Overleg over arbeidsvoorwaarden

CAO-trajecten


De FvOv neemt deel aan het arbeidsvoorwaardenoverleg in de sectoren PO, VO, mbo en hbo en bij de educatieve diensten. Samen met de individuele arbeidsovereenkomst bepaalt de cao de voorwaarden waaronder de leden van de FvOv-verenigingen hun werk verrichten.


Onderhandelingspartners

Samen met de overige onderwijsvakbonden onderhandelen we met:

 

  • de PO-Raad over het primair onderwijs
  • de VO-raad over het voortgezet onderwijs
  • de MBO Raad over het middelbaar beroepsonderwijs
  • de Vereniging Hogescholen over het hoger beroepsonderwijs

Wanneer we met de andere partijen tot een akkoord zijn gekomen over een nieuwe cao, leggen we dit als een onderhandelaarsakkoord voor aan de leden van de bij de FvOv aangesloten verenigingen. Alle leden worden via de eigen onderwijsvakorganisatie opgeroepen deel te nemen aan die ledenraadplegingen. Wanneer onze leden en die van de andere betrokken vakbonden hiermee instemmen, kan het onderhandelaarsakkoord worden omgezet in een definitief akkoord en vervolgens in een nieuwe cao.CAO's
Voortgezet onderwijs

CAO-VO 2023-2024

CAO-OMO 2021

Middelbaar beroepsonderwijs

CAO-MBO 2023-2024

Hoger beroepsonderwijs

CAO-HBO 2023-2024
English version

 
Onderhandelaars FvOv

Namens de FvOv zijn dit de cao-onderhandelaars:
- in het PO en VO: Sandra Roelofsen en Jilles Veenstra
- in het mbo: Remko Littooij en Thomas Oosterkamp 
- in het hbo: Remko Littooij en Marco Mosselman
- bij de educatieve diensten: Jilles Veenstra, Remko
   Littooij en Sandra Roelofsen

 

Decentraal overlegNaast het overleg over de cao’s voeren onderhandelaars van de FvOv ook overleg met afzonderlijke werkgevers op basis van de cao: decentraal overleg.

De onderhandelaars voeren overleggen met de werkgevers in het PO, VO, mbo en hbo op basis van de cao’s voor deze sectoren. Het gaat hierbij met name om de rechtspositionele gevolgen van fusie en reorganisatie en om de vaststelling dan wel wijziging van het werkgelegenheidsbeleid. Voor het VO is het mogelijk om in het decentrale overleg af te wijken van de sector-cao. In het mbo staat het Sociaal Jaarverslag centraal en de cao-hbo kent aan het decentraal arbeidsvoorwaardenoverleg diverse taken en bevoegdheden toe.

De onderhandelaars zullen bij een onderhandelingsresultaat en na regulier overleg in mbo en hbo zorgen voor informatie in de richting van de bij een werkgever werkzame leden, leden kunnen zich indien van toepassing uitspreken over het bereikte resultaat.

Werkgevers in het primair of voortgezet onderwijs die decentraal overleg willen voeren, dienen voor wat betreft de FvOv contact op te nemen met de regio-onderhandelaars zoals die per regio staan vermeld. Leden van FvOv-verenigingen, die informatie over DGO-zaken willen, kunnen uiteraard ook contact opnemen.Welke FvOv’ers overleggen er decentraal namens jou?

Regio-indeling en contactgegevens onderhandelaars: KLIK HIER