De FvOv behartigt de belangen
van de leden van de aangesloten vakverenigingen
 

Uitgelicht

Stand van zaken en inzet cao-hbo
De huidige cao loopt tot 1 april 2023. Cao-partijen (Algemene Onderwijsbond, FNV, FvOv, CNV Onderwijs […]
Meld je aan voor Groeikracht!
Als leraar wil je goede lessen geven. En als schoolleiding wil je goed onderwijs verzorgen. […]
Overleg over cao-vo van start
Op 14 maart is het overleg over de cao-vo van start gegaan. De huidige cao […]
Monitor leskwaliteit wijst uit: veel kansen om lessen te verbeteren
De Inspectie van het Onderwijs heeft in samenwerking met de Universiteit Twente een instrument ontwikkeld […]
Congres De Staat van het Onderwijs: 10 mei 2023
De Inspectie van het Onderwijs presenteert op 10 mei 2023 het rapport De Staat van […]
 
 
 
 
 

De FvOv behartigt jouw belangen


De FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties) vertegenwoordigt onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren. Wij behartigen jouw belangen als lid van één van de bij de FvOv aangesloten verenigingen op zowel arbeidsvoorwaardelijk als vakinhoudelijk gebied. De FvOv onderhandelt over de cao’s in de verschillende onderwijssectoren. Naast de collectieve belangenbehartiging bieden de vakverenigingen binnen de FvOv op toegankelijke wijze ondersteuning en rechtsbijstand bij zaken die betrekking hebben op jouw onderwijsbaan. Uiteraard zijn alle aangesloten vakverenigingen bij uitstek dé vraagbaak voor vakinhoudelijke vragen, betrokken bij onderwijs- en curriculumontwikkeling en deskundig op het gebied van na- en bijscholing.

Samenwerken: meer invloed


Onderwijsbond FvOv vertegenwoordigt ruim 34.000 leden. Binnen de FvOv bundelen dertien onderwijsvakorganisaties hun krachten tot één slagvaardige organisatie. De FvOv valt onder de VCP, vakcentrale voor professionals. De VCP neemt deel aan de gesprekken tussen sociale partners in bijvoorbeeld de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid over werkgelegenheid, pensioenen en sociale zekerheid. De CMHF (Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) zit voor de FvOv in de pensioenkamer en het bestuur van ABP. De CMHF is een onafhankelijke koepel van 43 beroeps- en belangenverenigingen. Op haar beurt is de CMHF aangesloten bij de VCP.

In goed overleg zaken doen


Wij streven naar gelijkwaardige verhoudingen tussen werkgever en werknemer en hebben de kracht van het argument hoog in het vaandel staan. In principe proberen we conflicten te vermijden door in goed overleg zaken te doen. Dit geldt voor zowel de FvOv aan de overlegtafel (collectieve zaken) als voor de verenigingen bij individuele problemen. Uiteraard combineren wij de kracht van het argument indien nodig met daadkracht.

 
 

Nieuws:

Nieuwsbrief Arbeidsmarktplatform PO
In de Nieuwsbrief van het Arbeidsmarktplatform PO lees je o.a. de volgende berichten:– Hoe ziet […]
Pensioennieuwsbrief VCP
De wetgeving voor het nieuwe pensioenstelsel ligt voor bij de Eerste Kamer. Eind vorig jaar […]
Stand van zaken en inzet cao-hbo
De huidige cao loopt tot 1 april 2023. Cao-partijen (Algemene Onderwijsbond, FNV, FvOv, CNV Onderwijs […]
Doe mee aan het onderzoek effectieviteit kansrijke interventies
Heeft jouw school interesse om in schooljaar 2023-2024 mee te doen aan onderzoek naar de effectiviteit […]
Tweede selectieronde onderwijszorgarrangementen
Op 1 januari 2023 is het experiment onderwijszorgarrangementen van start gegaan. Er komt nu een […]
Nieuwe meting Gezondheidsmonitor Jeugd
De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare […]
Subsidie verbetering basisvaardigheden 2023
Elk kind kan goed rekenen en beheerst de Nederlandse taal (lezen, schrijven en mondelinge taalvaardigheid), […]
Voorlopersaanpak voor regionale samenwerking
Samenwerkende schoolbesturen, lerarenopleidingen en de beroepsgroep kunnen zich aanmelden als voorloper voor de ontwikkeling van […]
Flyer Praktijkleren met de praktijkverklaring
Leerlingen in het praktijkonderwijs en uit het vso leren niet alleen uit boeken, maar vooral […]
Impuls open leermateriaal: gebruikers gezocht
Open leermateriaal biedt een kans om het onderwijs verrijken. Het programma Impuls Open Leermateriaal ondersteunt leraren, verbindt […]
Denk mee met OCW – live
Bij het ministerie van OCW vinden we het belangrijk dat leraren en schoolleiders kunnen meepraten […]
Lerarenbeurs verlengd
De lerarenbeurs wordt verlengd. Met de lerarenbeurs kunnen leraren die een opleiding gaan volgen aan […]
Werkagenda Route naar inclusief onderwijs
Minister Wiersma stuurde op 17 maart de ‘Werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035’ naar de […]
Studenten ondersteunen leerlingen
Studentinzet op school biedt sinds 2020 ondersteuning aan leerlingen bij het aanpakken van de (mede […]
Nieuwe cao Onderwijsadviesbureaus
De CAO Onderwijsadviesbureaus 2023 is gereed. De cao heeft een looptijd van 1 januari t/m […]
Meld je aan voor Groeikracht!
Als leraar wil je goede lessen geven. En als schoolleiding wil je goed onderwijs verzorgen. […]
Opbrengsten leerlabs samenwerking vmbo-mbo
Twaalf leerlabs hebben gewerkt aan samenwerking tussen het vmbo en het mbo en het verbeteren […]
Visie kansengelijkheid funderend onderwijs
Op 10 maart stuurde minister Wiersma in een brief zijn visie op de kansengelijkheid in […]
OCW: € 105 miljoen extra om het maximale uit alle leerlingen te halen
In het voortgezet onderwijs trekt minister Wiersma structureel € 105 miljoen uit voor het zogenoemde […]
Einde van corona-adviezen
Het kabinet meldt dat het coronavirus in een nieuwe (endemische) fase is beland, waarin het […]
Onvoldoende veiligheid en ontwikkelmogelijkheden voor nieuwkomerskinderen
Voor kinderen en jongeren die verblijven op gezinslocaties (glo, asielzoekerscentra voor uitgeprocedeerde gezinnen) zijn veiligheid […]
Governance in het mbo
De inspectie heeft het onderzoek ‘Governance in het mbo – een onderzoek naar de rolvervulling […]
Conferentie governance en (mede)zeggenschap
Zet jij je als (G)MR-lid in voor de toekomst van het onderwijs? En wil jij […]
Overleg over cao-vo van start
Op 14 maart is het overleg over de cao-vo van start gegaan. De huidige cao […]
Cao-mbo 2022-2023
In januari informeerden wij jullie over de procesafspraak werkdrukmiddelen VO in cao-mbo. Inmiddels is de […]