Onderwijsbonden akkoord met tijdelijke oplossing invallers

geplaatst in: PO

Om een oplossing te bieden voor de invallersproblematiek in basis- en speciaal onderwijs, zijn de onderwijsbonden, waaronder de FvOv, bereid om van januari tot en met maart 2017 de ketenbepaling van de wwz tijdelijk buiten werking te stellen. Hierdoor hoeven geen kinderen naar huis gestuurd worden bij een griepgolf. … Lees meer

Sollicitanten gezocht: vacatures voor leraren bij de Onderwijscoöperatie

geplaatst in: Algemeen

De Onderwijscoöperatie zoekt leraren voor diverse functies. 

Ambassadeur Onderwijscoöperatie;
Coach Lerarenontwikkelfonds (LOF).

De Onderwijscoöperatie is van, voor en door de leraar. Bij de Onderwijscoöperatie werken daarom een paar honderd mensen uit de sectoren die zij vertegenwoordigt: leraren basis-, voortgezet-, speciaal-  en middelbaar beroepsonderwijs. … Lees meer

Aanmelden LerarenOntwikkelFonds

geplaatst in: Algemeen

Heb jij zelf ideeën om te werken aan onderwijsontwikkeling? En wil je daar tijd, ruimte en middelen voor krijgen? Doe dan snel je aanvraag! De tweede termijn van dit schooljaar voor het inzenden aanvragen van het LerarenOntwikkelFonds sluit op 18 januari 2017. … Lees meer

Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters

geplaatst in: VO

Wil jij jonge mensen inspireren, boeiende lessen ontwerpen en anderen écht iets laten begrijpen? En dat in een dynamische werkomgeving waar jouw persoonlijke ontwikkeling centraal staat? Haal dan na of tijdens je universitaire studie een eerstegraads onderwijsbevoegdheid. Dan kun je een eenmalige tegemoetkoming krijgen in de studiekosten. … Lees meer

Tiende voortgangsrapportage passend onderwijs

geplaatst in: Algemeen

Op 6 december 2016 is de tiende voortgangsrapportage passend onderwijs aan de Tweede Kamer aangeboden. De staatssecretaris spreekt zijn waardering uit voor de inspanning van leraren, scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden die in de afgelopen tweeëneenhalf jaar betekenisvolle stappen hebben gezet in de uitvoering van passend onderwijs. … Lees meer

P’oen van de CMHF

geplaatst in: Pensioen

De CMHF komt op voor de pensioenbelangen van haar leden. Daar zijn we druk mee, want de toekomst van het pensioenstelsel staat volop ter discussie. Waar gaat die discussie over en hoe staan wij daar als CMHF in? Lees het in het vrolijkste pensioenmagazine van Nederland: P’oen! … Lees meer

Opleidingstrajecten voor pabo-gediplomeerden in het vmbo

geplaatst in: VO

Voor pabo-gediplomeerden in het vmbo komen opleidingstrajecten op maat om een bevoegdheid te halen. De VO-raad, Onderwijscoöperatie en Vereniging Hogescholen hebben gezamenlijk gewerkt aan het ontwikkelen van een voorstel waarmee een oplossing wordt geboden voor leraren die met een bevoegdheid voor het po lesgeven in het vmbo. … Lees meer

Online magazine: Hoe meestert Nederland? Meesters zelf in actie voor meer meesterschap

geplaatst in: PO

Negen op de tien leerkrachten wil graag in een gemengd team werken. Kinderen zijn blij met hun juffen maar willen ook graag meesters. Het aandeel meesters is nu 13,4 procent maar het aantal mannelijke studenten op de pabo groeit wel. Meerdere schoolbesturen en pabo’s hebben diverse initiatieven om meer mannelijke leerkrachten voor de klas te krijgen en vooral ook te behouden. … Lees meer

Gelijke Kansen Alliantie

geplaatst in: Algemeen

Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. De Gelijke Kansen Alliantie komt in actie en nodigt jou uit om bij te dragen op jouw manier. Wij zetten een breed netwerk op de been, dat een startpunt is voor een structureel netwerk van lokale, … Lees meer

1 2 3 4 12