De FvOv behartigt de belangen
van de leden van de aangesloten vakverenigingen
 

Uitgelicht

Definitieve teksten cao-VO en cao-PO 2022-2023
De definitieve tekst van de cao-VO 2022-2023 is beschikbaar. Klik hier voor de cao-VO 2022-2023. […]
Uitkomst Fuwa-onderzoek
Reactie sociale partners (FvOv, AOb, CNV Onderwijs, PO-Raad, FNV en AVS) op rapport Leeuwendaal AanleidingIn […]
Uitnodiging breed gesprek governance (mede)zeggenschap
Wil jij helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland? Dan […]
Wat betekenen de cao-afspraken over werkdrukverlichting voor jouw school?
Via het Onderwijsakkoord is er vanaf schooljaar 2022/2023 structureel 300 miljoen euro per jaar beschikbaar […]
Aanvullende afspraak sociale partners werkdrukmiddelen
Onlangs is de Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim VO gepubliceerd. In deze […]
 
 
 
 
 

De FvOv behartigt jouw belangen


De FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties) vertegenwoordigt onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren. Wij behartigen jouw belangen als lid van één van de bij de FvOv aangesloten verenigingen op zowel arbeidsvoorwaardelijk als vakinhoudelijk gebied. De FvOv onderhandelt over de cao’s in de verschillende onderwijssectoren. Naast de collectieve belangenbehartiging bieden de vakverenigingen binnen de FvOv op toegankelijke wijze ondersteuning en rechtsbijstand bij zaken die betrekking hebben op jouw onderwijsbaan. Uiteraard zijn alle aangesloten vakverenigingen bij uitstek dé vraagbaak voor vakinhoudelijke vragen, betrokken bij onderwijs- en curriculumontwikkeling en deskundig op het gebied van na- en bijscholing.

Samenwerken: meer invloed


Onderwijsbond FvOv vertegenwoordigt ruim 34.000 leden. Binnen de FvOv bundelen dertien onderwijsvakorganisaties hun krachten tot één slagvaardige organisatie. De FvOv valt onder de VCP, vakcentrale voor professionals. De VCP neemt deel aan de gesprekken tussen sociale partners in bijvoorbeeld de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid over werkgelegenheid, pensioenen en sociale zekerheid. De CMHF (Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) zit voor de FvOv in de pensioenkamer en het bestuur van ABP. De CMHF is een onafhankelijke koepel van 43 beroeps- en belangenverenigingen. Op haar beurt is de CMHF aangesloten bij de VCP.

In goed overleg zaken doen


Wij streven naar gelijkwaardige verhoudingen tussen werkgever en werknemer en hebben de kracht van het argument hoog in het vaandel staan. In principe proberen we conflicten te vermijden door in goed overleg zaken te doen. Dit geldt voor zowel de FvOv aan de overlegtafel (collectieve zaken) als voor de verenigingen bij individuele problemen. Uiteraard combineren wij de kracht van het argument indien nodig met daadkracht.

 
 

Nieuws:

Nieuwsbrief Arbeidsmarktplatform PO
In de nieuwsbrief van november 2022 staat het belang van het goede gesprek centraal. Als […]
Examens 2023
De minister heeft besloten om de exameneisen weer te herstellen naar de normale situatie. Versoepelingen […]
Nieuwe leerweg vmbo
Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) heeft geantwoord op vragen naar aanleiding van de Verzamelbrief […]
Derde voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs
De rapportage blikt terug op de uitvoering en opbrengsten van het programma Nationaal Programma Onderwijs […]
Meer meldingen bij vertrouwensinspecteurs
In het schooljaar 2021-2022 hebben de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs 1742 meldingen […]
Definitieve teksten cao-VO en cao-PO 2022-2023
De definitieve tekst van de cao-VO 2022-2023 is beschikbaar. Klik hier voor de cao-VO 2022-2023. […]
Hoe kun je een langere werkweek stimuleren?
Het primair onderwijs staat bekend als een sector waarin relatief veel in deeltijd wordt gewerkt. […]
Terugkijken: webinar Medezeggenschap en het NPO
Dinsdag 11 oktober vond het webinar Medezeggenschap en het Nationaal Programma Onderwijs plaats. Want welke […]
Effecten voor- en vroegschoolse educatie
Achterstanden van leerlingen in het basisonderwijs kunnen door goede voor- en vroegschoolse educatie worden teruggedrongen. […]
Sectorrapportages 2022 PO en VO
De PO-Raad en de VO-raad publiceerden op 10 november de sectorrapportages voor het primair onderwijs […]
Niet-lesgebonden taken in kaart brengen
Hoe kunnen de niet-lesgebonden taken van docenten beter aansluiten bij de wensen, behoeften en competenties […]
Uitkomst Fuwa-onderzoek
Reactie sociale partners (FvOv, AOb, CNV Onderwijs, PO-Raad, FNV en AVS) op rapport Leeuwendaal AanleidingIn […]
FvOv: manifest onderwijshuisvesting blijft actueel
Meerdere belanghebbenden in het onderwijs roepen het kabinet op te zorgen voor goede, gezonde en […]
Uitnodiging breed gesprek governance (mede)zeggenschap
Wil jij helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland? Dan […]
Gratis toegang database wetenschappelijke artikelen
Sinds oktober 2019 kunnen alle leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs […]
CMHF Pensioenpost
In de CMHF Pensioenpost van november is als belangrijkste onderwerp opgenomen: Kaders of details: de […]
Eindtoets wordt doorstroomtoets
In 2023-2024 verandert de eindtoets in het primair onderwijs in een doorstroomtoets en wijzigt het […]
Kamerbrief lerarenstrategie PO en VO
Op 21 oktober jl. stuurde minister Wiersma een update van de lerarenstrategie PO en VO […]
Verbeteraanpak passend onderwijs 2022
Er komt veel informatie af op samenwerkingsverbanden. Het document Maatregelen verbeteraanpak passend onderwijs 2022 geeft een overzicht […]
Advies: Taal en rekenen in het vizier
Pak factoren die de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs bepalen langdurig en in samenhang […]
Regionale data (on)bevoegd en benoembaar gegeven lessen
Gemiddeld wordt 88 procent van de lessen in het voortgezet onderwijs gegeven door een leraar […]
FvOv/ABP-informatieavonden ‘Zo zit dat met jouw pensioen!’
Pensioen is belangrijkOnze samenleving verandert voortdurend en jouw pensioen verandert mee. Veranderingen in AOW-leeftijden, opbouw […]
Wat betekenen de cao-afspraken over werkdrukverlichting voor jouw school?
Via het Onderwijsakkoord is er vanaf schooljaar 2022/2023 structureel 300 miljoen euro per jaar beschikbaar […]
Aanvullende afspraak sociale partners werkdrukmiddelen
Onlangs is de Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim VO gepubliceerd. In deze […]
Betaald ouderschapsverlof
Per 2 augustus is de Wet betaald ouderschapsverlof in werking getreden. Welk effect heeft deze […]