De FvOv behartigt de belangen
van de leden van de aangesloten vakverenigingen
 

Uitgelicht

Praat mee in ‘Beroepsbeeld on Tour’
Live-sessies over de essentie van het lerarenberoepWe nodigen jullie van harte uit om mee te […]
Voorlopers onderwijsregio’s van start!
In de werkagenda ’Samen voor het beste onderwijs’ tussen de minister voor PO/VO en de sociale partners is opgenomen […]
Internetconsultatie wetsvoorstel Strategisch personeelsbeleid
Medewerkers op basisscholen en in het voortgezet onderwijs moeten straks bij goed functioneren na maximaal […]
Vacature decentraal onderhandelaar arbeidsvoorwaarden
Door het vertrek van een van onze onderhandelaars is er met ingang van het cursusjaar […]
Leraren en vakexperts gezocht!
Wil jij meedenken over wat leerlingen in primair onderwijs, onderbouw van het voortgezet onderwijs en […]
 
 
 
 
 

De FvOv behartigt jouw belangen


De FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties) vertegenwoordigt onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren. Wij behartigen jouw belangen als lid van één van de bij de FvOv aangesloten verenigingen op zowel arbeidsvoorwaardelijk als vakinhoudelijk gebied. De FvOv onderhandelt over de cao’s in de verschillende onderwijssectoren. Naast de collectieve belangenbehartiging bieden de vakverenigingen binnen de FvOv op toegankelijke wijze ondersteuning en rechtsbijstand bij zaken die betrekking hebben op jouw onderwijsbaan. Uiteraard zijn alle aangesloten vakverenigingen bij uitstek dé vraagbaak voor vakinhoudelijke vragen, betrokken bij onderwijs- en curriculumontwikkeling en deskundig op het gebied van na- en bijscholing.

Samenwerken: meer invloed


Onderwijsbond FvOv vertegenwoordigt ruim 34.000 leden. Binnen de FvOv bundelen dertien onderwijsvakorganisaties hun krachten tot één slagvaardige organisatie. De FvOv valt onder de VCP, vakcentrale voor professionals. De VCP neemt deel aan de gesprekken tussen sociale partners in bijvoorbeeld de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid over werkgelegenheid, pensioenen en sociale zekerheid. De CMHF (Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) zit voor de FvOv in de pensioenkamer en het bestuur van ABP. De CMHF is een onafhankelijke koepel van 43 beroeps- en belangenverenigingen. Op haar beurt is de CMHF aangesloten bij de VCP.

In goed overleg zaken doen


Wij streven naar gelijkwaardige verhoudingen tussen werkgever en werknemer en hebben de kracht van het argument hoog in het vaandel staan. In principe proberen we conflicten te vermijden door in goed overleg zaken te doen. Dit geldt voor zowel de FvOv aan de overlegtafel (collectieve zaken) als voor de verenigingen bij individuele problemen. Uiteraard combineren wij de kracht van het argument indien nodig met daadkracht.

 
 

Nieuws:

Praat mee in ‘Beroepsbeeld on Tour’
Live-sessies over de essentie van het lerarenberoepWe nodigen jullie van harte uit om mee te […]
Voorlopers onderwijsregio’s van start!
In de werkagenda ’Samen voor het beste onderwijs’ tussen de minister voor PO/VO en de sociale partners is opgenomen […]
Nieuwsbrief Arbeidsmarktplatform PO
De nieuwsbrief mei 2023 van het Arbeidsmarktplatform PO heeft als thema Aan de slag met […]
Week tegen het pesten 2023
Stichting School & Veiligheid organiseert van 25 t/m 29 september 2023 de Week Tegen Pesten. […]
Kamerbrief masterplan basisvaardigheden
Op 16 mei stuurde minister Wiersma een Kamerbrief over voortgang van het masterplan basisvaardigheden funderend […]
Petitie voor sociale en emotionele vaardigheden in het curriculum
Op 16 mei hebben diverse Jongerenorganisaties de petitie ‘Neem sociale en emotionele vaardigheden op in […]
Onderhandelingen nieuwe cao-mbo opgestart
Zoals je weet heeft de huidige cao-mbo een looptijd tot 1 juni 2023. De onderhandelingen […]
Adviestabel opsturen examenwerk naar eerste en tweede corrector 2023
Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk […]
Verkennend gesprek deelname Ontwikkelkracht
Scholen kunnen deelnemen aan Ontwikkelkracht en in aanmerking komen voor een subsidieregeling. Voor een school […]
Kamerbrief praktijkgerichte vakken vmbo
Minister Wiersma (primair en voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over praktijkgericht programma’s als examenvak […]
Acties in het voortgezet onderwijs!
We hebben er allemaal last van, een torenhoge inflatie! Ook het personeel in het voortgezet […]
De Staat van het onderwijs: geen rooskleurig beeld
Woensdag 10 mei overhandigde de Inspectie van het Onderwijs de nieuwe Staat van het Onderwijs […]
Aanvragen Schoolleidersbeurs-VO vanaf eind augustus
Als schoolleider in het voortgezet onderwijs weet je als geen ander hoe belangrijk het is […]
Effecten Nationaal Programma Onderwijs voor het werken in het vo
Met het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) kunnen scholen allerlei activiteiten bekostigen om leerachterstanden als […]
Ik teken bezwaar aan!
De CMHF roept leden op om pro-forma bezwaar aan te tekenen tegen de nieuwe pensioenwet. […]
Internetconsultatie wetsvoorstel Strategisch personeelsbeleid
Medewerkers op basisscholen en in het voortgezet onderwijs moeten straks bij goed functioneren na maximaal […]
Jaarverslag Voion 2022: Samen sterker
Voion werkt voor en samen met het voortgezet onderwijs aan een toekomstbestendige onderwijsarbeidsmarkt waar iedereen […]
Cao’s po en vo verlengd – start overleg cao-mbo
De huidige cao’s voor het primair en het voortgezet onderwijs zijn verlopen en stilzwijgend verlengd […]
Werken en leren in externe netwerken en door feedback
Werken en leren in externe netwerkenSteeds meer scholen nemen deel aan netwerken. Het is een […]
Vacature decentraal onderhandelaar arbeidsvoorwaarden
Door het vertrek van een van onze onderhandelaars is er met ingang van het cursusjaar […]
Digitale geletterdheid in het vo
Op 12 april jl. vond een diner pensant plaats met als thema de gevolgen van […]
Beroepsbeeld Leraar: jouw beroep, jouw beeld – deel jouw verhaal!
Leraren zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Er wordt veel over hen geschreven. Maar […]
Leraren en vakexperts gezocht!
Wil jij meedenken over wat leerlingen in primair onderwijs, onderbouw van het voortgezet onderwijs en […]
CMHF Pensioenpost
In de Pensioenpost van de CMHF (waarbij de FvOv is aangesloten) lees je het laatste […]
Kabinetsreactie Sturing op kwaliteit van onderwijs
Woensdag 19 april stuurde minister Wiersma een brief naar de Tweede Kamer met daarin o.a. […]