De FvOv behartigt de belangen
van de leden van de aangesloten vakverenigingen
 

Uitgelicht

 
 
 
 
 

De FvOv behartigt jouw belangen


De FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties) vertegenwoordigt onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren. Wij behartigen jouw belangen als lid van één van de bij de FvOv aangesloten verenigingen op zowel arbeidsvoorwaardelijk als vakinhoudelijk gebied. De FvOv onderhandelt over de cao’s in de verschillende onderwijssectoren. Naast de collectieve belangenbehartiging bieden de vakverenigingen binnen de FvOv op toegankelijke wijze ondersteuning en rechtsbijstand bij zaken die betrekking hebben op jouw onderwijsbaan. Uiteraard zijn alle aangesloten vakverenigingen bij uitstek dé vraagbaak voor vakinhoudelijke vragen, betrokken bij onderwijs- en curriculumontwikkeling en deskundig op het gebied van na- en bijscholing.

Samenwerken: meer invloed


Onderwijsbond FvOv vertegenwoordigt ruim 34.000 leden. Binnen de FvOv bundelen dertien onderwijsvakorganisaties hun krachten tot één slagvaardige organisatie. De FvOv valt onder de VCP, vakcentrale voor professionals. De VCP neemt deel aan de gesprekken tussen sociale partners in bijvoorbeeld de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid over werkgelegenheid, pensioenen en sociale zekerheid. De CMHF (Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) zit voor de FvOv in de pensioenkamer en het bestuur van ABP. De CMHF is een onafhankelijke koepel van 43 beroeps- en belangenverenigingen. Op haar beurt is de CMHF aangesloten bij de VCP.

In goed overleg zaken doen


Wij streven naar gelijkwaardige verhoudingen tussen werkgever en werknemer en hebben de kracht van het argument hoog in het vaandel staan. In principe proberen we conflicten te vermijden door in goed overleg zaken te doen. Dit geldt voor zowel de FvOv aan de overlegtafel (collectieve zaken) als voor de verenigingen bij individuele problemen. Uiteraard combineren wij de kracht van het argument indien nodig met daadkracht.

 
 

Nieuws:

Nieuwe cao Onderwijsadviesbureaus
De CAO Onderwijsadviesbureaus 2023 is gereed. De cao heeft een looptijd van 1 januari t/m […]
Meld je aan voor Groeikracht!
Als leraar wil je goede lessen geven. En als schoolleiding wil je goed onderwijs verzorgen. […]
Opbrengsten leerlabs samenwerking vmbo-mbo
Twaalf leerlabs hebben gewerkt aan samenwerking tussen het vmbo en het mbo en het verbeteren […]
Visie kansengelijkheid funderend onderwijs
Op 10 maart stuurde minister Wiersma in een brief zijn visie op de kansengelijkheid in […]
OCW: € 105 miljoen extra om het maximale uit alle leerlingen te halen
In het voortgezet onderwijs trekt minister Wiersma structureel € 105 miljoen uit voor het zogenoemde […]
Einde van corona-adviezen
Het kabinet meldt dat het coronavirus in een nieuwe (endemische) fase is beland, waarin het […]
Onvoldoende veiligheid en ontwikkelmogelijkheden voor nieuwkomerskinderen
Voor kinderen en jongeren die verblijven op gezinslocaties (glo, asielzoekerscentra voor uitgeprocedeerde gezinnen) zijn veiligheid […]
Governance in het mbo
De inspectie heeft het onderzoek ‘Governance in het mbo – een onderzoek naar de rolvervulling […]
Conferentie governance en (mede)zeggenschap
Zet jij je als (G)MR-lid in voor de toekomst van het onderwijs? En wil jij […]
Overleg over cao-vo van start
Op 14 maart is het overleg over de cao-vo van start gegaan. De huidige cao […]
Cao-mbo 2022-2023
In januari informeerden wij jullie over de procesafspraak werkdrukmiddelen VO in cao-mbo. Inmiddels is de […]
10 mei: congres Staat van het onderwijs
Op woensdag 10 mei 2023 presenteert inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers De Staat van […]
Enquête: hoe wordt de (G)MR op jouw school ondersteund?
Om taken goed uit te kunnen voeren, heeft de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad recht op ondersteuning. Denk […]
Teleurstellende reactie onderwijsministers long-COVID-brief onderwijsbonden
In een brief aan de onderwijsbonden reageren de ministers Dijkgraaf en Wiersma op de oproep […]
Aanmelding praktijkgerichte programma’s havo
In samenwerking met scholen ontwikkelt de SLO praktijkgerichte examenprogramma’s voor havo. Dit sluit aan bij […]
Monitor leskwaliteit wijst uit: veel kansen om lessen te verbeteren
De Inspectie van het Onderwijs heeft in samenwerking met de Universiteit Twente een instrument ontwikkeld […]
Leerlingenprognoses
Prognoses Voion en DUO zijn even goedDe leerlingenprognosemodellen van DUO en Voion zijn even goed. […]
Uitnodiging: breed gesprek governance en (mede) zeggenschap
Zet jij je als leraar of ander onderwijspersoneelslid in voor de toekomst van het onderwijs? […]
Medezeggenschap in mbo kan sterker
De medezeggenschap in het mbo kan beter. Dat is een kwestie van goed organiseren, maar […]
Oriënteren op het beroep van leraar via Praktijkroute havo-Educatie
SLO is op zoek naar VO-scholen met havisten met interesse in onderwijs en educatie die […]
Podcast Platform Samen Onderzoeken
De zesde aflevering van de podcast Samen Onderzoeken staat in het teken van de iXperium Onderzoekswerkplaats […]
FvOv zoekt nieuwe voorzitter
In het onderwijs werken de vakbonden samen met de sectorraden om voor alle werknemers in […]
Kamerbrief tussenbalans bijstelling kerndoelen basisvaardigheden
Minister Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) heeft op 23 februari de Tweede Kamer geïnformeerd over […]
Update onderzoek lerarentekort
De omvang van personeelstekort in Nederland groeit, niet op de laatste plaats in het onderwijs. […]
Doe mee aan de monitor LOB!
Leerlingen en studenten goed voorbereiden op hun toekomst is een kerntaak van het onderwijs. Scholen […]