De FvOv behartigt de belangen
van de leden van de aangesloten vakverenigingen
 

Uitgelicht

Schoolbesturen Amsterdam slaan flater met normalisering noodmaatregelen
De samenwerkende schoolbesturen voor primair onderwijs in Amsterdam presenteerden op 30 januari in het Parool […]
Eindelijk invulling aan procesafspraak werkdrukmiddelen VO in cao-mbo
Afgelopen voorjaar is er door sociale partners in het primair en voortgezet onderwijs het onderwijsakkoord […]
Denk mee over onderwijs in het licht van structurele lerarentekorten
Het onderwijs kampt al langer met een tekort aan leraren en dit probleem groeit. Het […]
OCW Dichtbij – NPO onder de loep
Doet jouw school ook mee? Begin dit jaar (van eind januari tot en met half […]
Uitnodiging breed gesprek governance (mede)zeggenschap
Wil jij helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland? Dan […]
 
 
 
 
 

De FvOv behartigt jouw belangen


De FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties) vertegenwoordigt onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren. Wij behartigen jouw belangen als lid van één van de bij de FvOv aangesloten verenigingen op zowel arbeidsvoorwaardelijk als vakinhoudelijk gebied. De FvOv onderhandelt over de cao’s in de verschillende onderwijssectoren. Naast de collectieve belangenbehartiging bieden de vakverenigingen binnen de FvOv op toegankelijke wijze ondersteuning en rechtsbijstand bij zaken die betrekking hebben op jouw onderwijsbaan. Uiteraard zijn alle aangesloten vakverenigingen bij uitstek dé vraagbaak voor vakinhoudelijke vragen, betrokken bij onderwijs- en curriculumontwikkeling en deskundig op het gebied van na- en bijscholing.

Samenwerken: meer invloed


Onderwijsbond FvOv vertegenwoordigt ruim 34.000 leden. Binnen de FvOv bundelen dertien onderwijsvakorganisaties hun krachten tot één slagvaardige organisatie. De FvOv valt onder de VCP, vakcentrale voor professionals. De VCP neemt deel aan de gesprekken tussen sociale partners in bijvoorbeeld de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid over werkgelegenheid, pensioenen en sociale zekerheid. De CMHF (Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) zit voor de FvOv in de pensioenkamer en het bestuur van ABP. De CMHF is een onafhankelijke koepel van 43 beroeps- en belangenverenigingen. Op haar beurt is de CMHF aangesloten bij de VCP.

In goed overleg zaken doen


Wij streven naar gelijkwaardige verhoudingen tussen werkgever en werknemer en hebben de kracht van het argument hoog in het vaandel staan. In principe proberen we conflicten te vermijden door in goed overleg zaken te doen. Dit geldt voor zowel de FvOv aan de overlegtafel (collectieve zaken) als voor de verenigingen bij individuele problemen. Uiteraard combineren wij de kracht van het argument indien nodig met daadkracht.

 
 

Nieuws:

Wet toekomst pensioenen in Eerste Kamer
Nadat de Tweede Kamer vlak voor het Kerstreces heeft ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen […]
Monitoringsonderzoek strategisch personeelsbeleid
De VO-raad roept bestuurders, schoolleiders en leraren in het voortgezet onderwijs op om deel te […]
Mensen met het post-COVID-syndroom meestal volledig arbeidsongeschikt
In de eerste negen maanden van 2022 heeft UWV 1.239 WIA-beoordelingen uitgevoerd bij mensen met […]
Nieuwe themapagina’s, podcast en webinar voor het PO en VO
De website Onderwijskennis.nl is uitgebreid met nieuwe kennis uit onderzoek, praktische handvatten en voorbeelden uit […]
Schoolbesturen Amsterdam slaan flater met normalisering noodmaatregelen
De samenwerkende schoolbesturen voor primair onderwijs in Amsterdam presenteerden op 30 januari in het Parool […]
Arbeidsmarktplatform PO – Onderwijs maken we samen
Wekelijks zetten zo’n 187.000 mensen in het PO zich in voor onze kinderen en hun […]
Basissubsidie maatwerkregeling ventilatie weer opengesteld
Er komt een tweede aanvraagronde voor de basissubsidie van de maatwerkregeling ventilatie. Schoolbesturen kunnen de basissubsidie […]
Hoe krijgen we onze leerlingen weer ‘aan’?
Op 17 januari vond de dialoogsessie ‘Hoe krijgen we onze leerlingen weer ‘aan’?’ plaats, mogelijk […]
Jaarplan Voion 2023
Ook in 2023 helpt Voion besturen en scholen in het voortgezet onderwijs bij de verdere […]
Leidraad: werken aan onderwijsverbetering in het VO
Deze leidraad ondersteunt scholen in het voortgezet onderwijs om zich tot lerende organisaties te ontwikkelen. […]
Eindelijk invulling aan procesafspraak werkdrukmiddelen VO in cao-mbo
Afgelopen voorjaar is er door sociale partners in het primair en voortgezet onderwijs het onderwijsakkoord […]
Onderwijspersoneel en long covid
De FvOv roept met AOb, CNV Onderwijs, FNV en AVS de ministers Wiersma en Dijkgraaf […]
Schoolbeleid voor smartphones
Scholen willen helderheid: hoe ga je om met smartphones op school? Toestaan of verbieden? Wás […]
Plan van aanpak hoogbegaafdheid
Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen staat al een aantal jaren in de belangstelling en er zijn […]
Controlelijst verdiepende RI&E coronavirus
Ondanks dat in Nederland alle maatregelen tegen het coronavirus zo goed als helemaal zijn opgeheven, […]
Subsidieregeling korte scholingstrajecten verlengd
De Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo is verlengd tot en met het kalenderjaar 2023. Werk jij als […]
De week van Samen Opleiden 2023 | Sterk in ontwikkeling
Sterk in ontwikkeling, hét thema dat centraal staat tijdens de Week van Samen Opleiden 2023. […]
Denk mee over onderwijs in het licht van structurele lerarentekorten
Het onderwijs kampt al langer met een tekort aan leraren en dit probleem groeit. Het […]
OCW Dichtbij – NPO onder de loep
Doet jouw school ook mee? Begin dit jaar (van eind januari tot en met half […]
CMHF Pensioenpost
In de editie van de CMHF Pensioenpost december 2022 komen o.a. de volgende onderwerpen aan […]
Schoolontwikkeling en verbetercultuur
Op scholen met een verbetercultuur worden keuzes gemaakt waarbij gebruik gemaakt wordt van bestaande kennis uit […]
Ervaringen en aanpak pestgedrag in het VO
Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurden op 15 december de […]
Rol van inspectie bij overleg onderwijsachterstanden
De inspectie roept op om de wet overleg onderwijsachterstanden te evalueren. Het blijkt dat gemeenten […]
Regionale arbeidsmarktramingen 2022-2027
CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW nieuwe regionale arbeidsmarktramingen (2022-2027) opgesteld. De […]
Nieuwe cao AOJ
Na een heel aantal jaren waarin het niet lukte om overeenstemming te krijgen over een […]