NRO-onderwijsprijs 2016

geplaatst in: Algemeen

De NRO-onderwijsprijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt. Tot 30 juni 2016 is het mogelijk om mee te dingen naar de NRO-verbindingsprijzen die elk 2000 euro bedragen! Ze worden op 2 november 2016 tijdens het NRO-congres uitgereikt.
Leraren en andere onderwijsprofessionals, … Lees meer

Wijs met werkdruk in het hbo – Seminar

geplaatst in: HBO/WO

Hogescholen hebben op verschillende manieren aandacht voor werkdruk. De kennis over werkdruk en een succesvolle aanpak hiervan neemt toe. Benieuwd hoe collega´s werkdruk aanpakken en wil je meer weten over de nieuw ontwikkelde instrumenten van Zestor? Dan ben je van harte welkom op donderdag 16 juni in Utrecht. … Lees meer

Arboscan-VO vernieuwd

geplaatst in: VO

De geactualiseerde versie van de Arboscan-VO is een stuk compacter dan de vorige. Zo is het aantal modules teruggebracht tot 21. Op verzoek van de NVON zijn de modules voor scheikunde, natuurkunde en biologie samengevoegd tot de module ‘BINAS practicumlokalen en kabinetten’ en zijn de modules ‘werkbelasting’, … Lees meer

Aanvraagronde Lerarenbeurs 2016

geplaatst in: Algemeen

Tot 1 juli 2016 kunnen leraren in het primair en voortgezet onderwijs, MBO en HBO een Lerarenbeurs aanvragen voor een master- of bachelorstudie. De beurs bestaat uit twee subsidies. De leraar ontvangt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. Elke leraar kan maximaal € 7.000 per jaar ontvangen om collegegeld te betalen en maximaal € 700 voor studie- en reiskosten. … Lees meer

Adviestabel opsturen examens

geplaatst in: VO

In deze tabel staat per vak en examen aangegeven op welke dag de examens binnen zouden moeten zijn bij de tweede corrector en weer terug zouden moeten zijn bij de eerste corrector, om te bereiken dat beiden voldoende nakijktijd hebben. … Lees meer

De 8e Onderwijskamer op 4 april 2016 – NRO en Onderwijs2032

geplaatst in: Algemeen

Jelle Kaldewaij van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek was onze gast. Wat is het NRO? Hoe wil het NRO docenten bereiken? Welke aanbevelingen en ideeën zijn er vanuit de FvOv? De stand van zaken Onderwijs2032 kwam ook aan de orde. Hierbij speelde enerzijds de snelheid waarmee de staatssecretaris verder wil naar de ontwerpfase en anderzijds de Onderwijscoöperatie (waaronder de vakverenigingen van FvOv en Platform VVVO) die een tussenfase wil inlassen om leraren beter te kunnen raadplegen. … Lees meer

Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2016-2017

geplaatst in: Algemeen

Het is er dan toch nog van gekomen. In de vroege ochtend van Koningsdag zijn bonden (waaronder de FvOv) en de PO-raad alsnog tot een akkoord gekomen. De belangrijkste onderwerpen zijn: loonsverhoging, vervangen van leerkrachten en een aanpassing van het stelsel van uitkeringen voor het Bijzonder Onderwijs vanwege het invoeren van de Transitievergoeding en het inkorten van de wettelijke WW. … Lees meer

1 2 3 4 6