Lerarendebat over Curriculum 2032

geplaatst in: Algemeen

Leraren zijn van harte welkom bij het dat de Onderwijscoöperatie houdt in de Balie op 5 oktober! Tijdens het debat gaan we met leraren in op de volgende vragen: Biedt het rapport van de commissie Schnabel over Onderwijs2032 de juiste uitgangspunten voor een nieuw curriculum, … Lees meer

De Dag van de Zorgcoördinator 2016: Regie… Bij wie?

geplaatst in: VO

Op donderdag 17 november 2016 organiseert de NVS-NVL de Dag voor de Zorgcoördinator met het thema: Regie… Bij wie? Zowel binnen als buiten het onderwijs is een ontwikkeling gaande waarbij de regie steeds meer bij de leerling of student komt te liggen en dat heeft gevolgen voor het dagelijkse werk van een zorgcoördinator. … Lees meer

Laat je inspireren #Lerarencongres2016

geplaatst in: Algemeen

Inspiratie opdoen, kennis uitwisselen, contact leggen met collega’s, op het Lerarencongres is het allemaal mogelijk! Het beloven twee inspirerende dagen te worden. Op vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober in Amersfoort.
Beide dagen zitten propvol met workshops van, voor en door leraren. … Lees meer

Ontwikkeling training Faciliteren professionele dialoog

geplaatst in: VO

Een goede kwaliteit van professionele dialoog (tussen schoolleiding en docenten en tussen docenten onderling) kan bijdragen aan een betere kwaliteit van het onderwijs, meer werkplezier, betere afstemming van strategische doelen en persoonlijke ontwikkeldoelen en professionele arbeidsrelaties. Scholen signaleren dat de vaardigheden om het gesprek op een goede manier te begeleiden niet altijd voldoende aanwezig zijn. … Lees meer

Aankondiging Inspecties: Werkdruk & ongewenst gedrag / Een veilige leeromgeving

geplaatst in: VO

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) – de verzamelnaam voor ongewenst gedrag en werkdruk die in de arbeidssituatie stress veroorzaken – staat volop in de (maatschappelijke) belangstelling. Niet alleen de hoge werkdruk en toenemende agressie tegen docenten is regelmatig bron van discussie, maar ook het (digitale) pestgedrag tussen leerlingen onderling en van leerlingen richting schoolmedewerkers haalt regelmatig de landelijke media. … Lees meer

Vacatures: nieuwe werknemersleden van de Landelijke Commissie van beroep funderend onderwijs

geplaatst in: Algemeen

Wegens de instelling per 1 januari 2017 van de nieuwe Landelijke Commissie van beroep funderend onderwijs (primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs) zoeken de personeelsvakorganisaties, waaronder de FvOv, vier werknemersleden. Het is belangrijk dat de nieuwe Landelijke Commissie van beroep evenwichtig is samengesteld uit leden die bekend zijn met het funderend onderwijs. … Lees meer

VCP: Werkende middengroepen betalen nog altijd de rekening

geplaatst in: Algemeen

Het kabinet heeft in de Miljoenennota weinig oog voor werkenden en gepensioneerden uit de middengroepen en moet meer investeren in professionals. Na een voorzichtig herstel in 2016 lijkt herstel zich ook in 2017 door te zetten. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) vindt het essentieel dat het herstel zich vertaalt naar meer volwaardig werk en meer besteedbaar inkomen. … Lees meer

Kabinet moet creatieve opties verkennen voor lage rente pensioenen

geplaatst in: Algemeen

De Tweede Kamer heeft onlangs een debat gevoerd over mogelijke pensioenkortingen en de zorgen die leven vanwege de lage rente. Duidelijk mag zijn dat het ECB-beleid voor onze pensioenen van jong en oud averechts werkt, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. De VCP maakt zich al jaren zorgen over de gevolgen van de dalende rente, … Lees meer

Sollicitanten gezocht: (nieuwe!) vacatures voor leraren bij de Onderwijscoöperatie

geplaatst in: Algemeen

De Onderwijscoöperatie zoekt leraren voor diverse functies. De werkzaamheden starten aan het begin van het nieuwe schooljaar.   

Leden adviescommissie NRO (nieuwe vacatures!);
Ambassadeur Onderwijscoöperatie;
Begeleider peer review.

De Onderwijscoöperatie is van, voor en door de leraar. Bij de Onderwijscoöperatie werken daarom een paar honderd mensen uit de sectoren die zij vertegenwoordigt: leraren basis-, … Lees meer

Professionele dialoog in de mbo-praktijk

geplaatst in: MBO

Hoe versterkt u met uw onderwijsteam de onderlinge professionele werkrelatie? Dàt is de centrale vraag tijdens de inspiratiebijeenkomst ‘Professionele dialoog in de mbo-praktijk’ op 14 oktober 2016 bij de Zilveren Vosch in Utrecht.
Goed onderwijs in het mbo vraagt om een professionele dialoog op de werkvloer. … Lees meer

1 2 3 4 9