De FvOv behartigt de belangen
van de leden van de aangesloten vakverenigingen 

Uitgelicht

Teksten nieuwe cao po beschikbaar
Na het afsluiten van de bijzondere cao waarin de beloning tussen PO en VO werd […]
Bestuursakkoord hoger onderwijs en onderzoek  
Hogescholen, universiteiten en het ministerie van OCW hebben een bestuursakkoord gesloten. Doel van het akkoord […]
Aan de slag met diversiteit en inclusie: inspiratiesessies
Het Arbeidsmarktplatform PO zet diversiteit en inclusie op de agenda. De samenleving wordt steeds diverser […]
Leden van FvOv-verenigingen stemmen in met cao’s PO en VO
Tot en met 4 juli konden de leden van de FvOv-verenigingen zich uitspreken over de […]
Sectorplan Corona Onderwijs niet robuust genoeg!
In de afgelopen tijd heeft er met vele partijen uit de onderwijspolder overleg plaatsgevonden over […]
 
 
 
 
 

De FvOv behartigt jouw belangen


De FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties) vertegenwoordigt onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren. Wij behartigen jouw belangen als lid van één van de bij de FvOv aangesloten verenigingen op zowel arbeidsvoorwaardelijk als vakinhoudelijk gebied. De FvOv onderhandelt over de cao’s in de verschillende onderwijssectoren. Naast de collectieve belangenbehartiging bieden de vakverenigingen binnen de FvOv op toegankelijke wijze ondersteuning en rechtsbijstand bij zaken die betrekking hebben op jouw onderwijsbaan. Uiteraard zijn alle aangesloten vakverenigingen bij uitstek dé vraagbaak voor vakinhoudelijke vragen, betrokken bij onderwijs- en curriculumontwikkeling en deskundig op het gebied van na- en bijscholing.

Samenwerken: meer invloed


Onderwijsbond FvOv vertegenwoordigt ruim 34.000 leden. Binnen de FvOv bundelen dertien onderwijsvakorganisaties hun krachten tot één slagvaardige organisatie. De FvOv valt onder de VCP, vakcentrale voor professionals. De VCP neemt deel aan de gesprekken tussen sociale partners in bijvoorbeeld de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid over werkgelegenheid, pensioenen en sociale zekerheid. De CMHF (Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) zit voor de FvOv in de pensioenkamer en het bestuur van ABP. De CMHF is een onafhankelijke koepel van 43 beroeps- en belangenverenigingen. Op haar beurt is de CMHF aangesloten bij de VCP.

In goed overleg zaken doen


Wij streven naar gelijkwaardige verhoudingen tussen werkgever en werknemer en hebben de kracht van het argument hoog in het vaandel staan. In principe proberen we conflicten te vermijden door in goed overleg zaken te doen. Dit geldt voor zowel de FvOv aan de overlegtafel (collectieve zaken) als voor de verenigingen bij individuele problemen. Uiteraard combineren wij de kracht van het argument indien nodig met daadkracht.

 
 

Nieuws:

Teksten nieuwe cao po beschikbaar
Na het afsluiten van de bijzondere cao waarin de beloning tussen PO en VO werd […]
Nieuw: Expertisepunt Burgerschap
Het Expertisepunt Burgerschap is een samenwerking tussen Stichting School & Veiligheid, het Kennispunt MBO Burgerschap, […]
Peiling lesobservatieinstrument ICALT
Het Arbeidsmarktplatform PO doet in opdracht van het bestuur een peiling naar de naamsbekendheid en […]
Manifest ondertekend om stagediscriminatie tegen te gaan
Veel studenten in het hoger onderwijs kunnen moeilijk een stageplaats bemachtigen of krijgen te maken […]
Bestuursakkoord hoger onderwijs en onderzoek  
Hogescholen, universiteiten en het ministerie van OCW hebben een bestuursakkoord gesloten. Doel van het akkoord […]
Politieke wensregels en de pensioen werkelijkheid
Blog van CMHF-voorzitter Marc de Natris Onlangs ontving ik een bericht van ABP dat mijn […]
Tussenadvies wetenschappelijke curriculumcommissie
De wetenschappelijke curriculumcommissie heeft het vierde tussenadvies opgeleverd. Dit advies gaat over periodieke herijking van […]
Kamerbrief aanvullend onderwijs
Op 29 juni informeerde minister Wiersma een de Tweede Kamer over de uitvoering van moties […]
Kamerbrief over lerarenstrategie
Op 1 juli informeerde minister Wiersma de Tweede Kamer over maatregelen om het lerarentekort aan […]
‘Er zit zóveel kennis achter Gezonde School’
Gezondheidswetenschapper Vivian Kruitwagen is al geruime tijd betrokken bij de aanpak Gezonde School: “Iedereen die […]
Onderhandelaarsakkoord cao- OMO
De cao-onderhandelingen over een nieuwe cao-OMO werden, in afwachting van de uitkomst van de onderhandelingen […]
Schoolscan: vertragingen en behoeften analyseren in PO en VO
Vanaf het vroege voorjaar brengen schoolleiding en leraren, in gesprek met bestuur, gemeente, ouders en […]
Handreiking schoolgaande jongeren & inburgering geactualiseerd
Op 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. Voor scholen, docenten en […]
€140 miljoen voor extra aanpak verbetering ventilatie
Het ministerie van OCW komt met een maatwerkregeling van € 140 miljoen om noodzakelijke urgente […]
Podcast De rol van een primor en didactor
In deze podcast Samen Onderzoeken gaat het  over de meerwaarde van kartrekkers binnen een stichting […]
Aan de slag met diversiteit en inclusie: inspiratiesessies
Het Arbeidsmarktplatform PO zet diversiteit en inclusie op de agenda. De samenleving wordt steeds diverser […]
Leden van FvOv-verenigingen stemmen in met cao’s PO en VO
Tot en met 4 juli konden de leden van de FvOv-verenigingen zich uitspreken over de […]
Sectorplan Corona Onderwijs niet robuust genoeg!
In de afgelopen tijd heeft er met vele partijen uit de onderwijspolder overleg plaatsgevonden over […]
Klassenboei: zet klasgenoten in bij ‘schoolmissers’
De Stichting JongPIT heeft ten doel dat alle jongeren volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. […]
Cao-mbo
De teksten van de cao-mbo 2022-2023 zijn gepubliceerd en kun je hier downloaden. Klik hier […]
ABP verhoogt de pensioenen
Het ABP heeft besloten om de pensioenen te verhogen met 2,39%. Dit percentage is de […]
43 scholen ontvangen predicaat Excellente School 2022-2025
Op 27 juni ontvingen 43 scholen het predicaat Excellente School 2022-2025. De predicaten zijn voor […]
Subsidie tweede lerarenopleiding
Leraren die bevoegd zijn en een tweede lerarenopleiding willen volgen waarvoor instellingscollegegeld betaald moet worden, […]
Verslag webinar Professionaliseren MR
Dinsdag 21 juni vond het webinar van Sterk Medezeggenschap plaats, waarin het professionaliseren van de […]
Meer mensen maken een carrièreswitch naar het basisonderwijs
Steeds meer mensen kiezen voor een carrière in het onderwijs. Kozen in 2015 nog nauwelijks […]