Wat doet de Inspectie in 2022?

geplaatst in: Algemeen | 0

Wat doet de Inspectie van het Onderwijs in 2022? Dat staat in het Jaarwerkplan 2022. De inspectie houdt toezicht op besturen en hun scholen/opleidingen en bovendien rapporteert ze op stelselniveau over de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. Daarbij staat in 2022 … Vervolgd

Cao-mbo technisch aangepast

geplaatst in: Algemeen, mbo | 0

De FvOv heeft samen met de andere onderwijsvakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten met de MBO Raad over een technisch aangepaste cao-mbo met een looptijd tot 1 mei 2022. De huidige/vorige cao liep tot 1 december 21 De vorige cao was ook … Vervolgd

Evaluatie wet Veiligheid op School

geplaatst in: Algemeen | 0

Minister Slob informeerde op 11 november jl. de Tweede Kamer over de eindrapportage Evaluatie Wet Veiligheid op School. Hij gaat daarbij in op de resultaten en aanbevelingen en geeft zijn beleidsreactie. De wet Veiligheid op School trad in werking in … Vervolgd

Gezamenlijke brief: geen ctb in het mbo

geplaatst in: COVID-19 | 0

Op 18 november riepen de onderwijsbonden (waaronder de FvOv), FNV Overheid, de MBO Raad, JOB en BVMBO het demissionair kabinet in een gezamenlijke brief op de mbo-scholen, op basis van bewezen inzet tijdens de pandemie, het vertrouwen en de ruimte … Vervolgd

FvOv pleit voor voorrang bij boosterprik

geplaatst in: COVID-19 | 0

Op 23 november jl. stuurden de onderwijsbonden (waaronder de FvOv) en de onderwijsraden een brief naar de ministers Slob en Van Engelshoven over de huidige zorgelijke coronasituatie. Zij vragen in deze brief aandacht voor betere bescherming van het onderwijspersoneel, nu … Vervolgd

Nieuwsbrief Sterk Medezeggenschap

geplaatst in: Algemeen | 0

In de nieuwsbrief van Sterk Medezeggenschap van november 2021 vind je informatie over de volgende onderwerpen: handreiking samenspel medezeggenschap en toezicht 10 tips voor monitoring en evaluatie Nationaal Programma Onderwijs faciliteiten: waar heb je als medezeggenschapsraad recht op? praktijkverhaal: zorg … Vervolgd