Geleidelijke groei LB-functies in primair onderwijs

geplaatst in: PO

De cijfers over de functiemix in het primair onderwijs met peildatum 1 oktober 2015 zijn vorige week gepubliceerd. Regionale en individuele ondersteuning geeft impuls aan functiemix. Het functiemixpercentage laat een heel geleidelijke groei zien; het aandeel leraren in schaal LB is licht gestegen van 24,2 procent in 2014 naar 25,5 procent in 2015. … Lees meer

VCP: ‘Perspectief voor verdere uitwerking toekomstig pensioenstelsel’

geplaatst in: Pensioen

Eerste VCP-reactie op SZW Perspectiefnota pensioenen: 
‘Terecht geeft de perspectiefnota aan dat collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling thuishoren in het pensioenstelsel van de toekomst’, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. Het is positief dat het kabinet verder wil gaan met het uitwerken van het toekomstig pensioenstelsel langs de lijnen door de SER geschetst. … Lees meer

Oproep aan alumni Radboud Docenten academie

geplaatst in: HBO/WO

De Radboud Docenten Academie betrekt alumni bij de advisering aan studenten en het verzorgen van opleidingen. Ook spelen zij een rol bij de arbeidsmarktoriëntatie van huidige studenten. Goede relaties werken in het voordeel bij het gezamenlijk ontwikkelen van innovatieve projecten voor het voortgezet onderwijs. … Lees meer

Sollicitanten gezocht: (nieuwe!) vacatures voor leraren bij de Onderwijscoöperatie

geplaatst in: Algemeen

De Onderwijscoöperatie zoekt leraren voor diverse functies. De werkzaamheden starten aan het begin van het nieuwe schooljaar.   

Leden adviescommissie NRO (nieuwe vacatures!);
Ambassadeur Onderwijscoöperatie;
Begeleider peer review.

De Onderwijscoöperatie is van, voor en door de leraar. Bij de Onderwijscoöperatie werken daarom een paar honderd mensen uit de sectoren die zij vertegenwoordigt: leraren basis-, … Lees meer

Vakcentrale VCP spreekt zich als eerste uit over SER-verkenning pensioenen

geplaatst in: Pensioen

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is voorzichtig positief over het door de SER uitgewerkte pensioencontract. ‘Een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling is voor de VCP duidelijk een stip op de horizon als het nieuwe toekomstbestendige pensioencontract. Er moet bij de verdere uitwerking dan wel aan een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten worden voldaan’, … Lees meer

Meedoen, animatiefilm over ontwikkeling in onderwijs en zorg

geplaatst in: Algemeen

Alle mensen zijn verschillend, maar met elkaar vormen we één samenleving. Het is belangrijk dat kinderen al op school leren dat iedereen anders is. En dat je van elkaar kunt leren. Want dat legt de basis voor een gezamenlijke toekomst. In Nederland gaan steeds meer leerlingen, … Lees meer

Op weg naar 100% bevoegd gegeven lessen

geplaatst in: VO

Leerlingen op middelbare scholen hebben in 2014 bijna altijd les gekregen van een bevoegde docent. Een kleine 95% van de lessen werd gegeven door een voor het vak bevoegde docent of een leraar in opleiding. ‘De afgelopen jaren is er veel vooruitgang geboekt. … Lees meer

1 2 3 4 8