Veel politieke partijen houden afschaffing scholingsaftrek overeind

geplaatst in: Algemeen

De meeste politieke partijen lijken de afschaffing van de scholingsaftrek toch overeind te houden, zo blijkt uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma´s door het Centraal Plan Bureau. Vorig jaar klonk bij vrijwel alle Kamerfracties nog verontwaardiging over de afschaffing. ´Wij roepen partijen op de scholingsaftrek voor iedereen te behouden´, … Lees meer

Witboek ‘De leraar aan zet’

geplaatst in: Algemeen

Deze bundel is aangeboden aan de leden van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen der Eerste Kamer der Staten Generaal, ter gelegenheid van de behandeling van het wetsvoorstel Beroep Leraar en het lerarenregister op 14 februari 2017.
In dit witboek staat, … Lees meer

Vliegende Start Award

geplaatst in: HBO/WO

Hoe kunnen hogescholen de werving, selectie en begeleiding van startende docenten verbeteren om goede docenten te behouden voor het onderwijs?
Hogescholen weten nieuwe docenten niet goed aan zich te binden en/of bieden na verloop van tijd geen vast contract, waardoor deze docenten vertrekken. … Lees meer

Verfrissende ideeën tijdens PensioenLab

geplaatst in: Pensioen

Is de pensioensector klantvriendelijk genoeg? En hoe geef je startende MBO´ers uitleg over het pensioen? Het zijn enkele vragen die op 25 januari aan bod kwamen tijdens de vijfde editie van het PensioenLab. Het jongerenplatform PensioenLab is een initiatief van VCP Young Professionals, … Lees meer

Een cao en een vast contract: gewoon normaal

geplaatst in: Algemeen

Een gewoon arbeidscontract moet het uitgangspunt zijn. Werknemers willen hun vak goed uitoefenen, waarbij zekerheid over werk en inkomen van belang is. Die oproep doet VCP-voorzitter Nic van Holstein aan de Kamerleden voor het Algemeen Overleg arbeidsmarktbeleid. Dat de flexibilisering goed is voor Nederland wordt door allerlei onderzoeken, … Lees meer

Politiek belooft investeringen op Nationaal Onderwijsdebat

geplaatst in: Algemeen

‘Als ik de onderwijswoordvoerders zo hoor denk ik dat de aanbevelingen die wij met het Zes-puntenplan hebben gedaan, succesvol kunnen zijn. Als wij voorzichtige conclusies mogen trekken, dan kan het zomaar zijn dat we in een nieuwe kabinetsperiode een basisvoorziening voor 16 uur per week krijgen, … Lees meer

G4 slaan handen ineen tegen thuiszitten

geplaatst in: Algemeen

De vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en acht samenwerkingsverbanden hebben voor het eerst samen concrete afspraken gemaakt om het aantal thuiszitters fors te laten dalen. Ze gaan onder meer regelen dat jongeren die thuiszitten sneller hulp krijgen vanuit de zorg, … Lees meer

1 2 3 4 14