de FvOv-verenigingen zich uitgesproken voor het onderhandelaarsakkoord voor de cao-po. Daarmee, gegeven het feit […]
mei 20, 2022
Dialoogsessie Nationaal Programma Onderwijs op 29 juni
Nu het Nationaal Programma Onderwijs een jaar loopt leeft bij veel scholen de behoefte aan […]
mei 20, 2022
Nieuwe website met loopbaanperspectieven
In mei 2022 is de website www.loopbaanlerarenpo.nl gelanceerd. Leraren kunnen er zien wat hun ontwikkelmogelijkheden en eventuele […]
mei 20, 2022
Save the date WMS congres
Op 16 november zal het WMS congres plaatsvinden in de ReeHorst in Ede.
mei 20, 2022
Inschrijven voor de 3e landelijke conferentie vso-pro-(v)mbo
Alle jongeren uit het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en de mbo-entreeopleiding hebben talent. Dat […]
mei 20, 2022
Verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP
De voorlopige uitslag van de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan ABP is bekend gemaakt, helaas met […]
mei 13, 2022
De cao-onderhandelingen in het voortgezet onderwijs verlopen moeizaam
De cao-VO is 1 januari jl. afgelopen en hoewel deze stilzwijgend is verlengd tot eind […]
mei 13, 2022
Masterplan Basisvaardigheden
Op 12 mei stuurde minister Wiersma zijn plannen voor de aanpak van de basisvaardigheden naar […]
mei 12, 2022
Webinar De stem van de lerende
Het Steunpunt Passend Onderwijs, het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en Hogeschool VIAA verzorgden een […]
mei 12, 2022
Jaarverslag Voion 2021: In dialoog met het onderwijsveld
Op 10 mei publiceerde Voion het jaarverslag over het jaar 2021. Hoe heeft Voion het […]
mei 12, 2022
Evaluatierapport referentiekaders taal en rekenen
De afgelopen maanden is in opdracht van OCW door Researchned, het Expertisecentrum Nederlands en SLO […]
mei 11, 2022
Onderzoek duurzame inzetbaarheid in het PO
Met plezier, energiek en vitaal je werk kunnen blijven doen: dat is het idee van […]
mei 6, 2022
Evaluatieonderzoek Lerarenbeurs en professionalisering
Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurden op 28 april jl. […]
mei 6, 2022
Aanmeldperiode voorloperstraject ‘Rijke Schooldag’ geopend
De Gelijke Kansen Alliantie nodigt scholen en gemeenten met een bestaande variant van een verlengde […]
mei 6, 2022
Sociale (on)veiligheid van docenten in beeld gebracht
De overgrote meerderheid van de docenten in het voortgezet onderwijs voelt zich veilig op school. […]
mei 6, 2022
Panelleden gezocht voor het werkendenpanel
Ben jij werknemer of werk je als zelfstandige? Ben je geïnteresseerd in het thema burn-outklachten […]
mei 6, 2022
Informatieve pensioenbijeenkomst Wet Toekomst Pensioenen
Op woensdag 30 maart heeft de Tweede Kamer de Wet Toekomst Pensioenen ontvangen. Om deze […]
april 29, 2022
Onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs
Op 22 april is er met minister Dennis Wiersma door de vakbonden (waaronder de FvOv) […]
april 28, 2022
Instructeursbeurs mbo
Ben je instructeur in het mbo en wil je een associate degree of een bacheloropleiding […]
april 28, 2022
Internetconsultatie studiesucces in het mbo
Iedere dag staat voor jou als docent de kwaliteit van het mbo onderwijs centraal. Want […]
april 28, 2022
Deel je kennis en ervaring op het Ontwikkeling Telt Festival 2022!
De Rijksoverheid en de SER organiseren dit jaar voor de tweede keer het Ontwikkeling Telt […]
april 28, 2022
Onderwijs voor Oekraïense vluchtelingen
Steeds meer mensen uit Oekraïne vluchten voor het oorlogsgeweld, ook naar Nederland. Zij vallen onder […]
april 28, 2022
Checklist LOB
BiOND heeft samen met LAKS en de VO-raad een checklist opgesteld dievoortbouwt op de eerder opgestelde (en […]
april 28, 2022
Minister: met spoed werken aan kerndoelen basisvaardigheden
In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Wiersma aangegeven nog voor de zomer […]
april 22, 2022
Onderwijsakkoord: 1,5 miljard voor het onderwijs
Elke leerling die van school komt moet goed kunnen lezen, schrijven, rekenen en weten hoe […]
april 21, 2022
Peiling van OCW over de coronamaatregelen in het onderwijs
De afgelopen twee jaar heeft veel van de onderwijssector gevraagd. Iedereen heeft steeds alles op […]
april 21, 2022
Onderzoek uitval startende docenten VO
Voion heeft onderzoek uitgevoerd naar uitval van startende docenten in het voortgezet onderwijs. Het onderzoek […]
april 21, 2022
Nationaal Groeifonds investeert via Ontwikkelkracht in duurzame versterking onderwijs
Op donderdag 14 april is bekendgemaakt dat Ontwikkelkracht financiering ontvangt van het Nationaal Groeifonds. Ontwikkelkracht […]
april 21, 2022
Oorlog in Oekraïne; handreiking OCW en lesmateriaal
De wereld is opgeschrikt door de oorlog in Oekraïne. Het houdt ons allemaal bezig, ook […]
april 21, 2022
Voortgangsrapportage NPO
Op 14 april jl. stuurde minister Wiersma de tweede voortgangsrapportage (funderend onderwijs) van het Nationaal […]
april 14, 2022
Toolkit voor nieuwe MR-leden
Om nieuwe MR-leden op weg te helpen, heeft Sterk Medezeggenschap een starterskit ontwikkeld met handige […]
april 14, 2022
Gezocht: pilotschool voor methode Veilig Werkklimaat-VO
Een school is een complexe sociale omgeving waar werknemers zich in sommige situaties onveilig kunnen […]
april 14, 2022