Online magazine: Hoe meestert Nederland? Meesters zelf in actie voor meer meesterschap

geplaatst in: PO

Negen op de tien leerkrachten wil graag in een gemengd team werken. Kinderen zijn blij met hun juffen maar willen ook graag meesters. Het aandeel meesters is nu 13,4 procent maar het aantal mannelijke studenten op de pabo groeit wel. Meerdere schoolbesturen en pabo’s hebben diverse initiatieven om meer mannelijke leerkrachten voor de klas te krijgen en vooral ook te behouden. … Lees meer

Gelijke Kansen Alliantie

geplaatst in: Algemeen

Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. De Gelijke Kansen Alliantie komt in actie en nodigt jou uit om bij te dragen op jouw manier. Wij zetten een breed netwerk op de been, dat een startpunt is voor een structureel netwerk van lokale, … Lees meer

Stijging pensioenpremie ambtenaren gecompenseerd

geplaatst in: Pensioen

Het kabinet van VVD en PvdA maakt 330 miljoen euro vrij om ambtenaren volgend jaar te compenseren voor de stijging van de pensioenpremie. Dat heeft de ministerraad vrijdag 25 november 2016 besloten, zei minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën na afloop. Ambtenarenpensioenfonds ABP maakte donderdag bekend dat het de pensioenpremie volgend jaar structureel verhoogt omdat het fonds er niet goed voor staat.  … Lees meer

ABP-premie stijgt in 2017

geplaatst in: Pensioen

ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2017 vastgesteld op 21,1%. De premie is nu 18,8%. Door de huidige financiële situatie kan ABP de (opgebouwde) pensioenen in 2017 niet verhogen. Dat heeft het ABP-bestuur besloten na het advies van het verantwoordingsorgaan. … Lees meer

Onderwijsatlas toont recente en toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen

geplaatst in: VO

Dalende leerlingenaantallen, vergrijzing, tekortvakken, onbevoegd gegeven lessen, rendement van lerarenopleidingen, werktevredenheid. Thema’s die de aandacht vragen in het voortgezet onderwijs. De Onderwijsatlas voortgezet onderwijs laat aan de hand van grafieken en kengetallen een samenhangend beeld van recente en toekomstige ontwikkelingen rond deze thema’s zien. … Lees meer

Arbeidsmarkt primair onderwijs in beeld

geplaatst in: PO

Bijna tachtig procent van de onderwijsondersteuners, leerkrachten en schoolleiders in het primair onderwijs is tevreden tot heel tevreden met hun baan. Zij zijn het meest te spreken over de inhoud van het werk, de samenwerking met collega’s en de mate van zelfstandigheid. … Lees meer

Nederlands pensioen prudent in vergelijking met andere landen

geplaatst in: Pensioen

De VCP blijft het kabinet oproepen om te kijken naar meer creatieve oplossingen in het beperken van de rentegevoeligheid van ons stelsel. Uit het onderzoek van het CPB, dat mede op verzoek van de VCP is uitgevoerd, komt naar voren dat de pensioenen ook in andere landen onder druk staan door de huidige lage rente, … Lees meer

Verdiepingsfase Onderwijs2032: LERAREN WILLEN DE HOOFDROL IN CURRICULUMONTWIKKELING

geplaatst in: Algemeen, PO, VO

Geef leraren verantwoordelijkheid, ruimte en tijd voor curriculumvernieuwing als een continu proces. Het onderwijs houdt dan als vanzelf gelijke tred met belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Op deze manier ontstaat van onderop een breed gedragen curriculum vanuit een betrokken beroepsgroep.
Dit is de uitkomst van de Verdiepingsfase Onderwijs2032, … Lees meer

Operatie Regels Ruimen

geplaatst in: Algemeen

Onnodig papierwerk kan afbreuk doen aan het werkplezier van leraren, schoolleiders en bestuurders. Een team van experts gaat scholen helpen om weer prioriteiten te stellen. Tijdens het programma Operatie Regels Ruimen wordt op een aantal voorbeeldscholen gesneden in oerwouden van zelfopgelegde regels. … Lees meer

Leraren bepalen kwaliteitscriteria lerarenregister – start 1e brainstorm 14 november 2016

geplaatst in: Algemeen

Met de wetswijziging ‘Beroep Leraar’, inclusief het lerarenregister, bepalen leraren zelf en met elkaar welke leeractiviteiten er écht toe doen. Wat is voor de leraar van belang voor zijn bekwaamheidsonderhoud? Waaraan moeten leeractiviteiten voldoen om mee te tellen voor herregistratie? In de komende maanden stelt de Onderwijscoöperatie, … Lees meer

Talis 2018 – Lessen van over de hele wereld

geplaatst in: Algemeen

Talis staat voor Teaching and Learning International Survey en is een internationaal vergelijkend  onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) onder leraren en schoolleiders over hun beroep en werkomgeving. Talis geeft leraren en schoolleiders de kans zich uit te spreken over hun vak en hun school en levert door (internationale) vergelijkingen waardevolle inzichten op. … Lees meer

1 2 3 4 11