De FvOv behartigt de belangen
van de leden van de aangesloten vakverenigingen 

Uitgelicht

Teksten nieuwe cao vo beschikbaar
De teksten van de nieuwe cao vo 2022-2023 zijn beschikbaar. Hier vind je de cao […]
FvOv onderschrijft manifest onderwijshuisvesting
Meerdere belanghebbenden in het onderwijs roepen het kabinet op te zorgen voor goede, gezonde en […]
Oproep tot herziening van het overlegstelsel funderend onderwijs
Vandaag, 28 september, hebben we als gezamenlijke bonden onze zorgen over het overlegstelsel naar buiten […]
Kabinet ga aan de slag met eigen oproep!
Vandaag hebben de vier centrales van Overheidspersoneel een brief aan premier Rutte gestuurd. In deze […]
Deel je ervaringen met het Nationaal Programma Onderwijs
Werk je op een school? Dan hoort OCW graag wat jouw ervaring is met het […]
 
 
 
 
 

De FvOv behartigt jouw belangen


De FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties) vertegenwoordigt onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren. Wij behartigen jouw belangen als lid van één van de bij de FvOv aangesloten verenigingen op zowel arbeidsvoorwaardelijk als vakinhoudelijk gebied. De FvOv onderhandelt over de cao’s in de verschillende onderwijssectoren. Naast de collectieve belangenbehartiging bieden de vakverenigingen binnen de FvOv op toegankelijke wijze ondersteuning en rechtsbijstand bij zaken die betrekking hebben op jouw onderwijsbaan. Uiteraard zijn alle aangesloten vakverenigingen bij uitstek dé vraagbaak voor vakinhoudelijke vragen, betrokken bij onderwijs- en curriculumontwikkeling en deskundig op het gebied van na- en bijscholing.

Samenwerken: meer invloed


Onderwijsbond FvOv vertegenwoordigt ruim 34.000 leden. Binnen de FvOv bundelen dertien onderwijsvakorganisaties hun krachten tot één slagvaardige organisatie. De FvOv valt onder de VCP, vakcentrale voor professionals. De VCP neemt deel aan de gesprekken tussen sociale partners in bijvoorbeeld de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid over werkgelegenheid, pensioenen en sociale zekerheid. De CMHF (Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) zit voor de FvOv in de pensioenkamer en het bestuur van ABP. De CMHF is een onafhankelijke koepel van 43 beroeps- en belangenverenigingen. Op haar beurt is de CMHF aangesloten bij de VCP.

In goed overleg zaken doen


Wij streven naar gelijkwaardige verhoudingen tussen werkgever en werknemer en hebben de kracht van het argument hoog in het vaandel staan. In principe proberen we conflicten te vermijden door in goed overleg zaken te doen. Dit geldt voor zowel de FvOv aan de overlegtafel (collectieve zaken) als voor de verenigingen bij individuele problemen. Uiteraard combineren wij de kracht van het argument indien nodig met daadkracht.

 
 

Nieuws:

Teksten nieuwe cao vo beschikbaar
De teksten van de nieuwe cao vo 2022-2023 zijn beschikbaar. Hier vind je de cao […]
Wet Toekomst Pensioenstelsel
De Tweede Kamer is afgelopen week begonnen met de parlementaire behandeling van de nieuwe pensioenwet. […]
Opbrengsten TRENDS congres
Vrijdag 23 september vond het TRENDS congres plaats van het SchoolleidersregisterPO; een dag vol inspiratie, kennisdeling […]
Sectoranalyse duurzame inzetbaarheid hbo
De analyse geeft inzicht in de problematiek op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder […]
FvOv onderschrijft manifest onderwijshuisvesting
Meerdere belanghebbenden in het onderwijs roepen het kabinet op te zorgen voor goede, gezonde en […]
Onderwijsveld cruciaal bij opmars intelligente technologie
Leraren, docenten, hun leidinggevenden, bestuurders en de overheid: allen hebben een cruciale rol bij de […]
Versterken basisvaardigheden: kennis en handreikingen
Taal en rekenen zijn belangrijke basisvaardigheden om te kunnen meedoen in de samenleving. Dat geldt […]
Onderwijsraad vraagt input voor twee adviezen
Advies Europa en onderwijsVanaf 2023 dient zich een aantal mijlpalen aan die bepalend zijn voor […]
PISA-onderzoek 2022
PISA is een afkorting voor Programme for International Student Assessment. Het is een internationaal vergelijkend onderzoek dat de vaardigheden […]
Website voor les op afstand vernieuwd
Tijdens de coronapandemie was de website lesopafstand.nl een vraagbaak voor onderwijs op afstand. De website […]
Oproep tot herziening van het overlegstelsel funderend onderwijs
Vandaag, 28 september, hebben we als gezamenlijke bonden onze zorgen over het overlegstelsel naar buiten […]
Aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt 2020 en 2021
Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Deze cijfers […]
Verrassend Passend
Passend onderwijs is continu in ontwikkeling. Betrokkenen in scholen en samenwerkingsverbanden maken keuzes, reflecteren daar […]
Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland
De jeugd heeft de toekomst. Daarom is het essentieel om te weten hoe het met […]
Website nieuwe pensioenregels
Op de website Onsnieuwepensioen.nl kunnen Nederlanders informatie op hoofdlijnen vinden over de voorgenomen nieuwe regels […]
Ziekteverzuimcijfers 2021 VO
Het ziekteverzuimpercentage van het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel is in 2021 ten opzichte van 2020 […]
Nieuwe website Stichting Onderwijsgeschillen
Het is niet eenvoudig om als ouder, leerling, student of werknemer in het onderwijs te […]
Welzijn en communicatie in het PO
Met meer aandacht voor welzijn en goede communicatie kunnen leidinggevenden ervoor zorgen dat medewerkers behouden […]
Online magazine: innovaties in het po
Het magazine Innovaties in het po van het Arbeidsmarkplatform PO blikt terug op een bewogen […]
Onderwijsraad: werkprogramma 2023
Het Werkprogramma 2023 van de Onderwijsraad omvat de adviezen die de Onderwijsraad de komende periode […]
Kom in actie voor diversiteit!
Een nieuw schooljaar staat voor de deur. In september 2022 vragen Young Impact, KRO-NCRV en […]
Informatiemanagement op school; hoe en waarom?
Scholen zijn grootverbruikers van informatie, vaak zonder dat ze zich hiervan bewust zijn. Als je […]
De week van de starter
Van 10 t/m 14 oktober vindt voor de tweede keer de Week van de Starter […]
Kabinet ga aan de slag met eigen oproep!
Vandaag hebben de vier centrales van Overheidspersoneel een brief aan premier Rutte gestuurd. In deze […]
Hoe kan je digitale geletterdheid invoeren in het onderwijs?
Zestien scholen hebben vier maanden gewerkt aan een visie op digitale geletterdheid. Hoe pakte dat […]